W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 8/2017 (316)

Dopuszczalność nabycia własności budynku położonego na gruncie użytkowanym wieczyście

Okładka
Dr hab. Michał Warciński
adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł: Dopuszczalność nabycia własności budynku położonego na gruncie użytkowanym wieczyście
Słowa kluczowe:
nieruchomość budynkowa, grunt, część składowa, użytkowanie wieczyste, własność nieruchomości budynkowej, ustanowienie użytkowania wieczystego, przeniesienie użytkowania wieczystego, przeniesienie własności nieruchomości budynkowej
Title: Admissibility of ownership purchase of a building situated on the land with perpetual usufruct
Abstract:

The article is dedicated to the problem of acquisition of the ownership of a building situated on the land handed over as perpetual usufruct. There are two main reasons why this issue is controversial. Firstly, due to complicated and changed many times legal provisions, the legal status of buildings situated on the land handed over as perpetual usufruct is ambiguous. In some cases the building is considered to be a component of the land, in others - different property from the land. Only if the building is a different property it’s ownership may be acquired together with the perpetual usufruct of the land. Secondly, it is being disputed, if acquisition of the building requires a separate contractual clause or is a contractual clause stipulating the transfer of perpetual usufruct as the main right, with which the ownership of the building is bound, enough. Solutions of both mentioned problems are being presented in the article.

Keywords:
building property, land, component, perpetual usufruct, ownership of a real estate, creation of perpetual usufruct, transfer of perpetual usufruct, transfer of ownership of a building property
Titel: Die Zulassung des Erwerbs des Egentums vom Gebäude, welches auf dem Grundstück mit dem dauerhaften Nutzungsrecht gelegen ist
Bibliografia:

Bieniek G., [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. G. Bieniek, wyd. 4, Warszawa 2011

Bieniek G., W sprawie przyszłości użytkowania wieczystego, [w:] Ars boni et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005

Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami, wyd. 3, Warszawa 2014

Breyer S., Użytkowanie wieczyste, Katowice 1965

Cioch H., Prawo użytkowania wieczystego de lega lata i de lege ferenda, „Rejent” 2003, z. 5

Cioch H., Witczak H., Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, „Rejent” 1999, z. 5

Cisek A., Górska K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, wyd. 7, Warszawa 2016

Drozd E., [w:] E. Drozd, Z. Truszkiewicz, Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz, Kraków 1995

Gawlik Z., Użytkowanie wieczyste w świetle wypowiedzi Profesora Jerzego Ignatowicza, „Annales UMCS” 2013, t. LX, 1, Sectio G

Gniewek E., Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Zakamycze 2001

Gniewek E., O przyszłości użytkowania wieczystego, „Rejent” 1999, z. 2

Górska K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, wyd. 7, Warszawa 2016

Gutowski M., Glosa do wyroku SN z dnia 23 stycznia 2003 r., II CKN 1155/00, PS 2004, z. 12

Ignatowicz J., Użytkowanie wieczyste de lege ferenda, [w:] Studia Iuridica. Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, Warszawa 1994

Klat-Górska E., [w:] E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka , Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2015

Kubas A., Budowa na cudzym gruncie, Warszawa 1972

Majorowicz J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. Z. Resich, Warszawa 1972

Majorowicz J., Aktualność instytucji użytkowania wieczystego, PS 1999, z. 9

Niewiadomski A., [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami, red. P. Czechowski, Warszawa 2015

Pęchorzewski D., Horoszko M., Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2014

Pietrzykowski K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, wyd. 8, Warszawa 2015

Suchoń A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Szer S., Glosa do uchwały SN z dnia 8 lipca 1966 r., III CZP 43/66, NP 1967, z. 3

Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2006

Tułodziecki A., [w:] J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M.Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomosciami. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015

Wasilkowski J., Prawo rzeczowe w zarysie, Warszawa 1957

Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963

Wierzbowski B., O przydatności użytkowania wieczystego, [w:] Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, red. E. Gajda, A. Sokal, Toruń 2001

Winiarz J., [w:] System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, t. II, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977

Winiarz J., Ćwierć wieku użytkowania wieczystego, [w:] Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego, Lublin 1988

Winiarz J., Prawo użytkowania wieczystego, Warszawa 1970

Woźniak C., Użytkowanie wieczyste, Warszawa 2006

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.