W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 10/2019 (342)

Pokrzywdzenie wierzyciela pauliańskiego przez zbycie nieruchomości przeciążonej hipotekami

Okładka
Dr Krzysztof Piotr Sokołowski
LL.M. - Uniwersytet Warszawski, adwokat w kancelarii adwokackiej Legal Advising (Warszawa)
Tytuł: Pokrzywdzenie wierzyciela pauliańskiego przez zbycie nieruchomości przeciążonej hipotekami
Słowa kluczowe:
pokrzywdzenie wierzyciela, akcja pauliańska, hipoteka
Title: The Injury to the Paulian Creditor in the Light of the Alienation of Real Property Overladen with Mortgages
Abstract:

The article concerns the injury to the Paulian creditor. According to one notion the alienation of a real estate hypothecated to an amount greater than its value cannot be challenged with the Paulian action since there is no injury to the creditor. This notion is not to be followed. The premises of the injury to the creditor are enumerated in the Polish civil code. Amongst them there is not a hypothetic possibility of recovering the debt from the real estate in question. It is possible to achieve a higher selling price in foreclosure than the amount of mortgages, so that the Paulian creditor would recover his debts. Moreover, this notion favours a disloyal debtor who tries to evade foreclosure with the alienation of his property.

Keywords:
injury to the creditor, Paulian action, mortgage
Titel: Die Gläubigerbenachteiligen außerhalb des Konkurses im Falle der Übertragung eines mit Hypotheken überbelasteten Grundstücks
Bibliografia:

Basseches J., Korkis I., Kodeks zobowiązań, Lwów 1938

Cézar-Bru Ch., Cours de droit civil, t. 2, Toulouse 1913

Domański L., Instytucje Kodeksu Zobowiązań. Komentarz teoretyczno praktyczny. Część ogólna, Warszawa 1936

Fiema J., O zaskarżaniu czynności dłużnika zdziałanych ze szkodą wierzycieli, Lwów 1937

Guiho P., Cours de droit civil - Les Obligations, Lyon 1979

Gutowski M., [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Hartmann B., Meikel G., Gesetz betreffend die Anfechtungen von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens, 6. Aufl., Berlin 1913

Henry X. (éd.), Méga Code civil, Paris 2007

Holewiński W., O zobowiązaniach podług kodeksu Napoleona, Warszawa 1875

Jaeger E., Die Gläubigeranfechtung außerhalb des Konkurses, Berlin 1905, § 1 nr 44, 46

Jasińska M., Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK), wyd. 2, Warszawa 2015

Kon A., Kodeks zobowiązań. Komentarz, Warszawa 1934

Korzonek J., [w:] Encyklopedja podręczna prawa prywatnego, t. 3, red. H. Konic, Fr. Zoll, J. Wasilkowski, Warszawa 1937

Korzonek J., Rosenblüth I., Kodeks zobowiązań. Komentarz, t. I, Kraków 1936

Kozaczek M., Glosa do wyroku SA w Krakowie z 28.01.2004 r., I ACa 1213/03 (OSA 2006, nr 11)

Lewandowski S., [w:] Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2002

Longchamps de Bérier R., Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań, t. 1, Warszawa 1936

Longchamps de Bérier R., Uzasadnienie projektu…, s. 460; tenże, Zobowiązania, wyd. 3, Poznań 1948

Łubkowski B., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. Z. Resich, Warszawa 1972

Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Namitkiewicz J., Kodeks zobowiązań. Komentarz, t. I, Łódź 1949

Ohanowicz A., [w:] System prawa cywilnego, t. III/1, Prawo zobowiązań - Część ogólna, red. Z. Czachórski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981

Planiol M., Ripert G., Traité élémentaire de droit civil, t. II, Paris 1952

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005

Pyziak-Szafnicka M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - Część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009

Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, Warszawa 1996

Radwański Z., Zieliński M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - Część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007

Rogron J.A., Code civil expliqué par des motifs et par des exemples, 7 éd., Paris 1834

Sokołowski K.P., „Następca prawny” w rozumieniu art. 1 ust. 3 i art. 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 2

Sokołowski K.P., Anmerkung zum Beschluss des Bayerischen LSG vom 10. März 2014 - L 16 AS 157/14 B ER, NZS 2015, nr 3

Sokołowski K.P., Darowizna z poleceniem a negotium mixtum cum donatione w praktyce notarialnej, „Rejent” 2011, nr 4

Sokołowski K.P., Das Arbeitslosengeld II für Unionsbürger, ZESAR 2011

Sokołowski K.P., Der Unionsbürger als Empfänger des Alg II, ZESAR 2015, nr 11-12

Sokołowski K.P., Die Abtretbarkeit der Sicherungsgrundschuld nach der Neuregelung durch das Risikobegrenzungsgesetz, JR 2009

Sokołowski K.P., Die gemischte Schenkung. Eine dogmatische und rechtsvergleichende Analyse, München 2013

Sokołowski K.P., Die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, DPJZ 2014, nr 3

Sokołowski K.P., Die Reallast - ausgewählte Probleme, NotBZ 2011

Sokołowski K.P., Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) a zalanie mieszkania, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 9

Sokołowski K.P., E-Mail-Werbung als Spamming, WRP 2008

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2014 r., I ACa 113/14 (OSP 2017, nr 2, poz. 13)

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 486/12 (OSP 2016, nr 3, poz. 27)

Sokołowski K.P., Ist die Reallast noch zeitgemäß?, ZfIR 2011

Sokołowski K.P., Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a udział w bójce lub pobiciu, „Probacja” 2009, nr 3-4

Sokołowski K.P., Los spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po likwidacji spółdzielni mieszkaniowej, „Rejent” 2012, nr 9

Sokołowski K.P., Manifestacja animi rem sibi habendi, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 10

Sokołowski K.P., Nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 713 Kodeksu Napoleona, „Rejent” 2016, nr 4

Sokołowski K.P., O bezprawiu legislacyjnym uwag kilka, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 3

Sokołowski K.P., Odpowiedzialność uprawnionego do zachowku za legaty damnacyjne i polecenia według art. 998 § 1 k.c., „Rejent” 2015, nr 7

Sokołowski K.P., Parliamentary Sovereignty in the United Kingdom, PPUW 2009, nr 3-4

Sokołowski K.P., Posiadanie samoistne a zasiedzenie nieruchomości, PiP 2010, nr 11

Sokołowski K.P., Zasiedzenie lokalu i budynku warszawskiego, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 2

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 3, Warszawa 2002

Stecki L., [w:] Kodeks cywilny z Komentarzem, t. 1, red. J. Winiarz, Warszawa 1989

Sychowicz M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania, red. J. Gudowski, Warszawa 2018

Taraszkiewicz L., Teorya akcyi pauliańskiej (Interpretacya Art. 1167 Kod. Nap.), Warszawa 1891

Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1980

Zachariä von Lingenthal K.S., Handbuch des Französischen Civilrechts, Bd. 2, 7. Aufl., Heidelberg 1886

Zoll F., Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1948

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.