W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 2/2020 (346)

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.04.2018 r., VII AGa 249/18

Okładka
Mgr Sławomir Szejna
doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
0000-0002-4219-5884
Tytuł: Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.04.2018 r., VII AGa 249/18
Title: Critical gloss to the judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 24.04.2018, VII AGa 249/18
Titel: Kritische Glossen zum Urteil des Berufungsgerichts in Warschau vom 24.04.2018, VII AGa 249/18
Bibliografia:

Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2016, art. 83, nb. 1-6

Banaszczyk Z., Umowne i ustawowe prawo odstąpienia - zagadnienia wybrane, [w:] Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013

Czachórski W., Zarys prawa zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1962

Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1936

Drapała P., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - Część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013

Drapała P., Olejniczak A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - Część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013, art. 395, nb. 62-63

Heinrichs H., [w:] Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts. Ergänzungsband zu Palandts Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München 2000

Jelonek - Jarco B., Umowne prawo odstąpienia od umowy (art. 395 KC) , PS 2008, nr 6

Klein A., Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej, Wrocław 1964

Konik P., Umowne uprawnienie do odstąpienia, PiP 2010, nr 1

Korzonek J., Rosenblüth I. Kodeks zobowiązań. Komentarz, wyd. 2, Kraków 1936

Kowalski-Paszko S., Odstąpienie od umowy, „Przetargi Publiczne” 2008, nr 1

Kunicki A., Umowne prawo odstąpienia, Lwów 1939

Kuźniak M., Umowne prawo odstąpienia z powodu istotnego naruszenia umowy, KPP 2004, nr 2

Lewandowska E., Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia w umowach o świadczenie usług objętych zakresem art. 750 k.c. , PPH 2013, nr 6

Ligocki A., Granice zastosowania odstąpienia z art. 250-253 k.z. do umów o charakterze ciągłym, „Wiadomości Prawnicze” 1938, nr 4

Longchamps de Berier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań. Art. 1.167, Warszawa 1934

Longchamps de Berier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań. Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja Prawa o Zobowiązaniach, z. 5, Warszawa 1935

Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017, art. 395

Ohanowicz A., Zobowiązania. Część ogólna, Poznań 1958

Osajda K., Jeszcze o skutkach odstąpienia od umowy, SI 2005, nr 44

Pajor T., Odstąpienie od umowy z powodu naruszenia zobowiązania, [w:] Europeizacjaprawa prywatnego, t. II, Warszawa 2008

Peiper L., Kodeks zobowiązań, Kraków 1934

Petraniuk J., Odstąpienie od umowy wzajemnej w prawie cywilnym, Lublin 2009

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, art. 395

Pyrzyńska A., Rozwiązanie umowy przez strony, Warszawa 2003

Sikorska A., Uprawnienia zamawiającego dzieło do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, PS 2004, nr 4

Strugała R., Odstąpienie od umowy z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia, TPP 2014, nr 4

Study Group on a European Civil Code oraz Acquis Group. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference, red. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, Munich 2008

Szejna S., Glosa do wyroku SN z dnia 12.01.2012 r., IV CSK 182/11, „Jurysta” 2013, nr 5

Szejna S., Skutki prawne wykonania umownego prawa do odstąpienia od umowy o roboty budowlane - uwagi krytyczne, „Prawo i Więź” 2019, nr 1

Szlęzak A., Umowne prawo odstąpienia od umów o podwójnym skutku przenoszących Własność nieruchomości, PS 2012, nr 6

Szpunar A., Kontrowersje wokół konieczności zastrzegania terminu w klauzuli umownego prawa odstąpienia od umowy, PPH 2005, nr 9

Szpunar A., Odstąpienie od umowy o Przeniesienie własności nieruchomości, „Rejent” 1995, nr 6

Szpunar A., Podmiotowość umownego prawa odstąpienia, PS 2007, nr 9

Tracz G., Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, Warszawa 2007

Warciński M., Umowne prawo odstąpienia, Warszawa 2010

Wojewoda M., Lex commissoria (art. 492 zd. 1 k.c.) a umowne prawo odstąpienia (art. 395 k.c.) , [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Wolter A., Glosa do orzeczenia SN z 14 maja 1956 r. (II CR 1505/54) , OSPiKA 1957, nr 1, s. 9; Z.K. Nowakowski, Umowa dostawy, Warszawa 1960

Woźniak Z., Wpływ zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia na sferę stosunku obligacyjnego, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, red. E. Gniewek, Kraków 2000

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.25 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.