W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 2/2020 (346)

Notariusz jako mediator w sprawach rodzinnych wobec planowanej nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Okładka
Mgr Daniela Wybrańczyk
doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, mediator
0000-0001-6961-5474
Tytuł: Notariusz jako mediator w sprawach rodzinnych wobec planowanej nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Słowa kluczowe:
mediacja, rodzinne postępowanie informacyjne, porozumienie rodzicielskie, władza rodzicielska, kontakty, alimenty, nowelizacja KRO
Title: A notary as a mediator in family cases in view of the planned amendment to the Family and Guardianship Code
Abstract:

Currently in the Sejm committees after the first reading work is underway on the KRO amendment. Eventually, the introduction of the family information institution proceedings is planned. It is considered that the market for mediation services will expand. In divorce proceedings, mediation will become obligatory which will in turn increase the interest of notaries in mediation. The presented article focuses on the possibilities of using the function of a notary in family mediation - at first, it aims to highlight the proposed amendments and then moves on to describing the specificity of family mediation.

Keywords:
mediation, family information proceedings, parental agreement, parental authority, contacts, alimony, KRO amendment
Titel: Der Notar als Vermittler in Familiensachen angesichts der geplanten Erneuerung des Familien-und Vormund-schaftsgesetzbuches
Bibliografia:

Anioł E., Błaszczak A., Postępowanie mediacyjne w sprawach o rozwód lub separację i jego ocena przez prowadzących je mediatorów, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2019, nr 1

Bieliński A., Kaftańska A., Kilka uwag na temat mediacji rodzinnej, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011., nr 3

Błaszczak Ł., Charakter prawny umowy o mediację, ”ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 1

Bodio J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-729, t. 1, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017

Bukaczewska M., Mularczyk K., Uwagi w przedmiocie możliwości zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu rozwodowym, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2009, nr 4

Cherka M., Jagielski J., Dopuszczalność sprawowania funkcji mediatora przez notariuszy oraz prowadzenia ośrodków mediacyjnych przez rady izb notarialnych – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, „Nowy Przegląd Notarialny” 2006, nr 2

Cybulko A., Mediacja w sprawach rodzinnych, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2018

Czarnecki J., Mediacja w notariacie - głos w dyskusji, „Rejent” 2012, nr 2

Czayka-Chełmińska K., Glegoła-Szczap M., O specyfice mediacji rodzinnej. Kilka refleksji na marginesie rozwiązań prawnych regulujących w Polsce stosowanie mediacji, [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009

Czech B., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011

Dobrzańskiego B., Posiedzenie pojednawcze w sprawach o rozwód - obligatoryjne czy fakultatywne? , „Nowe Prawo” 1963, nr 12

Ereciński T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2012

Ereciński T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016

Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji - postępowanie cywilne, [w:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Pałeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017

Garlicki S., Z zagadnień prawa małżeńskiego. Posiedzenia pojednawcze, „Nowe Prawo” 1978, nr 8

Górecki J., Rozwód studium socjologiczno-prawne, Warszawa 1965

Huryn V., Prawne aspekty mediacji w sprawach rodzinnych, [w:] Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, red. A. Gójska, V. Huryn, Warszawa 2007

Ignaczewski J., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2010

Ignaczewski J., [w:] Komentarz do spraw o rozwód, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2016

Jacyszyn J., Polski notariusz w Unii Europejskiej, „Rejent” 2004, nr 3-4

Kołodziejski S., Dobro wspólnych małoletnich dzieci - jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu, „Palestra” 1965, nr 9

Kuśmicka-Sulikowska J., Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora, „ADR. Arbitraż i mediacja” 2008, nr 3

Łapiński A., Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1975

Michalak M., Mediacja a dziecko, [w:] Mediacja dla każdego, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2010

Misiuk T., Jeszcze o posiedzeniach pojednawczych, „Nowe Prawo” 1964, nr 5

Morek R., Umowa o mediację i jej charakter, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. 1, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008

Mulińskiego M., Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności notarialnemu tytułowi egzekucyjnemu - glosa - III CZP 85/13, MoP 2014, nr 16

Olejniczak A., Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980

Oleszko A., Ustawowy obowiązek bezstronności notariusza, „Rejent” 2007, nr 10

Pawlak B.J., Notariusz mediatorem - korzyści i zagrożenia, „ADR. Arbitraż i mediacja” 2012, nr 2

Pawlak B.J., Pożądane kompetencje mediatora, „Rejent” 2017, nr 3

Pawlak B.J., Zakres i uwarunkowania wykonalności ugód mediacyjnych w sprawach rodzinnych, Warszawa 2017

Pazdan M., O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, „Rejent” 2004, nr 2

Pazdan M., Umowa o mediację, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, red. J. Barta, Kraków 2004

Przybyła-Basista H., Akceptacja mediacji jako formy rozwiazywania konfliktów rodzinnych, „Chowanna” 2011, nr 2

Radwański Z., Pojęcie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Studia Cywilistyczne” 1981, t. 31

Rękas A., Uregulowania prawne mediacji transgranicznej w polskim prawie, [w:] Mediacje w prawie, red. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014

Sawczuk - Skibińska K., Rozkład pożycia a możliwość pojednania małżonków w procesie o rozwód, Warszawa 2016

Sekuła-Leleno M., Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów - analiza zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r. , „Rejent” 2016, nr 8

Sobolewski P., Mediacja w sprawach cywilnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 2

Sokołowski T., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013

Stojanowska W., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014

Stojanowska W., Postulat przeniesienia amerykańskiej koncepcji „planu wychowawczego” rozwodzących się rodziców na grunt prawa polskiego, „ZP UKSW” 2007, nr 7.2

Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979

Telenga P., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-729, t. 1, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017

Wrzecionek R., Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie aktu notarialnego, „Rejent” 2009, nr 1

Zegadło R., Mediacja jako środek osiągania porozumień rodzicielskich, „Mediator” 2010, nr 55

Zegadło R., Mediacja jako środek osiągania porozumień rodzicielskich, [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 2, red. J. Gudowski, K.Weitz, Warszawa 2011

Zegadło R., Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, „Rodzina i Prawo” 2006, nr 1

Zegadło R., Mediacja w toku postępowania cywilnego - uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.