W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 6/2018 (326)

Charakterystyka piśmiennictwa prawa hipotecznego z uwzględnieniem badań nad historią tego prawa (wraz z bibliografią elektroniczną za lata 1921-1947)

Okładka
Mgr Piotr Siciński
notariusz w Warszawie
Tytuł: Charakterystyka piśmiennictwa prawa hipotecznego z uwzględnieniem badań nad historią tego prawa (wraz z bibliografią elektroniczną za lata 1921-1947)
Słowa kluczowe:
literatura prawnicza, dawne polskie prawo hipoteczne
Title: Description of juristic writing of mortgage law considering the study on the history of this law (including electronic reference sources for the years 1919 -1947)
Abstract:

Polish land registration law is a field in law especially fruitful in literature of the topic. 200 years of the this branch of law is for the author a perfect pretext to show some general achievements of the aforementioned law. This text display a literature created under all three occupations, before Poland regain independence, and then through all year until the modern time. The text presents monographic studies as well as key studies and tries to show them all in a specific context and conditions for which they were created along with goals posed by the authors.

Keywords:
literature of law, old polish mortgage law
Titel: Die Charakteristik des Schrifttums über das Hypothekenrecht bei Berücksichtigung der Untersuchungen über die Geschichte dieses Rechtes ( einschließlich elektronische Bibliographie)
Bibliografia:

Bagieński W., Hipoteka południowego Mazowsza w Archiwum Państwowym w Górze Kalwarii, „Archiwista Polski” 2001, nr 1

Bandurka M., Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, .Archeion. 1997, t. XCVII

Chruściel A., Pomerenke L., Akta gruntowe i księgi wieczyste z lat 1775-1995. Kancelaria i metodyporządkowania, [w:] Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości w służbie państwa i obywateli. Materiały III Krajowego Sympozjum Archiwalnego, Łódź 4-5 września 2001 r., red. J. Baranowski, U. Zarzycka-Sutter, Łódź 2001

F.Jeziorański, Spór z autorem artykułu: O zastrzeżeniach hipotecznych, GSW 1889, nr 6, 7, 8, 22, 23, 24, 26

Glass J., O urządzeniu ksiąg hipotecznych w Prusiech, PPiA Lwów 1920

Godlewski M., Zbiór prac przygotowawczych do ustaw hipotecznych w królestwie polskiem obowiązujących oraz tekst tychże ustaw z pierwotną ich redakcją i dyskusyami zestawiony na podstawie źródeł urzędowych, Warszawa 1876

Godlewski Z., Sprzedaż nieruchomości niehipotekowanych na Ziemiach Wschodnich bez dowodów własności, „Przegląd Notarialny” 1935, nr 21

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wrocław: Kolonia Limited 2000

Hahn Z., Prawo rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1938

Hailemana A., Pogląd na opinię Dutkiewicza co do teorji ostrzeżeń hipotecznych, Odparcie opinii p. Dutkiewicza w kwestii odkąd ustawie hipotecznej z r. 1818 i połączonym w niej przepisom służy moc obowiązująca, .Biblioteka Warszawska. 1851, t. I

Heylmana A., O pierwszeństwie hipotecznem; a w szczególności o mocy i skutku hipotek prawnych lub sądowych (Biblioteka Warszawska 1855 I 159-175)

Holewiński Wł., O stosunkach majątkowych między małżonkami 1861

Janicka D., Das Allgemeine Landrecht und Polen, [w:] 200 Jahre Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten, Frankfurt nad Menem 1995

Karnickiego I.N., O przeniesieniu prawa własności według polskiej ustawy hipotecznej, Petersburg 1897

Konica H., Wykład ustaw obowiązujących w b. Królestwie Kongresowym z uwzględnieniem przepisów innych dzielnic oraz kodeksu szwajcarskiego Warszawa 1927

Kościński K., O prawnym upewnieniu posiadania i hipotece w dawnej Polsce, a księgach hipotecznych w Prusiech, Poznań 1911

Kubicki T., Księgi hipoteczne w prawie dziewiętnastowiecznego Królestwa Polskiego: zasady konstrukcji - forma wewnętrzna i zewnętrzna, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2008, t. 11

Domański L., O prawie własności nieruchomości hipotekowanych, GSW LIX Warszawa 1931

Litauer J., Zagrożenie ustaw hipotecznych w epoce paskiewiczowskiej oraz Wstęp do ustępu z nieznanej pracy Dutkiewicza, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego” 1918, z. 2

Mędrzecki J., O prawie rzeczowem polskiem opartem na jawności ksiąg ziemskich lub grodzkich, a w skutku tego o ważności zapisu i przeniesienia ad forum proprium recognoscentis. Wyjątek z ustaw dawnych polskich, Warszawa 1828

Niemira B., Księgi hipoteczne jako źródło do dziejów ziemiaństwa. „Szlachta i ziemiaństwo na Mazowszu i Podlasiu w XIX i XX w.”, Materiały IV siedleckiej sesji archiwalnej, Siedlce 2006

Orzechowski K., Księgi i akta śląskiej hipoteki jako źródło historyczne i historyczno-prawne „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 8, z. 1, 1956

Piekarski M., Księgi wieczyste w projekcie prawa rzeczowego (próba zreasumowania i uzupełnienia dyskusji), „Przegląd Notarialny” 1938, nr 7-8, notatka PP 1938, nr 6

Piekarski M., Prawo rozporządzania miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela według projektu prawa rzeczowego. Uwagi polemiczne, „Głos Sądownictwa” 1938, nr 12

Radwański Z., Wąsicki J., Wprowadzenie Pruskiego Prawa Krajowego na ziemiach polskich

Rakowiecki B., Zasady Hypoteki Sądowej i Prawnej według Ustaw Sejmowych 1818 r. i 1825 przez Bronisława Rakowieckiego Adwokata Przysięgłego, Warszawa 1899

Rogalski A., Szlachta regionu siedleckiego w świetle Akt Konserwatora Hipotek Departamentu Siedleckiego 1810-1815, [w:] Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce 2006

Siciński P., Księgi dawne w systemie prawa polskiego - stan istniejący i perspektywy - na tle wybranych zagadnień, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. M. Pazdanowi, Warszawa 2014

Siedlecki J., Prawo rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym w projekcie prawa rzeczowego, .Głos Sądownictwa. 1938, nr 6

Słomińskiego A., Jubileusz Ustaw Hipotecznych (Piotrków 1922)

Słomińskiego A., My.l Prawnicza z dziedziny prawa cywilnego w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1923

Suligowski A., Bibliografia prawnicza polska XIX i XX wieku, poprzedzona słowem wstępnym i rzutem oka na twórczość piśmienniczą prawników polskich w ciągu XIX i pierwszego dziesięciolecie XX wieku, Warszawa 1911

Szer S., Prawo hipoteczne obowiązujące w Województwach Centralnych i Wschodnich, wyd. 2, uzup., Warszawa 1937

Terleckiego T., Komorów miasto ogród w księgach wieczystych, Warszawa 2011

Tilla E., Intromisje polskie, Księga pamiątkowa Orzechowicza, t. II 1916

Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim Prusy Południowe 1795-1806. Studium historycznoprawne, Wrocław 1957

Wójcikiewicz W., Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, Ossolineum 1967

Zaniewska H., Odkrycie pierwszego polskiego czasopisma prawniczego, „Prawo i Życie” 1968, nr 1

Zoll F., Prawo Cywilne opracowane głównie na podstawie przepisów obowiązujących w Małopolsce przy współudziale Jana Gwiazdoorskiego, Leona Oberlendera i Tomasza Sołtysika, Poznań 1931, t. I, Część ogólna.

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.