Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Wydawnictwo Rejent

// Rada Programowa

Posiedzenia Rady

Rada Programowa miesięcznika Rejent, Warszawa 4 września 2021 roku

Tegoroczne wspólne posiedzenie Zarządu Głównego SNRP i Rady Programowej miesięcznika „Rejent” odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym SNRP przy ul. Poloneza 85 w Warszawie. Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Głównego SNRP- not. Anna Dańko-Roesler. Obradom przewodniczył Redaktor Naczelny miesięcznika „Rejent”, prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski, który na wstępie przedstawił sylwetki nowych członków Rady Programowej: prof. dr hab. Witolda Vytautas Nekrošiusa z Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa); prof. nadz. dr Valentynę Sloma z Zachodnio-Ukraińskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina) oraz dr hab. Wadima Vojnikova z Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja). Redaktor Naczelny wspomniał o modernizacji zakładki miesięcznika „Rejent” na stronie internetowej Stowarzyszenia Notariuszy RP pod kątem wpisania miesięcznika na listę czasopism naukowych Erih Plus, przedstawił również założenia i plany wydawnicze na rok bieżący. 04.09.2021

Rada Programowa Miesięcznika „Rejent” Warszawa, dnia 12 września 2020 roku

W dniu 12 września 2020r. w siedzibie SNRP w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa ZG SNRP not. Anny Dańko-Roesler i Redaktora Naczelnego miesięcznika „Rejent” prof. nadzw. dr hab. Adama Bieranowskiego odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Miesięcznika „Rejent” Porządek posiedzenia obejmował między innymi: wystąpienie notariusza Mariusza Białeckiego, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej, przedstawienie przez Redaktora Naczelnego miesięcznika „Rejent” prof. nadzw. dr hab. Adama Bieranowskiego: sprawozdania z działalności miesięcznika „Rejent” w 2019r. oraz przedstawienie koncepcji miesięcznika „Rejent” na 2021r., Referat Dr Marty Anny Nowocień nt.: „Sytuacja notariatu w obliczu epidemii”, informację na temat konkursu na najlepszą pracę doktorską.

12.09.2020

Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika REJENT

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Redaktor Naczelny miesięcznika „REJENT” Pan dr hab. Adam Bieranowski informują, że w dniu 23 maja 2020 roku, w godzinach 10:00 – 15:00, w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lokal U01 odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego SNRP i Rady Programowej miesięcznika „Rejent”.

23.05.2020

Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika REJENT

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Redaktor Naczelny miesięcznika „REJENT” Pan dr hab. Adam Bieranowski informują, że w dniu 8 czerwca 2019 roku, w godzinach 10:00 – 15:00, w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lokal U01 odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego SNRP i Rady Programowej miesięcznika „Rejent”.

08.06.2019

Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika REJENT

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Redaktor Naczelny miesięcznika „REJENT” Pan dr hab. Adam Bieranowski informują, że w dniu 12 maja 2018 roku, w godzinach 10:00 – 15:00, w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lokal U01 odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego SNRP i Rady Programowej miesięcznika „Rejent”.

12.05.2018

Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika REJENT

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaprosić Pana Profesora na wspólne posiedzenie Zarządu Głównego SNRP i Rady Programowej miesięcznika „Rejent”, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 roku, w godzinach 10:00 – 15.00, w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, przy ul. L. Rydygiera 17 lokal U01.

24.06.2017

Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika REJENT

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Redaktor Naczelny miesięcznika „REJENT” Pan dr hab. Adam Bieranowski informują, że w dniu 4 czerwca 2016 roku, w godzinach 10:00 – 15:30, w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lokal U01 odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego SNRP i Rady Programowej miesięcznika „Rejent”.

04.06.2016

Posiedzenia Rady Programowej miesięcznika REJENT

  • 28 – 29 czerwca 2015 r.
  • 29 – 30 czerwca 2014 r.
  • 23 – 24 czerwca 2013 r.
  • 27 – 28 maja 2012 r.
  • 29 – 30 maja 2011 r.

Poprzednie
Lata