W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 12/2019 (344)

Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. II)

Okładka
Mgr Patryk Bender
asystent w Katedrze Prawa Rolnego UJ; zastępca notarialny w Izbie Notarialnej w Rzeszowie
Tytuł: Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. II)
Słowa kluczowe:
nieruchomości rolne, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, rolnik indywidualny, zezwolenie administracyjne
Title: Fundamental problems with applying the amended Act on the Agricultural System (part II)
Abstract:

At present, the agricultural real estate can be, in principle, acquired only by an, so called, individual farmer. However, the latest amendments to the Act of 11 April 2003 on Formation of the Agricultural System, created some new, liberalizing derogations from previously mentioned general rule. Moreover, together with these derogations, the structure of the Act has become more complicated. This article is devoted to the questions caused by modified regulations, especially in the field of notary practice.

Keywords:
agricultural real estates, State Agricultural Support Centre, individual farmer, administrative permission
Titel: Grundprobleme der Anwendung des erneuerten Gesetzes über die Bildung des Agrarsystems (Teil II)
Bibliografia:

Bach-Golecka D., Golecki M.J., [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz do art. 87.243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, art. 165 Konstytucji RP, nb. 22

Bieluk J., Sankcja nieważności w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016, art. 2b u.k.u.r., nb. 12 - dalej: Komentarz 2016

Bieluk M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17, „Studia Iuridica Agraria” 2017

Bieniek G., [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2013

Bieranowski A., Uwagi o błędnym dekodowaniu zakazu zbywania własności nieruchomości rolnej, „Rejent” 2019, nr 8

Biernat J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2019, art. 155 k.c., uw. 4-8

Biernat J., Umowa o dział spadku, Warszawa 2008

Biernat J., Ustawowe prawo pierwokupu gminy - glosa - III CZP 71/11, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 21

Blajer P., Z rozważań nad tzw. prawem nabycia w świetle znowelizowanych ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego i o lasach, [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk Warszawa 2017

Borkowski P., Umowy podziałowe, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2018, nr 1

Czech T., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2014

Fortuński W., Kupis M., Pojęcie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa, „Nowy Przegląd Notarialny” 2019, nr 2

Goneta W., Prawo pierwokupu nieruchomości, Warszawa 2017

Górecki J., Prawo pierwokupu w ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Rejent” 1998, nr 12

Grykiel J., Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, MoP 2016, nr 12

Grzybowskiego T., Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013, rozdz. 4.3.

Hejbudzkiego M., Zgoda na zbycie nieruchomości rolnej w świetle art. 2b ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 4

Księżak P., Nabycie nieruchomości rolnej wskutek sukcesji mortis causa w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Maj K., O trudnościach z ustaleniem istnienia ustawowego prawa pierwokupu, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2019, nr 1

Maj K., Prawo pierwokupu i prawo nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej w ustawie o lasach, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 3

Matusik G., [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. S. Kalus, Warszawa 2012, art. 109 u.g.n., uw. 97

Michałowskiego R., O nabyciu nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy. Uwagi na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17, „Studia Iuridica Agraria” 2017

Michnik A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 4

Michnik A., Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1

Suchoń A., Prawne aspekty nabywania własności nieruchomości rolnych oddanych w dzierżawę, „Rejent” 2017, nr 3

Suchoń A., Użytkowanie wieczyste i dzierżawa nieruchomości rolnych po zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Suchoń A., Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rolnymi, „Studia Iuridica Agraria” 2016

Swaczyna B., Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004

Swaczyny B., Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi, „Rejent” 2002, nr 10

Sztyk R., Prawo pierwokupu w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Rejent” 1997, nr 12

Truszkiewicz Z., Prawo pierwokupu w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Rejent” 1998, nr 12

Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Część I), „Rejent” 2003, nr 9

Żelechowski Ł., [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2019, art. 46 k.c., uw. 3 i przywołane tam liczne orzeczenia Sądu Najwyższego

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.13 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.