W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

PRACE ZESPOŁU

Uchwały podjęte w roku 2021

Uchwała Nr 12/II/2021 podjęta drogą obiegową z dnia 1.02.2021 r.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Uchwała Nr 13/II/2021 podjęta drogą obiegową z dnia 5.02.2021 r.
Opinia do projektu wniosku włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Uchwały podjęte w roku 2020

Uchwała Nr 25/III/2020 podjęta drogą obiegowa w dniu 18.03.2020 r.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Nie zgłoszono uwag.

Uchwała 29/IV/2020 podjęta w dniu 28.04.2020
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (druk senacki nr 75).

Uchwała Nr 30/IV/2020 z dnia 28.04.2020 r.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za egzamin na aplikację notarialną.
Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr 31/V/2020 podjęta drogą obiegową w dniu 04.05.2020 r.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji aplikacji notarialnej.

Uchwała Nr 38/VII/2020 podjęta drogą obiegową w dniu 03.07.2020 r.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnej.
Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr 60/X/2020 z dnia 16.10.2020 r.
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (UC57)

Uchwała Nr 62/XI/2020 podjęta drogą obiegową w dniu 12.11.2020 r.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną.

Uchwała Nr 63/XI/2020 podjęta drogą obiegową w dniu 18.11.2020 r.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Uchwały podjęte w roku 2019

Uchwała 1/I/2019 podjęta w dniu 11.01.2019
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UD 154) - regulującego prostą spółkę akcyjną w odniesieniu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez notariuszy.

Uchwała 29/III/2019 podjęta drogą obiegową w dniu 22.03.2019
Opinia dot. wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych”.
Załącznik

Uchwała 43 /IV/2019 podjęta drogą obiegową w dniu 10.04.2019
Opinia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Uchwała 56/V/2019 podjęta drogą obiegową w dniu 30.05.2019
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała 73/IX/2019 podjęta drogą obiegową w dniu 10.09.2019
Opinia do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakresu zadań przekazanych do realizacji koordynatorom delegowanym.

Uchwała 80/X/2019 w dniu 14.10.2019
W sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
Nie zgłoszono uwag.

Uchwała 81/XI/2019 podjęta drogą obiegową w dniu 13.11.2019
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną.

Rok 2018

Uchwała 63/VII/2018 z dnia 30.08.2018
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy – Prawo konsularne

Uchwała 58/VII/2018 z dnia 09.07.2018
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Uchwała 55/VI/2018 z dnia 20.06.2018
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Uchwała 54/VI/2018 z dnia 18.06.2018
Opinia do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Uchwała 49/V/2018 z dnia 30.05.2018
Opinia do projektu zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1132 z dn. 14.06.2017 w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę UE 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek)

Uchwała nr 24 /III/2018 z dnia 01.03.2018 r.
Opinia do projektu Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie

Rok 2017

Uchwała nr 97 /XI/2017 z dnia 28.11.2017 r.
Opinia projektu Ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.

Uchwała nr 95 /XI/2017 z dnia 03.11.2017 r.
Uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Uchwała nr 87 /X/2017 z dnia 18.10.2017 r.
Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uchwała nr 86 /X/2017 z dnia 12.10.2017 r.
Uwagi do projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych

Uchwała nr 85 /X/2017 z dnia 6.10.2017 r.
Uwagi do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (projekt z dn. 03.10.2017)
Załącznik do Uchwały nr 85 /X/2017 z dnia 6.10.2017 r.

Uchwała nr 75 /VIII/2017 z dnia 21.08.2017 r.
Uwagi do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (projekt z dn. 14.07.2017)

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.