W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 4/2018 (324)

Czynności prawne przenoszące własność gospodarstwa rolnego

Okładka
Prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Mgr Mateusz Żaba
doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Tytuł: Czynności prawne przenoszące własność gospodarstwa rolnego
Słowa kluczowe:
gospodarstwo rolne, zbycie gospodarstwa rolnego, odpowiedzialność za zobowiązania, rękojmia za wady
Title: Legal transactions transferring ownership rights of an agricultural farm
Abstract:

The scope of this article is the issue concerning acts in law transferring the right of ownership of the agricultural farm. There were discussed in this paper questions regarding to disposal of the agricultural farm, acquiring of the immovable property, as a part of agricultural farm, by the State Treasury, contract with successor and liability for obligations related with the managing agricultural farm. Furthermore, the substantial attention was given to matter of warranty for the defects (physical and legal) of the agricultural farm.

Keywords:
agricultural farm, disposal of the agricultural farm, liability for obligations, warranty for the defects
Titel: Rechtshandlungen, die das Eigentum des landwirtschaftlichen Grundstückes übertragen
Bibliografia:

Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44-551 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997

Bielski P., Cele definiowania pojęcia gospodarstwa rolnego w systemie prawa - uwagi z perspektywy prawa handlowego, „Rejent” 2005, nr 10

Bielski P., Spółka jawna jako forma prawna prowadzenia gospodarstwa rolnego w prawie polskim, „Prawo Spółek” 2007, nr 4

Bielskiego P., „Prawo Spółek” 2000, nr 2

Bieluk J., O potrzebie wprowadzenia do prawa polskiego pojęcia przedsiębiorstwa rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2013, nr 11

Budzinowski R., Pojęcie gospodarstwa rolnego według Kodeksu cywilnego (rozważania na tle art. 553 KC), RPEIS 1991, nr 3

Czechowski P., Gospodarstwo rolne jako masa majątkowa, „Studia Iuridica Agraria” 2010, nr 8

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2013

Drapała P., [w:] System prawa prywatnego, t. VI, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014

Gniewek E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek i P. Machnikowski, Warszawa 2016

Górecki J., Gospodarstwo rolne jako przedmiot zastawu, „Rejent” 2003, nr 4

Katner W., [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009

Kępiński M., Zbycie przedsiębiorstwa, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. W. Popiołkowi, red. E. Rott-Pietrzyk, M. Jagielska, M. Szpunar, Warszawa 2017

Klat-Górska E., Pojęcie gospodarstwa rolnego w umowie sprzedaży, „Studia Prawnicze” 2000, nr 3-4

Kokoszka D., Gospodarstwo rolne. Zagadnienia konstrukcyjne, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, nr 4

Krajewski M., [w:] System prawa prywatnego, t. 5, Warszawa 2006

Krajewski M., Umowa przedwstępna, Warszawa 2000

Księżak P., Umowa z następcą, [w:] Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2013

Kuniewicz Z., Niektóre zagadnienia prywatyzacji likwidacyjnej przedsiębiorstw państwowych, PUG 1992, nr 3

Lichorowicz A., Glosa do wyroku SN z dnia 2 czerwca 2000 r., II CKN 1067/98, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, nr 2

Lichorowicz A., Stosowanie przepisu art. 562 KC w obrocie rolnym, „Studia Prawnicze” 1982, nr 3-4

Łętowska E., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Ossolineum 1981

Łobos-Kotowska D., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, część ogólna (art. 1-125), red. M. Habdas i M. Fras, Warszawa 2017

Mojak J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013

Pełczyński M., Zbycie przedsiębiorstwa. Zawieranie umowy. Orzecznictwo. Wzory, Warszawa 2000

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013

Późniak-Niedzielska M., Zbycie przedsiębiorstwa w świetle zmian w kodeksie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1991, z. 6

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - cześć ogólna, Warszawa 2011

Rudnicki S., Rudnicki G., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2011

Rudnicki S., Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego, [w:] Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2013

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. (art. 1 . 44910), red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, (art. 1 . 44910), red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013

Stecki L., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989

Stefańska K., Funkcje gospodarstwa rolnego w świetle art. 553 Kodeksu cywilnego, „Studia Iuridica Agraria” 2013, nr 11

Stefańska K., Poszukiwanie modelu indywidualnego gospodarstwa rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2001, nr 2

Stoiński R., Przedsiębiorstwo, charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim, Warszawa 2003

Stojek G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, część ogólna (art. 1-125), red. M. Habdas i M. Fras, Warszawa 2017

Strzebinczyk J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek i P. Machnikowski, Warszawa 2016

Strzępka J.A., Problematyka cywilnoprawna przenoszenia własności gospodarstwa rolnego na następcę, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997

Strzępka J.A., Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym, Warszawa 1978

Szlęzak A., Przejęcie długów prywatyzowanego przedsiębiorstwa w świetle ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Poznań 1992, nr 1

Zalewski M.A., Grunty leśne jako składnik gospodarstwa rolnego, „Studia Iuridica Toruniensia” 2009, nr 1, (t. V)

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.