Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Wydawnictwo Rejent

// Wydawnictwo Rejent

Lista Recenzentów

Recenzenci artykułów z 2020 roku

 • Notariusz Wojciech Fortuński
 • Prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. nadzw. dr hab. Marek Leśniak
 • Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
 • Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Prof. dr hab. Adam Olejniczak
 • Prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki

Rok 2020

Recenzenci artykułów z 2019 roku

 • Prof. UO dr hab. Rafał Adamus
 • Notariusz Wojciech Fortuński
 • Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • Prof. nadzw. dr hab. Marek Leśniak
 • Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
 • Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski
 • Prof. dr hab. Adam Olejniczak
 • Dr hab. Konrad Osajda
 • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Czesław Waldemar Salagierski
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki
 • Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Rok 2019

Recenzenci artykułów z 2018 roku

 • Notariusz Wojciech Fortuński
 • Prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
 • Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Prof. dr hab. Adam Olejniczak
 • Prof. dr hab. Aleksander Oleszko
 • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Czesław Waldemar Salagierski
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki

Rok 2018

Recenzenci artykułów z 2017 roku

 • Prof. UO dr hab. Rafał Adamus
 • Notariusz Wojciech Fortuński
 • Prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. nadz. UWr dr hab. Jerzy Jacyszyn
 • Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • Prof. nadz. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki
 • Prof. nadzw. dr hab. Marek Leśniak
 • Prof. UŚ dr hab. Dorota Łobos-Kotowska
 • Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
 • Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Prof. dr hab. Adam Olejniczak
 • Dr hab. Konrad Osajda
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Czesław Waldemar Salagierski
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki
 • Prof. dr hab. Karol Weitz
 • Prof. Dr. iur. Arkadiusz Wudarski

Rok 2017

Recenzenci artykułów z 2016 roku

 • Prof. UO dr hab. Rafał Adamus
 • Prof. UEK dr hab. Paweł Czubik
 • Prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Dr hab. Magdalena Habdas
 • Prof. nadz. UWr dr hab. Jerzy Jacyszyn
 • Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • Prof. nadz. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki
 • Prof. nadzw. dr hab. Marek Leśniak
 • Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
 • Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Prof. UŚ dr hab. Leszek Ogiegło
 • Prof. dr hab. Adam Olejniczak
 • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Notariusz Czesław Waldemar Salagierski
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki
 • Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Rok 2016

Recenzenci artykułów z 2015 roku

 • Prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • Prof. nadz. UWr dr hab. Izabella Gil
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. nadz. UWr dr hab. Jerzy Jacyszyn
 • Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
 • Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Prof. dr hab. Adam Olejniczak
 • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 • Notariusz Czesław Waldemar Salagierski
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki

Rok 2015

Recenzenci artykułów z 2014 roku

 • Prof. dr hab. Edward Drozd
 • Prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • Prof. dr hab. Edward Gniewek
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. nadzw. KUL dr hab. Andrzej Herbet
 • Prof. nadz. UWr dr hab. Jerzy Jacyszyn
 • Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
 • Prof. UWr dr hab. Elwira Marszałkowska - Krześ
 • Prof. dr hab. Wojciech Olejniczak
 • Prof. dr hab. Aleksander Oleszko
 • Prof. dr hab.Maksymilian Pazdan
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Prof. UŚ dr hab. Wojciech Popiołek
 • Notariusz Czesław Waldemar Salagierski
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki
 • Prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski

Rok 2014

Recenzenci artykułów z 2013 roku

 • Prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • Prof. Bogusław Fuchs
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Herbet
 • Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • Prof. UWr dr hab. Elwira Marszałkowska - Krześ
 • Prof. dr hab. Wojciech Olejniczak
 • Prof. dr hab. Aleksander Oleszko
 • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Prof. UŚ dr hab. Wojciech Popiołek
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki

Rok 2013

Recenzenci artykułów z 2012 roku

 • Notariusz Wojciech Fortuński
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. UŚ dr hab. Leszek Ogiegło
 • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki

Rok 2012

Recenzenci artykułów z 2011 roku

 • Prof. dr. hab. Józef Frąckowiak
 • Prof. UŚ dr hab. Jacek Górecki
 • Prof. UWr dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
 • Prof. dr hab. Aleksander Oleszko
 • Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 • Prof. UŚ dr hab. Wojciech Popiołek
 • Emeryt. notariusz Romuald Sztyk
 • Notariusz dr Bogusław Tymecki
 • Notariusz Leszek Zabielski

Rok 2011