W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 9/2017 (317)

Założenia systemu odpowiedzialności za długi spadkowe w projekcie kodeksu cywilnego

Okładka
Dr Grzegorz Gorczyński
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł: Założenia systemu odpowiedzialności za długi spadkowe w projekcie kodeksu cywilnego
Słowa kluczowe:
polskie prawo spadkowe, odpowiedzialność za długi spadkowe, dobrodziejstwo inwentarza, spis inwentarza
Title: Objectives of the liability system for inherited debts in a draft Civil Code
Abstract:

The main goals we set before the regulation of liability for inheritance debts are, on the one hand, that the testator's death does not aggravate the creditor's situation too much and, on the other hand, not to overcharge the heirs. The legal regime of liability for inheritance debts that is in force is the third “system” in the unified Polish law. It was recently shaped by the Act of 20 March 2015 amending the Civil Code. The pillars of that system are the principle of universal succession and the legal institutions, which are the evolution of the Roman benefit of inventory (beneficium inventarii). We are still learning the current system, since until recently there was a legal fiction of simple acceptance of the succession, and the cases of acceptance with the bene?t of inventory were relatively rare. This system requires certain “corrections”. It is important to regulate the order of satisfaction of creditors, to introduce an individual limit for liability for each heir and to waive the rule, according to which only before the division of the estate, the heirs are jointly and severally liable. Also the institution of the official inventory of the estate requires the thorough reform. As a result of the aforementioned corrections, the current system will realise most of the goals set. This system can be complicated by adding additional elements to achieve additional goals. These elements are “separation of property” and “liquidation of estate”. Regardless of the answer to the question whether we need these institutions, we should rather make changes or supplements of the current system than introduce a completely new “system”.

Keywords:
polish inheritance law, liability for inheritance debts, benefit of inventory, inventory of the estate
Titel: Annahmen für das Haftungssystem für Nachlassschulden im Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches
Bibliografia:

Bieluk J., Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2015

Borkowski P., Notarialny wykaz inwentarza uwagi na tle stosowania instytucji i wnioski de lege ferenda (cz. II), “Rejent” 2017, nr 1

Borysiak W., Skowrońska-Bocian E., [w:] System prawa prywatnego, t. 10, red. B. Kordasiewicz, wyd. 3, Warszawa 2015

Busch K.P., Die Haftung des Erben, Münster 2008, s. V

Ciszewski J., Knabe J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, wyd. 2, Warszawa 2014

Ciszewski J., Ustawowe i umowne ograniczenia odpowiedzialności osobistej, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, t. 10

Drozd E., [w:] System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, red. J.St. Piątowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986

Gołaczyński J., Klich A., Sporządzenie spisu inwentarza po nowelizacji, [w:] Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, red. M. Załucki, Warszawa 2016

Gorczyński G., O ograniczonej odpowiedzialność spadkobierców, czyli skoro miało byæ tak dobrze, dlaczego jest tak źle? [w:] Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, red. M. Załucki, Warszawa 2016

Gorczyński G., Oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu spadku uwagi de lege ferenda, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1968

Jasiakiewicz T., Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe, PPH 2013, nr 9

Komarowska M., Wykaz inwentarza nowa instytucja w polskim prawie spadkowym, PPE 2016, nr 8

Kordasiewicz B., [w:] System prawa prywatnego, t. 10, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009

Kosik J., [w:] System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, red. J.St. Piątowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986

Kozioł A., System administracji spadku w porządkach prawnych państw kręgu anglosaskiego, “Rejent” 2006, nr 2

Księżak P., Dobrodziejstwo inwentarza po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2015 r. aspekty materialnoprawne, KPP 2015, nr 4

Księżak P., Prawo spadkowe, Warszawa 2017,

Księżak P., Zapis windykacyjny, Warszawa 2012

Longchamps de Bérier F., [w:] W.Dajczak, T.Giaro, F.Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014

Macierzyńska-Franaszczyk E., Odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa 2014

Nawrot F., Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe w prawie polskim i włoskim, “Rejent” 2017, nr 5

Niezbecka E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Spadki, red. A. Kidyba, wyd. 4, Warszawa 2015

Osajda K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, wyd. 16, SIP Legalis, Warszawa 2017

Osajda K., Wykaz inwentarza nowa instytucja prawa spadkowego, MoP 2015, nr 23

Pazdan M., Kolizyjna problematyka nabycia spadku, “Studia Cywilistyczne” 1974, t. 23

Pazdan M., Wybrane projektowane zmiany w prawie spadkowym, [w:] Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności, Warszawa 2015

Pazdan M., Zmiany w ukształtowaniu zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim, [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. A. Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016

Piątowski J.St., Kordasiewicz B., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, wyd. 7, Warszawa 2011

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, Munich 2009

Przybyłowski K., Polskie międzywojenne prace kodyfikacyjne w dziedzinie prawa spadkowego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa-Wrocław 1967

Przybyłowski K., Ukształtowanie zasad dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe w polskim prawie cywilnym, “Studia Cywilistyczne” 1969, t. 13-14

Radwański Z., Kodyfikacja prawa cywilnego, RPEiS 2009, nr 2

Rzewuska M., Spis inwentarza a wykaz inwentarza, [w:] Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, red. M. Załucki, Warszawa 2016

Skowrońska-Bocian E., [w:] System prawa prywatnego, t. 10, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009

Skowrońska-Bocian E., Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe, Warszawa 1984

Skowrońska-Bocian E., Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2016

Skowrońska-Bocian E., Wierciński J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Gudowski, t. 6, Spadki, wyd. 2, Warszawa 2017

Solarski Sz., Nowelizacja zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim analiza krytyczna, “Palestra” 2016, nr 4

Stempniak A., Spis inwentarza wybrane aspekty postępowania (cz. I), MoP 2012, nr 5

Stempniak A., Spis inwentarza wybrane aspekty postępowania (cz. I), MoP 2012, nr 5

Stobienia J., Realizacja wierzytelności wierzycieli spadkodawcy w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1981

Świrgoń-Skok R., Beneficja spadkowe w prawie rzymskim, Rzeszów 2011

Świrgoń-Skok R., Dobrodziejstwo inwentarza (beneficium inventarii) i jego realizacja w prawie rzymskim, [w:] Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, red. M. Załucki, Warszawa 2016

Szer S., Prawo spadkowe, Warszawa 1955

Tomala P., Konsekwencje nowelizacji Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego wybrane zagadnienia, MoP 2015, nr 20

Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.