W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 9/2017 (317)

Akcesoryjne zabezpieczenia wierzytelności a ograniczona odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

Okładka
Prof. dr hab. Jacek Górecki
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł: Akcesoryjne zabezpieczenia wierzytelności a ograniczona odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe
Słowa kluczowe:
akcesoryjność, poręczenie, hipoteka, dług spadkowy
Title: Collateral security for a claim and limited liability of the heirs for inherited debts
Abstract:

In Poland (as in Germany) it was assumed that the death of the debtor does not affect the scope of responsibility resulting from establishing collateral security for a claim in form of guarantee, pledge and mortgage (Art. 883 Sec. 3 of the Civil Code, Art. 316 of the Civil Code, Art. 74 of the Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage). Persons granting such security cannot cite limited liability for inherited debts against creditors. However, the heirs of the deceased debtor can cite such liability. Justifying the need for the abovementioned regulations it is indicated that due to the death of the debtor the secured claim does not cease to exist in its primary amount and laws of succession may only restrict the scope of responsibility of the heirs for this debt. The death of the debtor should not affect the scope of responsibility resulting from earlier proceedings to secure a claim which should protect the creditor from the risk connected with not settling a claim by the heirs of the debtor. While creating provisions of law regulating the principles of paying inherited debts by the heirs accepting inheritance up to the level of net assets one should, however, consider introducing instruments protecting persons granting collateral security (especially sureties) from making them unduly responsible for those debts.

Keywords:
accessoriness, guarantee, mortgage, inherited debt
Titel: Nebenbesicherung der Schulden und beschränkte Haftung der Erben für Nachlassschulden
Bibliografia:

Antoszek T.P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Bączyk M., Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982

Bączyk M., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych za okres od stycznia do czerwca 2016 r. (cz. I), „Monitor Prawa Bankowego” 2017, nr 2

Ciepła H., Bałan-Gonciarz E., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2011

Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014

Dadańska K.A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2012

Drozd E., [w:] System prawa cywilnego, t. IV, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1986

Gawlik Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014

Gniewek E., Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001

Gołaczyński J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Gołaczyński J., Zastaw na rzeczach ruchomych, Warszawa 2002

Górecki J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III B, red. K. Osajda, Warszawa 2017

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1990

Horn N., [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Zweites Buch. Recht der Schuldverhälnisse §§ 765-778, Berlin 1997

Ignatowicz J., Wasilkowski J., [w:] System prawa cywilnego, t. II, Ossolineum 1977

Kostecki S., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Osajda, Warszawa 2017

Księżak P., Dobrodziejstwo inwentarza po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2015 r. - aspekty materialnoprawne, KPP 2015

Kućka M., Glosa do postanowienia SN z 21 stycznia 2016 r., III CZP 96/15, „Monitor Prawa Bankowego” 2017, nr 3

Żelechowski Ł., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Osajda, Warszawa 2017

Macierzyńska-Franaszczyk E., Odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa 2014

Macierzyńska-Franaszczyk E., Prawo właściwe dla odpowiedzialności za długi spadkowe według rozporządzenia spadkowego, [w:] Nowe europejskie prawo spadkowe, red. M. Pazdan, J. Górecki, Warszawa 2015

Ogiegło L., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Osajda K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. K. Osajda, Warszawa 2013

Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Pisuliński J., [w:] System prawa prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2012

Przyborowski Ł., Spłata wierzytelności hipotecznej przez poręczyciela a przejście hipoteki, „Monitor Prawa Bankowego” 2017, nr 2

Radwański Z., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976

Radwański Z., Poręczenie. Komentarz do przepisów kodeksu cywilnego, Warszawa 1994

Rogoń D., Spyra T., Wpływ spadkobrania na bankowe stosunki umowne, cz. I, „Prawo Bankowe” 2007, nr 9

Rudnicki S., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010

Scyboz G., [w:] Obligationenrecht. Besondere Vertragsverhältnisse. Zweiter Halbband, Hrsg. F. Vischer, Basel-Stuttgart 1979

Skowrońska-Bocian E., Borysiak W., [w:] System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Skowrońska-Bocian E., Wierciński J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki, red. J. Gudowski, Warszawa 2017

Skowrońskiej E., Glosa do uchwały SN z 2 wrze.nia 1983 r. (III CZP 40/83), OSP 1984, nr 5

Stobienia J., Realizacja wierzytelności wierzycieli spadkodawcy w prawie polskim, Warszawa 1981

Szadkowski K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Szpunar A., Akcesoryjność hipoteki, PiP 1993, z. 8

Szpunar A., O zasadzie akcesoryjności poręczenia, „Palestra” 1992, nr 11-12

Trzaskowski R., Poręczenie w praktyce orzeczniczej, „Prawo w Działaniu”, nr 15: „Sprawy Cywilne”, red. E. Holewińska-Łapińska, Warszawa 2013

Trzaskowski R., Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna, Warszawa 2012

Ważbiński A., Umowa poręczenia w nowym kodeksie cywilnym PRL, PUG 1964, nr 8-9

Wissmann K., [w:] Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Hrsg. H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser, Basel 2011

Załucki M., Modele odpowiedzialności za długi spadkowe a prawo polskie. Ochrona dłużnika czy wierzyciela?, [w:] Egzekucja z majątku spadkowego, red. M. Załucki, Warszawa 2016

Zaradkiewicz K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.