W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 11/2019 (343)

Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. I)

Okładka
Mgr Patryk Bender
asystent w Katedrze Prawa Rolnego UJ; zastępca notarialny w Izbie Notarialnej w Rzeszowie
Tytuł: Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. I)
Słowa kluczowe:
nieruchomości rolne, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, rolnik indywidualny, zezwolenie administracyjne
Title: Fundamental problems with applying the amended Act on the Agricultural System (part I)
Abstract:

At present, the agricultural real estate can be, in principle, acquired only by an, so called, individual farmer. However, the latest amendments to the Act of 11 April 2003 on Formation of the Agricultural System, created some new, liberalizing derogations from previously mentioned general rule. Moreover, together with these derogations, the structure of the Act has become more complicated. This article is devoted to the questions caused by modified regulations, especially in the field of notary practice.

Keywords:
agricultural real estates, State Agricultural Support Centre, individual farmer, administrative permission
Titel: Grundprobleme der Anwendung des erneuerten Gesetzes über die Bildung des Agrarsystems (Teil I)
Bibliografia:

Adamus R., „Prawo upadłościowe. Komentarz”, Warszawa 2019, art. 1 pr. upadł., nb. 19

Bender P., Nabywanie nieruchomości rolnych na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej przez osoby niebędące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Rejent” 2019, nr 2

Bender P., Ograniczenie sumy hipoteki na nieruchomości rolnej, [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019, art. 1b u.k.u.r., nb. 7

Bieranowski A., Dekompozycja konstrukcji zasiedzenia w nowym reżimie ograniczeń nabycia własności nieruchomości rolnej: zagadnienia węzłowe i uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2016, nr 5

Bieranowskiego A., Umowa sprzedaży własności nieruchomości rolnej na rzecz małżonków, spośród których tylko jeden legitymuje się zgodą administracyjnoprawną - uwagi krytyczne na kanwie postanowienia Sądu Okręgowego w Łomży z 25.09.2018 r. (I Ca 281/18), „Rejent” 2018, nr 12

Blajera P.A., Umowy działowe dotyczące nieruchomości rolnych po wejściu w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, „Krakowski Przegląd Notarialny”, 2019, nr 3

Brzeszczyńskiej S., Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2009, Komentarz do art. 14, uw. 4

Ciepłej H., Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” 2016, nr 9

Fortuński W., Kupis M., Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - zarys wykładu (Część pierwsza), „Nowy Przegląd Notarialny” 2019, nr 2

Gniewek E., Nieruchomość rolna jako przedmiot egzekucji, „Rejent” 2017, nr 7

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016, art. 37 k.r.o., nb. 15

Janeczko E., Janeczko T., Karpowicz W., Wzory aktów notarialnych z Komentarzem, Warszawa 2018

Jędrejek G., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012

Jędrejka G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017, art. 55 k.r.o., uw. 1

Kociubińskiego P., A. Soboty, Nieruchomość rolna w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym - zagadnienia procesowe i konstytucyjne, [w:] Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1, red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek, Warszawa 2019

Kociucki L., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, art. 21 k.r.o., uw. 13

Kocota W., Buszmaka D., Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017, nr 7

Kostańskiego P., Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy, Kraków 2004

Kurosz K., Prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych i zasada nabywania nieruchomości rolnej jedynie przez rolnika indywidualnego a zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej, [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Lutkiewicz-Rucińska A., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, art. 37 k.r.o. uw. 7

Maj K., Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2019, nr 2

Maj K., O potrzebie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 2

Maj K., Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2

Manowskiej M., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014, art. 55 k.r.o., uw. 1

Marciniuk K., Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 1

Marciniuk K., Zgoda administracyjna jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnej, [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Mikołajczyk J., Egzekucja z nieruchomości rolnej, [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, red. D. Łobos-Kotowska, P. Gała, M. Stańko, Warszawa 2018

Mikołajczyk J., Pojęcie osoby bliskiej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Pietrzykowski K., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, art. 37 k.r.o., nb 2

Pisuliński J., O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” 2016, nr 5

Podowski K., Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na Sądowe postępowanie egzekucyjne w ramach egzekucji z nieruchomości rolnych, „Palestra” 2017, nr 11

Sobota A., Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, nr 3

Stempniak A., Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim, Warszawa 2017

Swaczyna B., Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej po 29.04.2016 r., „Rejent” 7/2017, nr 7

Sychowicz M., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, art. 37 k.r.o., uw. 11

Sychowicz M., Postępowanie o zniesienie współwłasności, Warszawa 1976

Sylwestrzak A., [w:] Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, Warszawa 2016, art. 37 k.r.o., uw. III.8-10

Szafrańska A., Sądowa egzekucja z nieruchomości po 30.04.2016 roku, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 7-8

Truszkiewicz Z., Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2

Truszkiewicz Z., O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Część I), „Rejent” 2017, nr 10

Truszkiewicz Z., O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Część II), „Rejent” 2017, nr 11

Truszkiewicz Z., Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r., „Rejent” 2017, nr 7

Truszkiewicza Z., Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2

Wilamowskiego W., Przekształcenie spółki cywilnej, której wspólnicy są współwłaścicielami nieruchomości rolnej, w spółkę osobową, „Nowy Przegląd Notarialny” 2018, nr 1

Zimmermann P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, art. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 - dalej: pr. upadł.), nb. 1

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.