W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 12/2017 (320)

Jeszcze o pojęciu działalności rolniczej

Okładka
Dr hab. Aneta Suchoń
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
Tytuł: Jeszcze o pojęciu działalności rolniczej
Słowa kluczowe:
działalność rolnicza, rolnictwo, produkcja rolna, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne
Title: Further comments on concept of agricultural activity
Abstract:

The basic concept of agricultural law is an agricultural activity. Some agricultural law definitions also refer to it. Nevertheless, there is no a general, unified definition of an agricultural activity. The concept is referred to by both civil-law and public-law regulations. The paper attempts to indicate common features and differences between the definitions of agricultural activity included in different legal acts, the factors influencing their scope, and the tendency for the development of the concept. Next, the article aims at determining whether an agricultural activity can be regarded as an economic activity. Based on the analysis, the author points out the specific characteristics of agricultural activity which serve as the basis for it and appear in the definitions contained in various legal acts. Compared with the Italian concept of the agricultural activity, the Polish definitions appear to be narrow as they do not include, for example, processing. At the same time, the concept of business activity in agriculture and the related activities are gradually expanding. The agricultural activity, however, can be considered to be an economic activity when it is designed for sale.

Keywords:
agricultural activity, business activity, agriculture, agricultural production
Titel: Immer noch über die Aufnahme der landwirtschaftlichen Tätigkeit
Bibliografia:

Adornato F., Attivita' agricole e legislazione di orientamento, Atti del Convegno di Macerata, red. F. Adornato, Milano 2001

Albisinni F., Europejskie kodeksy rolnictwa i ponowne odkrycie rolnictwa jako działalności produkcyjnej, [w:] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2016

Bieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013

Bieluk J., Pojęcie działalności rolniczej w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, “Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 2

Blajer P., Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2009

Błażejewska K., Prawne aspekty produkcji i wykorzystywania biomasy rolniczej na cele energetyczne, Poznań 2013

Budzinowski R., Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2011

Budzinowski R., Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992

Budzinowski R., Nowa definicja przedsiębiorcy rolnego we włoskim kodeksie cywilnym, “Studia Iuridica Agraria” 2002, t. III

Budzinowski R., Prawne pojęcie działalności rolniczej, “Prawo i Administracja” 2003

Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008

Budzinowski R., Zmiany prawa rolnego. Tendencje rozwoju, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 2

Carrozza A., Lezioni di dirittoagrario, Milano 1988

Carrozza A.,Problemigenerali e profili di qualificazione del dirittoagrario, Milano 1975

Casadei E., La nozione di impresaagricoladopo la riforma del 2001, “Rivista di Diritto Agrario” 2009

Costato L., Corso di dirittoagrario, wyd. 3, Milano 2008

Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012

Germano A., Manuale di dirittoagrario, wyd. 8, Torino 2016

Jeżyńska B., Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008

Kapała A., Agroturystyka jako działalność rolnicza w prawie włoskim, “Przegląd Prawa Rolnego” 2007, nr 2

Kapała A., Sprzedaż produktów rolnych jako działalność rolnicza w prawie włoskim, “Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 2

Kapała A., Suchoń A., Z prawnej problematyki tzw. aktywności powiązanych z działalnością wytwórczą w rolnictwie w Polsce i we Włoszech, [w:] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2016

Lichorowicz A., Przedsiębiorstwo handlowe a przedsiębiorstwo rolne we włoskim kodeksie cywilnym, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Kraków 2004, z. 88

Paquel K., Produkcja energii z biomasy rolniczej a pojęcie działalności rolniczej w prawie włoskim i francuskim, “Przegląd Prawa Rolnego” 2013, nr 2

Puślecki D., Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnienia prawne, Poznań 2011

Rzetecka-Gil A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Warszawa 2009

Sieradzka M., Zdyb M., Komentarz do art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, SIP LEX 2013

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1988

Suchoń A., Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań 2016

Szymecka A., Przedsiębiorstwo rolne we włoskim systemie prawnym (cz. I), “Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 1

Waligórski M.A., Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006

Wasilewski A., Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego. Dylemat interpretacyjny, [w:] Gospodarka Administracja Samorząd terytorialny. Praca poświęcona 45-leciu pracy twórczej Profesor Teresy Rabskiej, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.