W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 6/2018 (326)

Zródła konstrukcji przejścia własności w ustawie hipotecznej i jej źródła w przepisach dawnego prawa polskiego

Okładka
Mgr Piotr Siciński
notariusz w Warszawie
Tytuł: Zródła konstrukcji przejścia własności w ustawie hipotecznej i jej źródła w przepisach dawnego prawa polskiego
Słowa kluczowe:
przejście własności, intromissio
Title: Sources of the construction of transfer of property in the Act on Mortgage and its sources in the former Polish law
Abstract:

Prepared from the point of view of 200 years of Polish mortgage law text presents sources of this regulation in parts taken from the former Polish law. Referring to other solutions, text presents typical for the Polish law institution intromissio as an element obligatory for the transfer of the ownership. Text refers in this regard to other publications, which lately presented a contrary model of transfer of the ownership. and discussions on the defects and benefits each of this model.

Keywords:
transfer of the ownership, intromissio
Titel: Der Ursprung der Konstruktion des Eigentumsübergangs im Hypothekengesetz und ihre Quellen in Vorschriften des früheren polnisches Rechtes
Bibliografia:

Adamus J., W sprawie stosunku prawa ludowego do kodyfikacji prawa prywatnego, „Głos Prawa” 1925

Adamus J., Z badań nad dzierżeniem w polskiem prawie .redniowiecznem, Lwów 1933 - zob. zwłaszcza rozdział IV: Wzdanie a wwiązanie

Babiński L., O sposobach utwierdzania działów spadkowych na podstawie praktyki ksiąg sądowych wielkopolskich z końca XIV i początku XV wieku, Warszawa 1917

Bardach J., Recenzja: J.Kodrębski, Prawo rzymskie w Polsce XIX w., Łód. 1990, „Przegląd Historyczny” 1991, nr 82/2

Blajer P., Traditio a zasada jawności obrotu nieruchomościami, [w:] Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017

Breyera S., Spór Horeszków z Soplicami: studium z dziedziny problematyki prawnej „Pana Tadeusza”, Wydawnictwa Prawnicze 1955

Burzyński P., O prawie bliższości w dawnej Polsce, „Rozprawy i Sprawozdania Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. 6, Kraków 1877

Burzyński P., Prawo polskie prywatne: napisane i poświęcone pamięci ubiegłych w roku 1864 pięciuset lat istnienia Uniwersytetu Krakowskiego, t. 2, Kraków 1871

Dąbkowski P., Charakterystyka prawa polskiego nowe spostrzeżenia, Lublin 1923

Dąbkowski P., Dawne prawo polskie a zadania komisji kodyfikacyjnej, Warszawa 1920

Dąbkowski P., Dostojność ziemi w prawie Polskiem, „Kurier Lwowski”, 8.04.1916 r., nr 180

Dąbkowski P., Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego, hasła: cechy prawa prywatnego polskiego; Lwów 1932

Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, Lwów 1913

Dąbkowskiego P., Uwagi Prawne w „Panu Tadeuszu” GSW 1899, nr 4-6 (opubl. w zbiorze Pokłosie z dwudziestu lat pracy naukowej zebrane 1897-1916, Lwów 1917)

Dutkiewicz W., Prawo hipoteczne, Warszawa 1850

Dutkiewicz W., Program do egzaminu, Warszawa 1869

Echrlich E., Die Drundlegung der Soziologie des Rechts, Monachium-Lipsk 1913

Ehrenkreutz S., Uwagi nad rozdziałem VII-ym Statutu litewskiego trzeciego, „Rocznik Prawniczy Wileński” rocznik I, Wilno 1925

Godlewski M., Zbiór prac przygotowawczych do ustaw hipotecznych w królestwie polskiem obowiązujących oraz tekst tychże ustaw z pierwotną ich redakcją i dyskusjami zestawiony na podstawie źródeł urzędowych, Warszawa 1876

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wrocław: Kolonia Limited 2000

Guzik T., Konsensualny model przeniesienia prawa własności w Kodeksie Napoleona. Historia powstania, stosowanie oraz wpływ na późniejsze ustawodawstwo państw europejskich, [w:] Pomniki Prawa na przestrzeni wieków, red. K. Górnicki, J. Pokoj, D. Szczepaniak, Ł. Szymura, Kraków 2016

Jakubowski I., Kilka słów o obowiązywaniu prawa rzymskiego w dawnym prawie polskim w świetle dzieła Tadeusza Czackiego „O źródłach praw które miały moc obowiązującą w Polsce i w Litwie”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2002

Kodrębski J., Prawo rzymskie a Kodeks Napoleona w Polsce XIX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica” 1988, t. 38

Litauer J.J., O rzekach spławnych i drogach publicznych. Nieurzeczywistniony projekt prawodawczy z r. 1830, Warszawa 1917

Michalewicza N., O prawie przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsce aż do ustawodawstwa Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1907 i powołane tam tło tej instytucji

Mycio A., Archiwum rodziny Szwojnickich z Borkłojnia, „Folia Toruniensia” 2017, nr 17

Przybyłowski K., Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania, PPiA 1929, t. 54

Sohn R., Instytucje. Historia i system rzymskiego prawa prywatnego, Berlin 1939

Szer S., Prawo hipoteczne obowiązujące w Województwach Centralnych i Wschodnich, wyd. 2, uzup., Warszawa 1937

Taubenschlag R., Formularze czynności prawno-prywatnych w Polsce w XII i XIII wieku,1930

Till E., Intromisje polskie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza, t. II, Lwów 1916

Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1795-1806. Studium historycznoprawne, Wrocław 1957

Zarzyckiej A., Próby zmian prawa rzeczowego z Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim w latach 1815-1818, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, t. 2

Zawadzki T., Ex Familia Rogala. Processus iudicarius Regni Polonie, Warszawa 1647

Zolla F., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Podsekcja II Prawa Cywilnego, t. I, z. 1, Warszawa 1930

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.