W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 6/2019 (338)

Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego

Okładka
Dr Krzysztof Piotr Sokołowski
LL.M. - Uniwersytet Warszawski, adwokat w kancelarii adwokackiej Legal Advising (Warszawa)
Tytuł: Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego
Słowa kluczowe:
transkrypcja aktu małżeństwa, dyskryminacja, małżeństwo jednopłciowe, ordre public
Title: Transcription of a Gay Marriage Certificate
Abstract:

The article concerns the denial of the transcription of a gay marriage certificate into the Polish civil status register. Contrary to the opinion of the Polish judiciary, this transcription does not constitute law evasion, nor is against public policy. Legal order and its basic principles are changeable in time. The recognition of a foreign marriage between two persons of the same sex would not be outrageous in the light of Polish values and moral system, especially given the fact that 70% of the Polish social and legal élite is in favour of gay marriage. The lack of transcription infringes family life, which is a God-given human right protected by the Constitution, international and European law. Moreover, it is contrary to the newest judgements of the ECHR, thereby leading to the discrimination of homosexuals.

Keywords:
transcription of a marriage certificate, discrimination, gay marriage, public policy
Titel: Transkription der gleichgeschlechtlichen Heiratsurkunde
Bibliografia:

Anton A., Beaumont P., Private International Law, Edinburgh 1990

Bagan-Kurluta K., Strus M., Stosowanie klauzuli porządku publicznego w Polsce w odniesieniu do europejskiego ustawodawstwa partnerskiego, KPPubl 2005, nr 1-2

Banaszkiewicz B., „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 3

Blom J., Public Policy In Private International Law and Its Evolution In Time, „Netherlands International Law Review” 2003, nr 3

Brzózka T., Rejestracja stanu cywilnego za granicą. Związki partnerskie, „Technika i USC” 2002, nr 3

Brzozowski A., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. 3, Warszawa 2015

Ciszewski J., Zakaz zawierania małżeństw z cudzoziemcami i wymóg uzyskania zezwolenia na zawarcie takich małżeństw a klauzula porządku publicznego (art. 6 pr. pryw. międz.), Warszawa 1987

Goldstein G., La cohabitation hors mariage en droit international privé, „Revue des contrats” 2006, nr 320

Jagielska M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20a, Prawo prywatne międzynarodowe, red. Z. Radwański, M. Pazdan, Warszawa 2014

Juenger F.K., Choice of Law and Multistate Justice, Dordrecht 1993

Kessler G., Les partenariats enregistrés en droit international privé, Paris 2004

Kozioł A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20c, Prawo prywatne międzynarodowe, red. Z. Radwański, M. Pazdan, Warszawa 2015

Kozyra J., Konstytucyjny model małżeństwa (Art. 18 Konstytucji RP), „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2014, nr 24

Lagarde P., Public Policy, [w:] International Encyclopaedia of Comparative Law. Vol. III, red. K. Lipstein, Tübingen 1994

Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., „Państwo i Prawo” 2013, nr 6

Loucks V., Standard Oil Co of New York, 224 N.Y. 99 (1918)

Mączyński A., Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych, [w:] Związki partnerskie: debata na temat projektowanych zmian prawnych, Toruń 2013

Niboyet M., Predelle G., Droit international privé, Paris 2011

Parra-Aranguren G., General course of private international law. Selected Problems, Martinus Nijnhof Publishers 1989

Pauknerova M., Private International Law in Czech Republic, „Kluwer Law International” 2011

Paulsen M., Sovern M., Public Policy in the Conflict of Laws, „Columbia Law Review” 1956, vol. 56

Pazdan J., Nazwisko mężatki w prawie prywatnym międzynarodowym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2010, t. 7

Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012

Plender R., Wilderspin M., The European Private International Law of Obligations, London 2009

Przybyłowski K., Prawo prywatne międzynarodowe. Część ogólna, Lwów 1935

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003

Radwański Z., Zieliński M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2007

Renner M., [w:] Rome Regulations: Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, red. G.-P. Calliess, Alphen aan den Rijn 2009

Roszkiewicz J., Opinia na temat orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14 grudnia 2017 roku w sprawie Orlandi i inni przeciwko Włochom

Smyczyński T., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Z. Radwański Warszawa 2009

Sokołowski K.P., „Następca prawny” w rozumieniu art. 1 ust. 3 i art. 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 2

Sokołowski K.P., Der Unionsbürger als Empfänger des Alg II, „Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht” 2015, nr 11-12

Sokołowski K.P., Die gemischte Schenkung, Eine dogmatische und rechtsvergleichende Analyse, München 2013

Sokołowski K.P., Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) a zalanie mieszkania, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 9

Sokołowski K.P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r., III CSK 280/13 OSP 2016, nr 2, poz. 17

Sokołowski K.P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 29/13 (OSP 2014, nr 7-8, poz. 76)

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2014 r., I ACa 113/14, OSP 2017, nr 2, poz. 13

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2014 r., I ACa 1315/14 (OSP 2016, nr 1, poz. 3)

Sokołowski K.P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 486/12, OSP 2016, nr 3, poz. 27

Sokołowski K.P., Los spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po likwidacji spółdzielni mieszkaniowej, „Rejent” 2012, nr 9

Sokołowski K.P., M.Tollik, Herb prawem podmiotowym Habsburgów, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 7-8

Sokołowski K.P., Nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 713 Kodeksu Napoleona, „Rejent” 2016, nr 4

Sokołowski K.P., O bezprawiu legislacyjnym uwag kilka, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 3

Sokołowski K.P., Odpowiedzialność uprawnionego do zachowku za legaty damnacyjne i polecenia według art. 998 § 1 k.c., „Rejent” 2015, nr 7

Sokołowski K.P., Tajne zarachowanie zapłaty i inne problemy art. 451 § 1 zd. 2 k.c., „Rejent” 2017, nr 8

Sośniak M., Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym, Warszawa 1961

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 3, Warszawa 2002

Vlas P., Public Policy in International Private Law and Its Continuing Importance, [w:] A Commitment to Private International Law: Essays in Honour of Hans van Loon, Cambridge 2013

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008

Wojewoda M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20c, Prawo prywatne międzynarodowe, red. Z. Radwański, M. Pazdan, Warszawa 2015

Wojewoda M., Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, KPP 2009, nr 4

Zachariasiewicz M.A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20a, Prawo prywatne międzynarodowe, red. Z. Radwański, M. Pazdan, Warszawa 2014

Zachariasiewicz M.A., Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym a małżeństwa i związki osób tej samej płci, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2011, vol. 11

Zawada K., Klauzula porządku publicznego w międzynarodowym postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo” 1979, nr 5

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.13 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.