Czasopismo Naukowe REJENT
ISSN 1230 - 669X

Prenumeraty

// Zasady Prenumeraty

Zasady Prenumeraty

Wpłaty za prenumeratę prosimy dokonywać na rachunek bankowy Wydawnictwa Rejent:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

09 8923 0008 0131 4071 2012 0001

W razie jakichkolwiek problemów można się z nami skontaktować telefonicznie +48 77 447 3205, przesyłając nam wiadomość na adres email redakcji redakcja@rejent.com.pl, lub online używając naszego formularza kontaktowego.

Prenumerata na rok 2023

Płatność Roczna

864,00
Za 12 wydań miesięcznika Rejent
1 płatność roczna w wysokości 864,00zł
    SUBSCRIPTIONS_PAYMENT_LI

Płatność Półroczna

900,00
Za 12 wydań miesięcznika Rejent
2 płatności po 450,00zł
    SUBSCRIPTIONS_PAYMENT_LI

Płatność Kwartalna

924,00
Za 12 wydań miesięcznika Rejent
4 płatności po 231,00zł
    SUBSCRIPTIONS_PAYMENT_LI