W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 7/2019 (339)

Zdolność testowania małoletnich - rozważania na gruncie regulacji prawa niemieckiego i austriackiego

Okładka
Mgr Piotr Jan Sobański
doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach; aplikant radcowski w OIRP w Kielcach
0000-0002-9687-8867
Tytuł: Zdolność testowania małoletnich - rozważania na gruncie regulacji prawa niemieckiego i austriackiego
Słowa kluczowe:
zdolność testowania, swoboda testowania, prawo porównawcze, prawo spadkowe
Title: The Testamentary Capacity of Minors - some considerations against the background of Germany and Austria law
Abstract:

There is no doubt that the capacity to make a will is an essential prerequisite for the exercise of freedom of testation. In accordance with article 944 § 1 polish Civil Code, a will may be made and revoked only by a person who has full capacity for legal acts, i.e. a person who has attained eighteen years of age. This regulation points out that the Polish legislator is not consistent, because minors cannot make a will even though they can dispose of their earnings (article 21 polish Civil Code) or giving them specific property objects for free use (article 22 polish Civil Code). This paper focuses on some theoretical aspects of the topic, especially the principle of freedom of testation. In the further part of this paper analyzes the minimum age for making a will in Germany and in Austria.

Keywords:
capacity to make a will, freedom of testation, comparative law, succession law
Titel: Testierfähigkeit der Minderjährigen auf dem Boden der deutschen und österreichischen Rechtsregulierung
Bibliografia:

Abraham D.F., Der Begriff der Testierfähigkeit, „Österreichische Notariats Zeitung”, 1993, nr 2

Banaszkiewicz B., Konstytucyjne prawo do własności, [w:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001

Barth P., Dokalik D., Potyka M., Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Wien 2017

Baumann W., [w:] Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 5, Erbrecht §§ 2229 - 2264 (Errichtung und Aufhebung eines Testaments), red. C. Baldus, Berlin 2018

Boehmer G., Erbrecht, [w:] Die Grundrechte, Band II, red. F.L. Neumann, H.C. Nipperdey, U. Scheuner, Berlin 1954

Bryde B.O., [w:] Grundgesetz - Kommentar, Band 1, red. I. von Münch, P. Kunig, München 2000

Bydlinski P., Zur sprachlichen Modernisierung des Erbrechts im ABGB, [w:] Das neue Erbrecht... Erbrechts-Änderungsgesetz 2015, red. C. Rabl, B. Zöchling-Jud, Wien, 2015

Chojnowski W., Prawo spadkowe, Warszawa 1951

Civil Code, Cap. 16 of the Laws of Malta 1868

Dietlein J., [w:] Das Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IV/1 - Die Einzelnen Grundrechte, red. K. Stern, M. Sachs, J. Dietlein, München 2006

Gruber M., Sprohar-Heimlich H., Scheuba E., [w:] Erbrecht und Vermögensnachfolge, red. M. Gruber, S. Kalss, K. Müller, M. Schauer, Wien 2018

Gschnitzer F., Österreichisches Erbrecht, Wien-New York 1983

Gwiazdomorski J., A. Mączyński, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1990

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959

Hagena W., [w:] Münchener Kommentar zum BGB, Band 10. Erbrecht, red. S. Kessal-Wulf, München 2017, § 2229, nb. 2

Hoeren T., [w:] Bürgerliches Gesetzbuch. Handkommentar, red. R. Schulze, Baden-Baden 2019, § 2229 nb. 1

Kozłowski K., Prawo dziedziczenia w świetle postanowień Konstytucji RP - zarys instytucji, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 4

Lauck F. G., [w:] Erbrecht, Band 65, red. W. Burandt, D. Rojahn, München 2019, § 2229 BGB, nb. 1

Litzenburger W., [w:] BeckOK, red. H.G. Bamberger, H. Roth, W. Hau, R. Poseck, Verlag C.H.BECK München 2018, § 2229 BGB, nb. 2

Löhnig M., Zur Testierfähigkeit Minderjähriger, [w:] Erbrecht und Vermögen-snachfolge System, Struktur, Vertrag - Festschrift für Manfred Bengel und Wolfgang Reimann zum 70. Geburtstag, red. J. Damrau, K. Muscheler, München 2012

Mączyński A., Konstytucyjne prawo dziedziczenia, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005

Mik C., Prawo własności w europejskiej konwencji praw człowieka, „Państwo i Prawo” 1993, z. 5

Muscheler K., Erbrecht, Band II, München 2010, nb. 1657

Naczinsky S., Auswirkung der Testierfähigkeit auf die Geschäftsfähigkeit, NZFam 2018

Papier H.J., [w:] Maunz-Durig Grundgesetz Kommentar, Band II, art. 6-16a, red. R. Herzog, M. Herdegen, R. Scholz, H.H. Klein, München, pozycja wymienno-kartkowa (stan na 07.2002 r.)

Pazdan M., Konstytucja a Prawo spadkowe, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno, E. Zwierzchowski, Katowice 2009

Rabl C., Das Erbrechts-Änderungsgesetz 2015, [w:] Das neue Erbrecht. Erbrechts - Änderungsgesetz 2015, red. C. Rabl, B. Zöchling-Jud, Wien 2015

Reinl K., Gedanken zur Frage der Testierfähigkeit, „Juristische Blätter” (JBl) 11.1978, Heft 21/22

Rzewuski M., Zdolność testowania - uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 6

Schmidt J.P., Grundlagen der Testierfähigkeit in Deutschland und Europa, RabelsZ 2012, vol. 76

Sperl H., Zum Begriff und zur Problematik der Testierfähigkeit, JBl 1975

Stöcker H.A., Das Grundrecht zu erben, Wertpapier-mitteilungen. Zeitschrift für Wirtschafts - und Bankrecht 1979, nr 8

Wendehorst C., Testamentsrecht, [w:] Das neue Erbrecht. Erbrechts-Änderungs - gesetz 2015, red. C. Rabl, B. Zöchling-Jud, Wien 2015

Wendt R., [w:] Grundgesetz. Kommentar, red. M. Sachs, München 2009

Wierzbowskiego B., „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.