W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 3/2019 (335)

Ustalenie zakresu podmiotowego do udziału na zgromadzeniu wspólników wraz z prawem głosu w spółce z o.o.

Okładka
Dr Anna Szermach
Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca
Tytuł: Ustalenie zakresu podmiotowego do udziału na zgromadzeniu wspólników wraz z prawem głosu w spółce z o.o.
Słowa kluczowe:
głosowanie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, pełnomocnik, zgromadzenie wspólników, wspólność majątkowa małżeńska
Title: Establishing the subjective scope to participate in the meeting of shareholders together with the voting right in the limited liability company
Abstract:

The problem of determining the entities which, apart from a shareholder of a given limited liability company, are entitled to take part in a meeting of shareholders, and to exercise the voting right, raises numerous doubts from the practical point of view. The legislator has rightly failed to provide an exhaustive list of such entities, since this could turn out to be problematic not only for the shareholders, but also for the company itself. In the article we have tried to draw attention to the most frequently occurring situations, and we have also attempted to find the optimum solution therefor, in which participation of third parties in a meeting of shareholders, along with exercising the voting right thereby, still remains ambiguous and may give rise to numerous controversies.

Keywords:
voting in a limited liability company, plenipotentiary, meeting of shareholders, joint marital property
Titel: Die Bestimmung des persönlichen Geltungsbereichs zum Anteil an der Gesellschafterversammlung mit dem Stimmrecht in der GmbH
Bibliografia:

Allerhand M., Kodeks handlowy, Lwów 1935

Allerhand M., Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, t. II, Bielsko-Biała 1991

Chłopecki A., Akcje zdematerializowane w małżeńskiej wspólności majątkowej, PPH 2008, nr 10

Drapała P., Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z o.o., PPH 2003, nr 5

Dumkiewicz M., Wspólność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2011

Frąckowiak J., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warszawa 2008

Herbet A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17A, Spółki kapitałowe, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010

Jacyszyn J., Kodeks spółek handlowych na łamach „Rejenta”, [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006, red. J. Frackowiak

Jacyszyn J., Protokół notarialny ze zgromadzeń w spółkach, „Gazeta Prawna” 2000, nr 11

Jara Z., Kwaśnicki R.L., Dopuszczalność niejednolitego wykonywania prawa głosu z odrębnych udziałów spółki z o.o., PPH 2004, nr 10

Jędrejek G., Rozliczenia między małżonkami wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych, MoP 2008, nr 10

Jędroszczyk J., Serda W., Szumański A., Wzory pism. Spółka cywilna, spółka cicha, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka akcyjna, rejestr handlowy, postępowanie upadłościowe wraz z komentarzem i orzecznictwem, Kraków 1994

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-300 K.S.H., t. I, Warszawa 2013

Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 2001

Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2005

Koch A., Napierała J., Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007

Kopaczyńska-Pieczniak K., [w:] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. A. Kidyba, Warszawa 2007

Kopaczyńska-Pieczniak K., Ustanie członkostwa w spółce z o.o., Kraków 2002

Kruczalak K., [w:] Udział notariusza w zgromadzeniu (walnym zgromadzeniu) wspólników spółki kapitałowej, [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Poznań-Kluczbork 1999

Krukowska-Korombel J., Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu, PPH 2012, nr 3

Kubas A., Udział w spółce handlowej jako składnik majątku wspólnego, PPH 2011, nr 4

Kuniewicz Z., ełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej, „Rejent” 2001, nr 12

Kurnicki T., Pozycja współmałżonków udziałowców i akcjonariuszy spółek kapitałowych. Prawo korporacyjne a stosunki majątkowe małżeńskie, „Prawo Spółek” 2004, nr 12

Kwaśnicki R.L., Piskorz A., Nalazek A., Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków, cz. II: W sprawie sposobu wykonywania praw przez współuprawnionych małżonków, „Monitor Prawa Handlowego” 2011, nr 2

Mróz T., Uczestnictwo w spółce kapitałowej a ustawowy ustrój małżeński. Prawo handlowe XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2012

Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z komentarzem, Warszawa 1937

Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z komentarzem i skorowidzem rzeczowym, Łódź 1994

Nazar M., Komercjalizacja majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych, [w:] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Późniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Warszawa 2007

Pabis R., Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2003

Potrzeszcz R., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. II, red. T. Siemiatkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993

Romanowski M., Dopuszczalność niejednolitego głosowania z posiadanych akcji, PPH 2003, nr 6

Romanowski M., Status wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a wpis w księdze udziałów, PPH 2005, nr 9

Sokołowski T., [w:] Komentarz KRO, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. II, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300, Warszawa 2014

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. III, Komentarz do artykułów 301-458, Warszawa 2003

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1997, s. 151 i n.; A.Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2002

Strzelczyk K., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. II, red. T. Siemiatkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011

Szajkowski A., Prawo spółek handlowych, Warszawa 1995

Szajkowski A., Prawo spółek handlowych, Warszawa 1997

Szajkowski A., Tarska M., [w:] S.Sołtysiński, A.Szajkowski, A.Szumański, J.Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. II, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300, Warszawa 2005

Szajkowski A., Tarska M., Prawo spółek handlowych, Warszawa 2004

Szermach A., Udział w spółce z o.o. a wspólność ustawowa małżeńska, MoP 2013, nr 20

Szumański A., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, Warszawa 2005

Szumański A., Status prawny małżonka wspólnika w spółce kapitałowej w sytuacji, gdy objęcie albo nabycie praw udziałowych w spółce jest finansowane z majątku wspólnego małżonków, MoP 2015, nr 7

Tropaczyński A., Głosowanie członka zarządu spółki na zgromadzeniu wspólników – interpretacja art. 243 § 4 k.s.h., PPH 2013, nr 6

Weiss I., Prawa wspólników spółki z o.o. i akcjonariuszy spółki akcyjnej, „Prawo spółek” 1997, nr 10

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996

Wrzecionek R., Czynności notarialne w prawie spółek, LEX 2012

Wrzecionek R., Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych, LEX 2013

Zdanikowski P., Prawo udziałowe w spółkach kapitałowych jako przedmiot majątku wspólnego małżonków, „Palestra” 2006, nr 9-10

Zielińska W., [w:] Prawo spółek. Meritum, red. A. Kidyba, Warszawa 2013

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.