W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 9/2019 (341)

Cudzoziemiec jako zapisobierca windykacyjny nieruchomości rolnej położonej w Polsce

Okładka
Mgr Monika Łata
doktorantka w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; pracownik w kancelarii notarialnej
Tytuł: Cudzoziemiec jako zapisobierca windykacyjny nieruchomości rolnej położonej w Polsce
Słowa kluczowe:
zapis windykacyjny, nieruchomość rolna, nabywanie nieruchomości rolnych, cudzoziemiec, dziedziczenie nieruchomości przez cudzoziemców, Prawo rolne, ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych, kształtowanie ustroju rolnego
Title: A foreigner as a per vindicationem legatee of an agricultural property located in Poland
Abstract:

Vindication of agricultural property for the benefit of a foreigner is complicated issue. It is governed by provisions of March 24, 1920 on the acquisition of real estate by foreigners as well as the act of April 11, 2003 on formation of the agricultural system. In the article there is a critical analysis of provisions of the above acts as well as it attempted to answer the question on sense of amendments made. Considerations reveal a negative impact of the analyzed acts on the legal situation of a foreigner-successor an agricultural property located in Poland. It is difficult to find justification for the sense of implemented regulations, particularly in relation to the succession right. It shall be another evidence of doubts, which are raised by a casuistic method of regulation, which requires a multidimensional interpretation.

Keywords:
vindication legatee, agricultural real estate, acquisition of real estate, foreigner, inheritance of real estate by foreigners, agricultural law, limitations, agricultural system
Titel: Ausländer als Vindikationsvermächtnisnehmer eines in Polen liegenden landwirtschaftlichen Grundstücks
Bibliografia:

Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016

Bonomi A., Le choin la loi applicable a la succession dans la proposition de revglement européen, [w:] Successions internationals. Réflexions autour du future reeglement européen et son impact pour la Suisse, red. A. Bonomi, Ch. Schmid, Geneve - Zurich - Bâle 2010

Chała P., Zapis windykacyjny jako nowa instytucja w polskim prawie spadkowym, [w:] „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, nr 2

Czubik P., [w:] Unijne Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2018

Czubik P., Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012. Polemiki i refleksje, „Rejent” 2016, nr 7

Górecki J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20B, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015

Górecki J., Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców – wybrane zagadnienia, „Rejent” 2017, nr 7 (wydanie elektroniczne)

Górecki J., Rozgraniczenie statutu spadkowego i statutu rzeczowego na tle rozporządzenia spadkowego, [w:] Nowe europejskie Prawo spadkowe, red. M. Pazdan, J. Górecki, Warszawa 2015

Górecki J., Zapis testamentowy w prawie kolizyjnym, PPPM 2009, t. 5

Górecki J., Zapis windykacyjny - uwagi „de lege ferenda”, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007

Grykiel J., Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, MOP 2016, nr 12

Hartwich F., Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców, 2009

Kasprzyk H., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Wybrane kwestie z zakresu dziedziczenia, „Rejent” 1999, nr 2

Księżak P., Nabycie nieruchomości rolnej wskutek sukcesji mortis causa w świetle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, [w:] Nieruchomości w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Makowiec A., W kierunku harmonizacji prawa spadkowego w Unii Europejskiej - Rozporządzenie (UE) Nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r., Roczniki Administracji i Prawa. Rok XIII

Margoński M., Skutki rzeczowe zapisu windykacyjnego na tle rozporządzenia spadkowego, [w:] Nowe europejskie Prawo spadkowe, red. M. Pazdan, J. Górecki, Warszawa 2015

Orlewski M., Nabywanie nieruchomości rolnych w Polsce przez cudzoziemców, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe”, t. X, z. 1

Pajor T., O potrzebie zmiany prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie zobowiązań niewynikających z czynności prawnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, nr 3

Pazdan M., Nabycie nieruchomości położonej w Polsce przez cudzoziemca w drodze dziedziczenia, „Rejent” 1999, nr 9

Pazdan M., O nabywaniu nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Kluczbork 1993

Pazdan M., Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z zasadą pomocniczości i proporcjonalności, BAS 2009, nr 118

Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 15, Warszawa 2012

Piątkowski J.S., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 2002

Skoczylas J., Szlęzak E., Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców, Warszawa 2010

Sztyk R., Nowe zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, „Rejent” 1996, nr 7-8

Truszkiewicz Z., Dziedziczenie i dział spadku rolnego po nowelizacji z 2016 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Rejent” 2018, nr 1 (wydanie elektroniczne)

Turłukowski J., Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014

Wereniak-Masri I., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2017

Wysocka-Bar A., [w:] Unijne Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2018

Zachariasiewicz M. A., O potrzebie wskazania w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym podstawy stosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanie, PPPM 2010, nr 7

Zachariasiewicz M. A., Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a statut spadkowy, [w:] Nowe europejskie Prawo spadkowe, red. M. Pazdan, J. Górecki, Warszawa 2015

Zakrzewski P.D., Zapis windykacyjny, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 2

Żarnowiec Ł., Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów, Warszawa 2018

Żukowski W., Projektowane wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa spadkowego, KPP 2010, nr 4

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.