W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 7/2018 (327)

Wykaz inwentarza

Okładka
Mgr Marek Pieszko
Uniwersytet Jagielloński
Tytuł: Wykaz inwentarza
Słowa kluczowe:
wykaz inwentarza, spis inwentarza, uzupełnienie wykazu inwentarza, dobrodziejstwo inwentarza, odpowiedzialność za długi spadkowe
Title: Inventory listing
Abstract:

Since 18 October 2015, the amended provisions on the liability for inheritance debts are in force. The key change in the new regulation is the introduction of limited liability of heirs for inheritance debts (Article 1015 § 2 of the Polish Civil Code) as a rule. As a consequence of this rule, currently, it is necessary to decide how the value of inheritance property will be determined, which determines the scope of responsibility for inheritance debts. Ultimately, through the legislator's will, the new legal institution has been introduced to Polish inheritance law alongside the inventory list - the inventory register. The practical significance of this legal institution justifies the analysis of its legal norms. The article attempts to define the inventory register as well as explains the idea of benefit of inventory and conditions for its application. In addition, in the article, the author thoroughly analyses following issues: deadline and formal aspects of preparation and submission of the inventory register; content requirements, admissibility of supplementing the register; moreover the author indicated the individuals authorized to draw up the register. Particular attention should be given to considerations on quasi-convocatory proceedings.

Keywords:
inventory register, inventory list, supplementation of inventory register, benefit of inventory, liability for inheritance debts
Titel: Aufstellung des Inventars
Bibliografia:

Bączyka M. Przegląd orzecznictwa, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 10

Bieluk J., Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2017

Biernat J., Złożenie wykazu inwentarza przed notariuszem, [w:] Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, red. M. Załucki, Warszawa 2016

Borkowski P., Notarialny wykaz inwentarza – uwagi na tle stosowania instytucji i wnioski de lege ferenda, cz. I, „Rejent” 2016, nr 12

Borkowski P., Notarialny wykaz inwentarza – uwagi na tle stosowania instytucji i wnioski de lege ferenda, cz. II, „Rejent” 2017, nr 1

Drozd E., [w:] System prawa cywilnego, t. 4, Warszawa 1985

Ereciński T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński, Warszawa 2006

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959, Romańska M., Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika. Wybrane zagadnienia procesowe, „Polski Proces Cywilny” 2011

Gwiazdomorski J., Treść i zakres obowiązku alimentacyjnego między krewnymi, PiP 1954

Karkut D., Wykaz inwentarza składany przed notariuszem – zarys problematyki, [w:] Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, red. M. Załucki, Warszawa 2016

Kremis J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014, art. 1031

Księżak P., Dobrodziejstwo inwentarza po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2015 r. – aspekty materialnoprawne, KPP 2015, z. 4

Macierzyńska-Franaszczyk E., Odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa 2014

Masłowski Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, J. Bielski, Warszawa 1972

Osajda K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2015, komentarz do art. 1031

Osajda K., Wykaz inwentarza – nowa instytucja prawa spadkowego, MoP 2015, nr 23

Plaskacz M., Nowelizacja materialnego i procesowego prawa spadkowego – uwagi na tle ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, [w:] Ku lepszemu prawu – dyskurs nauki i praktyki. Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej, red. I. Kunicki, A. Antkiewicz, Sopot 2015

Policzkiewicz-Zawadzka Z., Umowa o dożywocie, Warszawa 1971

Przybyłowski K., Ukształtowanie zasad dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie cywilnym, „Studia Cywilistyczne”, t. 13-14, Kraków 1969

Rzewuska M., Spis inwentarza a wykaz inwentarza, [w:] Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, red. W. Załucki, Warszawa 2016

Skowrońska-Bocian E., Borysiak W., [w:] System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Skowrońska-Bocian E., Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2016

Skowrońska-Bocian E., Wierciński J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 6, Spadki, red. J. Gudowski, Warszawa 2017

Stempniak A., Spis inwentarza – wybrane aspekty postępowania, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 5

Świeczkowski J., [w:] Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Komentarz do art. 627-639 k.p.c. , red. J. Świeczkowski, Warszawa 2017

Uliasz M., Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza, Warszawa 2016

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.