W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 6/2018 (326)

Pojęcie prawa osobistego i roszczenia na tle ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Okładka
Dr Jarosław Kuropatwiński
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Partner Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Lege artis Kuropatwiński Lewicki w Bydgoszczy Autor jest także twórcą Pierwszego Interaktywnego Komentarza do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dostępnego na stronie www.kw-komentarz.pl
Tytuł: Pojęcie prawa osobistego i roszczenia na tle ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Słowa kluczowe:
prawa osobiste i roszczenia, księgi wieczyste, podstawa wpisu
Title: The concept of the moral right and the claim pursuant to the Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage
Abstract:

The term "in personam rights and claims" ("personal rights and claims") functioning under the Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage is a descriptive and collective name. The use of this term has only historical justification, with no functional significance. Historical, dogmatic, functional and systemic arguments are against the attribution of separate legal consequences to claims and separate to rights in personam in the scope of determining their basis for entry in the land and mortgage register (Article 32 paragraph 2 sentence 1 of the Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage).

Keywords:
in personam rights and claims, Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage, basis for entry in the land and mortgage register
Titel: Der Begriff des persönlichen Rechtes und des Anspruches im Sinne des Gesetzes über Grundbücher und Hypothek
Bibliografia:

Bieniek G., Podstawa wpisu do księgi wieczystej a kognicja sądu wieczystoksięgowego, „Przegląd Notarialny” 2007, nr 2

Bieranowski A., Służebność mieszkania, Warszawa 2011

Breyer S., Najogólniejszy przegląd prawa rzeczowego i prawa o księgach wieczystych w dostosowaniu do praktyki notarialnej, „Przegląd Notarialny” 1947, nr 1

Bucher E., Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Tübingen 1965

Ciepła H., Bałan-Gonciarz E., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej. Warszawa 2011

Ciepła H., Majewska J., Prawa osobiste i roszczenia podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej, NPN 1999, nr 4

Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014

Domański L., Nowy ustrój hipoteczny, „Przegląd Notarialny” 1947, nr 4

Dusanowska D., Problematyka praw osobistych i roszczeń podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej, „Rejent” 2009, nr 4

Dutkiewicz W., Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim, Warszawa 1850

Gniewek E., Księgi wieczyste. Art. 1-582 KWU . Art. 6261-62613 KPC. Komentarz, Warszawa 2017

Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 1998

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1989

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1989

Grzybowski S., System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Wrocław-Warszawa 1974

Ignatowicz J., Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych, „Rejent” 1994, nr 2

Ignatowicz J., Wasilkowski J., [w:] System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław 1977

Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1999

Kuropatwiński J., Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1.582 u.k.w.h. oraz art. 6261-62613 k.p.c., t. I, Komentarz do art. 1.10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Bydgoszcz 2013 aneks

Kuropatwiński J., Wierzytelność w dogmatyce prawa cywilnego, KPP 2007, z. 1

Larenz K., Wolf M., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München 1997

Lemkowski M., Znaczenie prawne ujawnienia praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej, „Rejent” 2010, nr 7

Madai C.O., Das Obligationenrecht Esth-, Liv- und Curlands, Dorpat 1841

Moszyński R., Policha L., Izdebska A., Księgi wieczyste, Warszawa 1960

Mysiak P., Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej, [w:] J. Mazurkiewicz, Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wrocław 2013

Mysiak P., Stan prawny ujawniany w księgach wieczystych, „Rejent” 2006, nr 4

Nowakowski Z.K., [w:] System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław 1977

Piasecki K., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Bydgoszcz 1996

Przyborowski Ł., [w:] Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014

Pyziak-Szafnicka M., [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 1996

Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1993

Schmid J., [w:] H. Honsell, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II (Art. 457-977 ZGB und Art. 1-61 SchIT ZGB), Basel 2011

Schroeder M., Numerus clausus der Immaterialgüterrechte, Berlin 2016

Siciński P., Komentarz do wpisów w księgach wieczystych, Warszawa 2013

Swaczyna B., [w:] Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014

Szer S., Prawo hipoteczne, Warszawa 1935

Szpunar A., Nowa ustawa o księgach wieczystych i hipotece, PiP 1983, nr 5

Szpunar A., Skutki wpisu umownego prawa pierwokupu do księgi wieczystej, „Rejent” 2002, nr 7

Wächter C.G., Erörterungen aus dem römischen, deutschen und württembergischen, t. 1, Privatrechte, Stuttgart 1845

Wasilkowski J., Zagadnienie hipoteki i ksiąg wieczystych w przyszłym prawie cywilnym, PiP 1955, nr 5

Wasilkowski J., Znaczenie wpisu w księdze wieczystej według prawa rzeczowego, PiP 1947, nr 5-6

Wilczyński A., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, cz. 1, Lublin 1969

Windscheid B., Lehrbuch des Pandektenrechts, Düsseldorf 1862

Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1982

Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1982

Zobl D., Grundbuchrecht, Zürich 1999

Zoll F., Referat przygotowawczy do prac nad skodyfikowanie jednolitego prawa ksiąg ziemskich (ksiąg hipotecznych, gruntowych, wieczystych) obejmujący główne zarysy projektu ustawy z objaśnieniami, K.K.R.P, Podsekcja Prawa Cywilnego, t. I, z. I, Warszawa 1930

Zoll F., Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948), oprac. I. Homola-Skąpska, Kraków 2000

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.