W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 2/2019 (334)

Nabywanie nieruchomości rolnych na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej przez osoby niebędące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Okładka
Mgr Patryk Bender
asystent w Katedrze Prawa Rolnego UJ, zastępca notarialny w Izbie Notarialnej w Rzeszowie
Tytuł: Nabywanie nieruchomości rolnych na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej przez osoby niebędące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Słowa kluczowe:
nieruchomości rolne, nabycie prawa własności nieruchomości, wspólny majątek małżeński, zarząd majątkiem wspólnym
Title: Purchase of agricultural properties on a spoufal joint property ownership basis by people not being individual farmers as defined in the Act on the Agricultural System
Abstract:

At present, the agricultural real estate can be, in principle, acquired only by an, so called, individual farmer. When the acquisition occurs to the joint marital property of spouses, it is enough when only one of them is classified as such individual farmer. However, there are some derogations from previously mentioned general rule which allows also other persons to acquire the agricultural real estate. Two of them are especially important. First of all, the acquisition of a real property by close relatives of the transferor is possible. Secondly, the permission of acquisition can be granted by the administrative decision issued by the General Director of State Agricultural Support Centre. This article is devoted to the question of possibility of acquisition of agricultural real estate to the joint marital property of spouses in these exceptional situations. This problem turned out to be one of the most doubtful questions in everyday notarial practice and in judicial decisions as well.

Keywords:
agricultural real estates, acquisition of real property, joint marital property of spouses, management of community property
Titel: Der Erwerb von landwirtschaftlichen Immobilien als eheliche Gütergemeinschaft durch Personen, die im Sinne des Gesetzes über die Gestaltung des landwirtschaftlichen Systems als keine individuellen Landwirte gelten
Bibliografia:

Bereza A., Nabycie nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową, jeżeli jeden z małżonków ma status cudzoziemca, „Rejent” 2004, nr 3-4

Bidzińskiego M., Chmaja M., Uljasza B., Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny, Toruń 2017

Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016, art. 2, nb. 45-48

Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2013

Blajera P., Z rozważań nad tzw. prawem nabycia w świetle znowelizowanych ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego i o lasach, [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Budzinowski R., [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2017

Budzinowski R., Rodzinny charakter indywidualnego gospodarstwa, RPEiS 1985, nr 4

Ciepła H., Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” 2016, nr 9

Górecki J., Prawo pierwokupu w ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Rejent” 1998, nr 12

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016, art. 37 k.r.o., nb. 15

Grzybowski T., Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013

Hejbudzkiego M., Zgoda na zbycie nieruchomości rolnej w świetle art. 2b ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, PS 2018, nr 4

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616

Jędrejek G., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012

Klat-Górska E., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, art. 4 u.k.u.r., uw. 19 oraz 31

Kremer E., Cudzoziemiec jako nabywca nieruchomości rolnej lub spadkobierca gospodarstwa rolnego, położonych w Polsce, „Palestra” 1983, nr 1-2

Kremer E., Obrót nieruchomościami rolnymi z udziałem małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska, [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, red. D. Łobos-Kotowska, P. Gała, M. Stańko, Warszawa 2018

Lutkiewicz-Rucińska A., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013

Maj K., Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2

Maja K., O potrzebie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 2

Matusik G., [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. S. Kalus, Warszawa 2012, art. 109 u.g.n., uw. 97

Matys J., Niektóre problemy umowy dożywocia na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, NPN 2005, nr 1

Michnik A., Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1

Mikołajczyk J., Pozycja prawna rolnika w świetle skutków rzeczowych i obligacyjnych umowy dożywocia – wybrane zagadnienia, „Rejent” 2006, nr 7-8

Mikołajczyk J., Pojęcie osoby bliskiej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Nazar M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014

Pazdan M., Nowe zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. 3

Pietrzykowski K., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, art. 31 k.r.o., nb. 12

Podkowika J., Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015

Pysz J., Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – liberalizacja czy zaostrzenie regulacji, „Rejent” 1997, nr 11

Pyziak-Szafnicka M., Zasadnicze problemy prawne związane z nowym unormowaniem obrotu nieruchomościami rolnymi, [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017

Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011

Skowrońska-Bocian E., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Warciński, Warszawa 2014, uw. 39

Słyk J., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017, art. 36 k.r.o., uw. 8

Słyk J., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018, art. 31 k.r.o., uw. 43

Sokołowski T., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013

Sychowicz M., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, art. 37 k.r.o., uw. 23

Sylwestrzak A., [w:] M.Balwicka-Szczyrba, Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz, Warszawa 2016

Sztyk R., Prawo pierwokupu w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Rejent” 1997, nr 12

Truszkiewicz Z., Prawo pierwokupu w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Rejent” 1998, nr 12

Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I), „Rejent” 2003, nr 9

Truszkiewicz Z., Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z komentarzem, Kraków 1996

Truszkiewicza Z., O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część II), „Rejent” 2017, nr 11

Truszkiewicza Z., Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r., „Rejent” 2017, nr 7

Wereśniak-Masri I., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz, Warszawa 2017

Zawadzka J., [w:] Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.