W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 11/2019 (343)

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.06.2019 r., II DSI 21/19

Okładka
Dr Paweł Bucoń
asystent w II Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Tytuł: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.06.2019 r., II DSI 21/19
Title: Gloss to the decision of the Supreme Court of 6.06.2019, II DSI 21/19
Titel: Glosse zum Beschluss des Obersten Gerichts Vom 6.06.2019 r., II DSI 21/19
Bibliografia:

Bagińska E.,Wykonywanie władzy publicznej przez notariusza a problem jego odpowiedzialności, [w:] Odpowiedzialność cywilna notariusza i jej ubezpieczenie w Polsce i innych wybranych państwach Unii Europejskiej, red. M.K. Kolasiński, Toruń 2012

Celiński D., Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza, „Rejent” 2004, nr 6

Czubik P., Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej, „Krakowski Przegląd Notarialny”, 2017, vol. 2

Czubik P., Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, vol. 1

Domańska A., [w:] Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1-78d Prawa o notariacie, red. A. Rataj, A.J. Szereda, Warszawa 2019, Komentarz do art. 50

Gniewek E., O uniwersalnej zasadzie przestrzegania prawa przez notariusza, [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Poznań-Kluczbork 1999

Grudecki M., Wybrane materialno-prawne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy, „Rejent” 2018, nr 10

Jabłoński M., Węgrzyn J., Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Wrocław 2018

Kolasiński M.K., Odpowiedzialność cywilna notariusza, Toruń 2005

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy - problematyka materialno-prawna i procesowa, „Rejent” 2006, nr 9

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2016

Kozielewicz W., Przesłanki odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej notariusza za dokonaną w postępowaniu notarialnym wadliwą wykładnię (interpretację) przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, „Rejent” 2012, nr 11

Kulik M., Odpowiedzialność karna osoby pełniącej funkcję publiczną ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności notariusza, [w:] Odpowiedzialność karna notariusza, red. A. Oleszko, Warszawa 2010

Kurek J., Tajemnica notarialna, [w:] Leksykon tajemnic, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, Warszawa 2016

Marchwicki W., Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna, Warszawa 2015

Oleszko A., Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza, Warszawa 2015

Oleszko A., Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2015

Oleszko A., Pastuszko R., Charakter urzędowy czynności notarialnych, [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, t. V, Prawo, red. Z. Władek, Lublin 2013

Oleszko A., Pastuszko R., Ustrój polskiego notariatu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, red. R. Mojak, W. Skrzydło, Lublin 2014

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz, t. 1, Ustrój notariatu, Warszawa 2016

Oleszko A., Ustrój i zadania samorządu notarialnego, Warszawa 2016

Raba M., Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza, „Nowy Przegląd Notarialny” 2016, nr 2

Redelbach A., Prawo o notariacie. Komentarz do ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Toruń 2002

Salagierski Cz.W., Postępowanie dyscyplinarne wobec notariuszy de lege lata i de lege ferenda, „Rejent” 2006, nr 5

Sztyk R., Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy, „Rejent” 2005, nr 4

Szwed A., Szwed M., Notariusz jako funkcjonariusz publiczny i jego odpowiedzialność w świetle ustawy o notariacie, [w:] Odpowiedzialność prawna funkcjonariuszy

Tymieniecka-Cichoń A., Odpowiedzialność notariusza - zarys problematyki, [w:] dpowiedzialność prawna funkcjonariuszy

Wielec M., Kwiatkowski W., Ostaszewski P., Sawa P., Szymczykiewicz R., Włodarczyk-Madejska J., Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Warszawa 2018

Wiśniewska J., Odpowiedzialność prawna notariusza - jako funkcjonariusza publicznego oraz osoby zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność prawna funkcjonariuszy publicznych. Wybrane zagadnienia, red. M. Giżyńska i in., Olsztyn 2017

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.18 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.