W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 8/2018 (328)

Dopuszczalność egzekucji sądowej z lokalu niespełniającego wymogu samodzielności w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 24.06.1994 roku o własności lokali

Okładka
Dr hab. Grzegorz Wolak
Wiceprezes i Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Tytuł: Dopuszczalność egzekucji sądowej z lokalu niespełniającego wymogu samodzielności w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 24.06.1994 roku o własności lokali
Słowa kluczowe:
egzekucja sądowa z nieruchomości, odrębna własność lokalu, samodzielny lokal mieszkalny bądź o innym przeznaczeniu, zakres kognicji komornika jako organu egzekucyjnego
Title: Admissibility of carrying out a judicial execution on real property that fails to meet the requirements of separate premises in the meaning of Art. 2 sec. 2 of the Act of 24 June 1994 on the ownership of premises
Abstract:

The article discusses a relevant, both from theoretical and practical point of view, issue of the admissibility of carrying out a judicial execution on real property constituting separate ownership of premises for which a land register was opened in the situation where such premises fails to meet, neither did it meet at the moment of establishing separate ownership of real property with entering this ownership into the land register, the requirements of separate premises in the meaning of art. 2 s. 2 of a law dated 24 June 1994 on the ownership of premises. The direct impetus to write the article was the resolution of 24 June 1994, III CZP 71/17 in which the Supreme Court considered that it is not admissible to carry out execution on premises if due to failure to meet the requirements referred to in art. 2 s. 2 of a law dated 24 June 1994 on the ownership of premises, invalidity of an agreement to establish separate ownership of premises was stated by a valid court decree.

Keywords:
judicial execution on real property, separate ownership of premises, separate residential or other purpose premises, scope of bailiff’s cognition as an enforcement authority
Titel: Zulässigkeit der Gerichtsvollstreckung aus der Wohnung, die im Sinne Art. 2 Abs. 2 Gesetz über das Wohnungseigentum vom 24.06.1994 die Bedingung der getrennten Wohnung nicht erfüllt
Bibliografia:

Bieniek G., Marmaj Z., Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2008

Borkowski P., J.Trześniewski-Kwiecień, Wpisy do ksiąg wieczystych, Warszawa 2002

Ciepła H., Bałan-Gonciarz E., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Kraków 2007

Cioch H., Witczak H., Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, „Rejent” 1999, nr 5

Doliwa A., Komentarz do art. 2 ustawy o własności lokali, pkt 8, [w:] Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015

Drozd E., Lokal jako przedmiot regulacji ustawy o własności lokali, „Rejent” 1994, nr 11

Gniewek E., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2014

Golinowska K., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, Komentarz. Art. 730-1217, red. J. Jankowski, Warszawa 2015

Heropolitańska I., [w:] I.Heropolitańska, A.Drewicz-Tułodziecka, K.Hryćków-Mycka, P.Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2017

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 1998

Ignatowicz J., Wasilkowski J., [w:] System Prawa Cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977

Jagieła J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006

Kostecki S., [w:] Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017

Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2013

Prokuratura Krajowa „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 1

Rudnicki S., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2005

Skąpski J., Własność lokali. Kilka refleksji na temat ustawy z 1994 r. , [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997

Strzelczyk R., [w:] Strzelczyk R., Turlej A., Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2007

Szpunar A., Roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, „Rejent” 1997, nr 12

Watrakiewicz M., Glosa do postanowienia SN z 13.03.1997 r. , III CKN 14/97, NPN 1999, nr 1

Wolak G., Charakter prawny powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, „Nowy Przegląd Notarialny” 2017, nr 3

Zedler F., Powództwo o zwolnienie od egzekucji, Warszawa 1973

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.