W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 9/2018 (329)

Obrót nieruchomościami kościelnymi z naruszeniem prawa

Okładka
Mgr Daniela Wybrańczyk
doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Tytuł: Obrót nieruchomościami kościelnymi z naruszeniem prawa
Słowa kluczowe:
obrót nieruchomościami, Kościół katolicki, alienacja majątku kościelnego, skuteczność prawa kanonicznego w prawie polskim
Title: Church real estate trade in violation of the law
Abstract:

Social and economic transformation that occurred in the late 1980s caused organizational units of the Catholic Church to participate more and more actively in legal transactions. Thus, while respecting their own normative order, those entities are entering more and more frequently into the area regulated by Polish law. Simultaneous operation in two inter-penetrating systems of law is not as easy as it might seem. It gives rise to a number of difficulties of interpretation and it is subject to numerous controversies. The principle aim of this thesis is to attempt to resolve them. In addition to a comprehensive presentation and systematization of the disputed issues, the thesis also intends to highlight the insufficiency of the present regulations. Moreover, the fact that it frequently refers to practice makes it helpful advice for all potential parties to acts of alienation, as well as to entities professionally involved in the real estate transactions.

Keywords:
real estate transactions, the Catholic Church, alienation of church property, effectiveness of canon law in Polish law
Titel: Handel mit Kirchenimmobilien mit der Rechtsverletzung
Bibliografia:

Adamczewski W., Elementy prawa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem kościelnej osoby prawnej w obrocie prawnym, „Nowy Przegląd Notarialny” 2007, nr 3

Beal J.P., Coriden J.A., Green T.J., New Commentary of the Code of Canon Law, Mahwah 2000

Chmiel W., Obrót nieruchomościami przez parafię rzymskokatolicką, „Rejent” 2000, nr 6

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego Księga pierwsza, Część ogólna, Warszawa 2011

Góralski W., Pieńdyk A., Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000

Gutowski M., Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2017

Janiak A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz LEX, t. I, Część ogólna, red. A Kidyba, Warszawa 2012

Januchowski A., Skuteczność prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji osób prawnych Kościoła katolickiego, „Rejent” 2007, nr 9

Kloch J., „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2007, nr 13

Kozik M., Zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej w świetle art. 63 k.c. - zagadnienia wybrane (część II) , „Rejent” 2007, nr 4

Krukowski J., Konstytucyjna zasada współdziałania między państwem a Kościołem dla dobra człowieka i dobra wspólnego, [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014

Krukowski J., Polskie Prawo wyznaniowe, Warszawa 2000

Krukowski J., Sobański R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I, Księga I. Normy ogólne, Poznań 2003

Majda R., [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014

Misztal H., [w:] Prawo wyznaniowe, red. I. Dorf, Warszawa 2006

Moskwa L., Moskwa P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, nb. 19

Panek M.A., Reprezentacja kościelnych osób prawnych w umowach cywilnoprawnych, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 1

Pawluk T., Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 2009

Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. II, Prawo cywilne - Część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Pietraszewskiego M., „Rejent” 2010, nr 3

Radecki G., Organy osób prawnych Kościoła katolickiego w Polsce (na styku prawa kanonicznego i prawa cywilnego) , „Rejent” 2003, nr 7-8

Rakoczego B., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, nr 1

Robaczyński W., [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014

Rudnicki S., Trzaskowski R., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2014

Rzepecki A., Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim porządku prawnym - zarys tematu, „Acta Erasmiana” 2013, t. V, Varia

Sitarz M., Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody kolegialnych organów konsultacyjnych, [w:] Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, red. J. Krukowski, T. Rozkrut, Tarnów 2004

Sitarz M., Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK/1983, „Roczniki Nauk Prawnych” 2000

Sobański R., Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, „Państwo i Prawo” 1999, z. 6

Sobolewski P., Culpa in contrahendo - Odpowiedzialność deliktowa czy kontraktowa? , „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 4

Sołtysiński S., Czy „istnieją” uchwały „nieistniejące” zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni?, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 2

Stanisz P., [w:] Prawo wyznaniowe, red. I. Dorf, Warszawa 2006

Strzała M., Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Gniezno-Poznań 2010

Sztyk R., Kościoły i związki wyznaniowe jako podmioty czynności prawnych w praktyce Notarialnej (cz. I) , „Rejent” 2005, nr 1

Sztyk R., Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez kościelne osoby prawne, „Rejent” 2005, nr 6

Świto L., Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010

Tomkiewicz M., Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Olsztyn 2013

Uruszczak W., Recepcja prawa kanonicznego w obowiązującym prawie polskim, „Annales Canonici” 2007, nr 3

Wójcik W., Krukowski J., Lempa F., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. IV, Lublin 1987

Zalewski M., Sprzedaż nieruchomości przez parafię, „Monitor Prawny Proboszcza” 2012, nr 11

Zarzycki Z., Tryby nabywania osobowości prawnej przez kościelne osoby prawne w Polsce, [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.