Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Witamy na stronie

Miesięcznika Notariatu Polskiego REJENT

Wyszukaj Artykuł lub Publikację
Thumb
// O Nas

Czasopismo Naukowe

Miesięcznik Rejent

Miesięcznik Rejent jest czasopismem naukowym, które ukazuje się regularnie od 1991r. Głównym obszarem zainteresowania Rejenta są najbardziej aktualne problemy naukowo-badawcze z zakresu prawa prywatnego (przede wszystkim prawa rzeczowego, prawa kontraktów, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa spółek i prawa międzynarodowego prywatnego), a także innych dziedzin i dyscyplin prawniczych związanych z wykonywaniem zawodu notariusza (zwłaszcza ustroju notariatu, elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego). Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie IC Journals Master List.

Miesięcznik REJENT

W Najnowszym
Numerze

W najnowszym numerze znajdą się istotne dla praktyki notarialnej opracowania dotyczące wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki małżeńskie majątkowe oraz wynagrodzenia notariusza za wypis aktu poświadczenia dziedziczenia przesłany na żądanie sądu.

Miesięcznik REJENT najnowsze wydanie już w sprzedaży
Zasady publikacji w miesięczniku rejent
// Dla Autorów

Zasady Publikacji

Zachęcamy do Nadsyłania Materiałów do Publikacji

Materiały nadesłane do Rejenta powinny mieć następujące parametry: czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,5; wcięcie akapitowe 1,25 cm. Przypisy dolne : czcionka 10 pkt (Times New Roman); interlinia 1,0. Należy wprowadzić numerację stron. Do oryginału należy dołączyć jego czytelną kopię.

30 Lat Miesięcznika Rejent
// NASZE DOŚWIADCZENIE

30+ Lat Publikacji

Regularnie od 1991 roku

Miesięcznik Rejent jest czasopismem naukowym, które ukazuje się regularnie od 1991r.

Rejent jest umieszczony na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz indeksowany na międzynarodowej, specjalistycznej platformie promującej osiągnięcia nauki - Copernicus International.

3000+

Opublikowanych Artykułów

20 Lat

Zasobów Archiwalnych

360+

Wydań Miesięcznika