W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 9/2019 (341)

Dobro dziecka w praktyce Notarialnej

Okładka
Mgr Przemysław Biernacki
notariusz w Koszalinie
Tytuł: Dobro dziecka w praktyce Notarialnej
Słowa kluczowe:
notariusz, dobro dziecka, reprezentacja, przedstawiciel ustawowy, handel dziećmi, uprowadzenie dziecka
Title: Best interests of the child in notarial practice
Abstract:

Underage may be a party to a notarial act, so in notarial practice the best interests of the child shall be a primary consideration. The article presents the most important issues related to the legal capacity of the child and his ability to perform legal acts, the possibility of performing such acts and representing the child with them. The author also draws attention to the necessity of taking care of the child’s welfare, even if the child itself is not a party to the notarial deed, but its effects may be unfavourable for the child.

Keywords:
notary, the best interests of the child, representatives, legal representative, trafficking of children, child abduction
Titel: Interesse des Kindes in der Notarpraxis
Bibliografia:

Barańska A., Poddanie się egzekucji przez małoletniego oświadczeniem złożonym w formie aktu notarialnego, [w:] Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. E. Kabza, K. Krupa-Lipińska, Toruń 2016

Biernat J., Glosa do uchwały SN z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 82/10, PiP 2012, nr 7

Borysiak W., [w:] K. Osajda, Komentarz k.c. 2013, t. III, red. K. Osajda

Borysiak W., [w:] Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018, wyd. 2

Borysiak W., Konstrukcja czynności prawnych mortis causa w polskim prawie cywilnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, nr 2

Broszura. Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie, Fundacja Dzieci Niczyje 2011

Dmowski S., Trzaskowski R., [w:] Kodeks cywilny... Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2014

Doliwa A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009

Gajda J., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018

Grykiel J., Glosa do uchwały SN z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 82/10, „Rejent” 2011, nr 12, poz. 148-155

Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2015

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017

Kloc Z., Popławska A., Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich. Raport z badań, Fundacja Dzieci Niczyje 2012 r.

Kozak I., Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 11.12

Marszałkowska-Krześ E., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, LEGALIS 2018, wyd. el. 22, art. 527

Mirocha Ł., „Macierzyństwo zastępcze” w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Prawo w Działaniu” 2018, nr 34

Niezbecka E., [w:] Komentarz k.c. 2015, t. IV, red. A. Kidyba

Olejniczak A., Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz, t. 1. Ustrój notariatu, Warszawa 2016

Oleszko A., Umowy dotyczące spadku w praktyce notarialnej, „Nowe Prawo” 1977, nr 6

Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, t. II

Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – Część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Radwański Z., Pojęcie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Studia Cywilistyczne” 1981, t. XXXI

Skwara C., Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 2011

Sołtysiński S., Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985

Soniewicka M., Prokreacja medycznie wspomagana, [w:] J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010

Sychowicz M., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego, t. II, red. G. Bieniek, Warszawa 2011

Szereda A., Czynności notarialne, Warszawa 2018

Walasik M., Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Warszawa 2008

Wrzecionek R., Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia - próba sformułowania definicji, „Rejent” 2008, nr 7-8

Wyraz E., Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego, Bielsko-Biała 2015

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.13 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.