W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 12/2018 (332)

Umowa sprzedaży własności nieruchomości rolnej na rzecz małżonków, spośród których tylko jeden legitymuje się zgodą administracyjnoprawną – uwagi krytyczne na kanwie postanowienia Sądu Okręgowego w Łomży z 25.09.2018 r. (I Ca 281/18)

Okładka
Prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie; Redaktor Naczelny miesięcznika "Rejent"
Tytuł: Umowa sprzedaży własności nieruchomości rolnej na rzecz małżonków, spośród których tylko jeden legitymuje się zgodą administracyjnoprawną – uwagi krytyczne na kanwie postanowienia Sądu Okręgowego w Łomży z 25.09.2018 r. (I Ca 281/18)
Słowa kluczowe:
nieruchomość rolna, gospodarstwo rodzinne, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Title: Sale agreement of agricultural property ownership for the benefit of the spouses, only one of whom holds an administrative and legal permit - critical remarks on the basis of the resolution of the Regional Court in Łomża of 25 September 2018 (I Ca 281/18)
Keywords:
agricultural property, family agriculture farm, State Agricultural Support Center
Titel: Der Kaufvertrag des landwirtschaftlichen Grundeigentums für Eheleute, von denen nur ein Teil die verwaltungsrecht-liche Genehmigung besitzt - kritische Anmerkungen aufgrund der Entscheidung des Landgerichts in Łomża vom 25.09.2018 (I Ca 281/18)
Bibliografia:

Bereza A., Nabywanie nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową, jeżeli jeden z małżonków ma status cudzoziemca, „Rejent” 2004 r., nr 3-4

Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016, art. 2a, nb. 40 i n.

Biernacka A.K., Administracyjnoprawne ograniczenia w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 7

Ciepła H., Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o ukształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” 2016, nr 9

Drozd E., [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, t. 2, Warszawa 2002

Drozd E., Forma aktu notarialnego, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań-Kluczbork 1993

Dyoniak A., Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Ossolineum 1985

Gołębiowski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2018, art. 31, nb. 141

Gwiazdomorski J., Nowe przepisy o formie czynności prawnych, Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, Warszawa-Wrocław 1967

Kawecka-Pysz J., Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – liberalizacja czy zaostrzenie regulacji, „Rejent” 1997, nr 11

Kremer E., Cudzoziemiec jako nabywca nieruchomości rolnej lub spadkobierca gospodarstwa rolnego położonego w Polsce, „Palestra” 1983, nr 1-2

Kremer E., Obrót nieruchomościami rolnymi z udziałem małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska, [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, red. D. Łobos-Kotowska, P. Gała, M. Stańko, Warszawa 2018

Kremer E., Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnych, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, vol. XXVI, 1

Lichorowicz A., Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego Rzeczypospolitej w świetle artykułu 23 Konstytucji, [w:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001

Michnik A., Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1

Nazar M., [w:] System prawa prywatnego, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014

Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2018, art. 31

Skowrońska-Bocian E., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014, art. 31, pkt 39

Sokołowski T., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. T. Sokołowski, H. Dolecki, Warszawa 2013, art. 31, pkt 11e

Szpunar A., Glosa do orzeczenia SN z 21.11.1997 r., I CKN 825/97, OSP 1998, nr 5, poz. 93

Truszkiewicz Z., O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część II), „Rejent” 2017, nr 11

Truszkiewicz Z., Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z komentarzem, Kraków 1996

Wereśniak-Masri I., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz, Warszawa 2017

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.