Scientific Journal REJENT
ISSN 1230 - 669X

Publishing House Rejent

// Program Council

Program Council Members List

prof. dr hab. Adam Bieranowski Redaktor Naczelny

prof. nadz. dr hab. Adam Bieranowski

Editor-in-Chief

Profesor nadzwyczajny Kierownik Katedry Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi wykłady m. in. z prawa zobowiązań i prawa spadkowego.

Autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego. Od 2008r. jest członkiem Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. Prawa rzeczowego, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członkiem (od 2002r.) Rady Naukowej Fundacji Centrum Naukowe Notariatu w Warszawie, pełniąc w latach 2009 – 2011 funkcję przewodniczącego Zespołu ds. reformy prawa rzeczowego tej Fundacji.

W latach 2006-2012 był członkiem Zespołów i Komisji Egzaminacyjnych, powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości. Wielokrotnie odznaczany m. in. w 2006 r. Złotym Orderem Zasłużonego dla Notariatu RP, w 2011 r. medalem Ministra Sprawiedliwości RP honorującym zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.