Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Witamy na stronie

Miesięcznika Notariatu Polskiego REJENT

Wyszukaj Artykuł lub Publikację
Wydawnictwo Rejent

Nowa publikacja: „Rozumieć prawo” (ss.1100), Kraków 2023 r.

Zygmunt Truszkiewicz, prof. ucz. dr hab. UJ, nr ORCID 0000-0001-9277-4262

Od Autora: Prawa nie można w pełni zrozumieć. Jest to bowiem odwieczny proces poszukiwania istoty prawa oraz jego ciągłego dostosowywania do zmieniających się uwarunkowań, które nieustannie wymykają się działaniu prawa i utrudniają jego „uszlachetnianie” jako instrumentu służącego zapewnianiu ładu społecznego. Oferowana publikacja jest spojrzeniem na historię, filozofię, teorię prawa oraz na jego tworzenie i stosowanie oczyma nauczyciela akademickiego, będącego zarazem dogmatykiem i praktykiem. Jest jeszcze jedną próbą dotarcia do ducha prawa, uchwycenia uwarunkowań i mechanizmów działania prawa, a tym samym jego systemowego ujęcia, oddziałującego na konkretyzowanie i stosowanie norm prawnych. To jest opowieść o prawie. Książka «Rozumieć prawo» może zmienić postrzeganie prawa przez każdego praktyka i być pomocna przy studiowaniu prawa.

Książka została wydana nakładem autora, a opracowana i wydrukowana przez Wolters Kluwer.

Cena: 249 zł brutto (w tym 5% VAT) + 19 zł koszt przesyłki
Publikację można zakupić poprzez Portal Notariusza na stronie www.snrp.pl

IV EDYCJA KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Programowa miesięcznika Rejent, zainteresowani rozwojem wiedzy z zakresu Prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z uchwałą ZG SNRP nr 32/III/2023 z dnia 13 marca 2023 roku

OGŁASZAJĄ IV EDYCJĘ KONKURSU
na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Wydziałów Prawa i Administracji Uczelni państwowych i niepaństwowych w Polsce, zainteresowanych naszą inicjatywą, którzy chcieliby na szerszym forum przedstawić swoje dokonania naukowe.

// O Nas

Czasopismo Naukowe Miesięcznik Rejent

Miesięcznik Rejent jest czasopismem naukowym, które ukazuje się regularnie od 1991r. Głównym obszarem zainteresowania Rejenta są najbardziej aktualne problemy naukowo-badawcze z zakresu prawa prywatnego (przede wszystkim prawa rzeczowego, prawa kontraktów, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa spółek i prawa międzynarodowego prywatnego), a także innych dziedzin i dyscyplin prawniczych związanych z wykonywaniem zawodu notariusza (zwłaszcza ustroju notariatu, elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego).

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku, o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych MEN, została zmieniona punktacja czasopisma Rejent i otrzymał on 100 pkt. Nasze Czasopismo od roku 2012 jest również indeksowane w międzynarodowej bazie IC Journals Master List z wynikiem 64 pkt. IC Journals Master List.

Miesięcznik REJENT

W Najnowszym
Numerze

W numerze 7 znajdą się artykuły poświęcone tłumaczeniom przysięgłym dokumentów zagranicznych, częściowemu zrzeczeniu się dziedziczenia, a także służebności drogi koniecznej.

Miesięcznik REJENT najnowsze wydanie już w sprzedaży
Zasady publikacji w miesięczniku rejent
// Dla Autorów

Zasady Publikacji

Zachęcamy do Nadsyłania Materiałów do Publikacji

Materiały nadesłane do Rejenta powinny mieć następujące parametry: czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,5; wcięcie akapitowe 1,25 cm. Przypisy dolne : czcionka 10 pkt (Times New Roman); interlinia 1,0. Należy wprowadzić numerację stron. Do oryginału należy dołączyć jego czytelną kopię.

30 Lat Miesięcznika Rejent
// NASZE DOŚWIADCZENIE

30+ Lat Publikacji

Regularnie od 1991 roku

Miesięcznik Rejent jest czasopismem naukowym, które ukazuje się regularnie od 1991r.

Rejent jest umieszczony na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz indeksowany na międzynarodowej, specjalistycznej platformie promującej osiągnięcia nauki - Copernicus International.

3000+

Opublikowanych Artykułów

30 Lat

Zasobów Archiwalnych

360+

Wydań Miesięcznika