Scientific Journal REJENT
ISSN 1230 - 669X

Welcome on our site of

The Magazine of the Polish Notary - REJENT

Search for an Article or Publication
Wydawnictwo Rejent

Nowa publikacja: „Rozumieć prawo” (ss.1100), Kraków 2023 r.

Zygmunt Truszkiewicz, prof. ucz. dr hab. UJ, nr ORCID 0000-0001-9277-4262

Od Autora: Prawa nie można w pełni zrozumieć. Jest to bowiem odwieczny proces poszukiwania istoty prawa oraz jego ciągłego dostosowywania do zmieniających się uwarunkowań, które nieustannie wymykają się działaniu prawa i utrudniają jego „uszlachetnianie” jako instrumentu służącego zapewnianiu ładu społecznego. Oferowana publikacja jest spojrzeniem na historię, filozofię, teorię prawa oraz na jego tworzenie i stosowanie oczyma nauczyciela akademickiego, będącego zarazem dogmatykiem i praktykiem. Jest jeszcze jedną próbą dotarcia do ducha prawa, uchwycenia uwarunkowań i mechanizmów działania prawa, a tym samym jego systemowego ujęcia, oddziałującego na konkretyzowanie i stosowanie norm prawnych. To jest opowieść o prawie. Książka «Rozumieć prawo» może zmienić postrzeganie prawa przez każdego praktyka i być pomocna przy studiowaniu prawa.

Książka została wydana nakładem autora, a opracowana i wydrukowana przez Wolters Kluwer.

Cena: 249 zł brutto (w tym 5% VAT) + 19 zł koszt przesyłki
Publikację można zakupić poprzez Portal Notariusza na stronie www.snrp.pl

IV EDYCJA KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Programowa miesięcznika Rejent, zainteresowani rozwojem wiedzy z zakresu Prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z uchwałą ZG SNRP nr 32/III/2023 z dnia 13 marca 2023 roku

OGŁASZAJĄ IV EDYCJĘ KONKURSU
na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Wydziałów Prawa i Administracji Uczelni państwowych i niepaństwowych w Polsce, zainteresowanych naszą inicjatywą, którzy chcieliby na szerszym forum przedstawić swoje dokonania naukowe.

// About us

Scientific Journal Magazine Rejent

The monthly Rejent is a scientific journal that has been appearing regularly since 1991. The main area of interest of Rejent are the most current research problems in the field of private law (mainly property law, contract law, inheritance law, family law, company law and private international law), as well as other areas and legal disciplines related to the performance of the profession of notary (especially the notary system, electronic land and mortgage register proceedings).

In accordance with the announcement of the Ministry of Education and Science of December 21, 2021 on the change and correction of the announcement on the list of updating statuses and reviewers of materials from the MEN conference, the service status of the Rejent journal was changed and received 100 points. Since 2012, the journal is also indexed at the second level of IC journals with a score of 64 points. IC Journals Master List.

Magazine REJENT

In the Latest
Issue

Issue 7 will include articles on sworn translations of foreign documents, partial renunciation of inheritance, and necessary easements.

Miesięcznik REJENT najnowsze wydanie już w sprzedaży
Zasady publikacji w miesięczniku rejent
// For Authors

Publications Policy

We encourage you to send materials for publicationS

Materials sent to the Rejent should have the following parameters: font size 12 (Times New Roman); line spacing 1.5; 1.25 cm paragraph indentation. Footnotes: 10 point font (Times New Roman); line spacing 1.0. Enter page numbering. The original must be accompanied by a legible copy.

30 Lat Miesięcznika Rejent
// Our Experience

30+ Years of Publication

Regularly since 1991

The monthly magazine Rejent is a scientific journal that has been appearing regularly since 1991.

Rejent is placed on the list of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education and indexed on the international, specialized platform promoting scientific achievements. - Copernicus International.

3000+

Published Articles

30 Years

Archival Resources

360+

Monthly Editions