W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 6/2017 (314)

Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Okładka
Dr Lidia Siwik
adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Tytuł: Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Słowa kluczowe:
rękojmia za wady fizyczne lokalu mieszkalnego, rękojmia za wady fizyczne domu jednorodzinnego, odpowiedzialność dewelopera, deweloper, zgłoszenie wad w protokole odbioru, ustawa deweloperska
Title: Developer’s liability for defects in residential premises or a detached house
Abstract:

Developer is liable for defects in the premises and the single-family house, which occured as a result of development investment. He is obliged to remove all the substantial as well as insubstantial defects notified in the course of hand the premises/house over. He is also liable uder the rules of warranty for defects, which the Protection of Rights for the Purchaser of an Apartment or Single-Family House Act, Dz.U. nr 232, poz. 1377 z 2011 r. refers to. Developer’s liability for defects exists after the conclusion of contract of sale according to civil code regulations on warranty for defects. As a result a concurrence of the developer’s liability takes place. Conclusion of contract of sale may influence liability as well as the time limits for vindication of claims under the warranty of defects. The article presents possible legal problems and risks arising from the concurrence of the developer's liability.

Keywords:
warranty for defects in the premises, warranty for defects in the single-family house, developer’s liability, developer, notifying about the defect in the hand-over protocol, developer agreement
Titel: Die Sachmängelhaftung des Bauträgers für die Wohnung oder das Einfamilienhaus
Bibliografia:

Banaszczyk Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa 2011

Banaś N., Krześ M., Umowa deweloperska jako nowa umowa nazwana wybrane uwagi na temat ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, „Rejent” 2012, nr 2

Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska Cz., Kodeks cywilny. Komentarz, księga trzecia, Zobowiązania, t. 2, LexisNexis 2011

Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, wyd. 8

Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa

Burzak A., Okoń M., Pałka P., Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012

Ciepła H., Szczytowska B., Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism, Warszawa 2012

Czachórski W., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław-Warszawa 1981

Czech T., Ustawa developerska. Komentarz, Warszawa 2013

Damasiewicz A., Olczyk M., Szuster S., Wyrwiński M., Umowy deweloperskie, Warszawa 2006

Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013

Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań część ogólna, t. 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2012

Falkowska A., Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, Warszawa 2010

Gliniecki B., Charakterystyczne elementy treści umowy deweloperskiej, „Rejent” 2011, nr 7-8

Gliniecki B., O przedmiocie umowy deweloperskiej, [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W.J.Katner, U.Promińska, Warszawa 2010

Gliniecki B., Umowa deweloperska na tle problematyki normowania typowych umów nienazwanych, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2012

Gliniecki B., Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Warszawa 2012

Gliniecki B., Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Warszawa 2012

Goldiszewicz A., Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej, Warszawa 2013

Goldiszewicz A., Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej, Warszawa 2013

Habryń-Chojnacka E., Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Janeta J., [w:] M.Namysłowska, D.Lubasz, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2015

Jezioro J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

Katner W.J., [w:] System prawa prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań część szczegółowa, red. J.Rajski, Warszawa 2011

Katner W.J., [w:] System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2011

Katner W.J., Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym, Warszawa 1996

Koszowski M., Domniemanie czy definicja zgodności towaru z umową, „Studia Prawnicze” 2012, nr 1

Krauss J., Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami zmiany kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3

Krauss J., Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami zmiany kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3

Krędzińska I., [w:] Ustawa deweloperska. Komentarz praktyczny do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, red. I. Krędzińska, Wrocław 2013

Kubala W., Glosa do wyroku SN z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97 „Radca Prawny” 1998, nr 1

Leśniak M., Wójcik W., Kilka uwag o umowie deweloperskiej, czyli galimatias z umową deweloperską, „Rejent” 2012, nr 12

Lic J., Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne z tytułu rękojmi, „Rejent” 2015, nr 10

Loranc-Borkowska J., Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej uwagi ogólne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 362

Machnikowski, P. Uprawnienia kształtujące w zobowiązaniowych stosunkach prawnych, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, red. E. Gniewek, Kraków 2000

Maj K., Praktyczne aspekty umowy deweloperskiej w rozumieniu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, „Rejent” 2012, nr 10

Maj K., Przedsięwzięcie deweloperskie, „Rejent” 2012, nr 4

Naworski J.P., Glosa do orzeczenia SN z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97, „Radca Prawny” 1998, nr 5

Naworski J.P., glosa do wyr. SN z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97 „Radca Prawny” 1998, nr 5

Naworski J.P., Uprawnienia zamawiającego z tytułu wad obiektu budowlanego (uwagi na marginesie wyroku SN z 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90), PUG 1992, nr 10-12

Naworski J.P., W sprawie uprawnień kupującego z tytułu rękojmi do żądania obniżenia ceny oraz terminu z art. 568 § 1 KC, „Prawo Spółek” 2004, nr 1

Naworski J.P., Wpływ istnienia wad na obowiązek odbioru robót przez inwestora Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 8

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2011

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania część szczegółowa, Warszawa 2008

Radwański Z., Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2013

Rudnicki S., Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, MoP 1996, nr 12

Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011

Stępień-Sporek A., Sporek F., Przedawnienie i terminy zawite, Warszawa 2009, wyd. 1

Strzelczyk R., Obligatoryjne elementy umowy deweloperskiej w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, „Rejent 2012”, nr 9

Strzelczyk R., Charakter prawny i tytuł umowy rozporządzającej zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, NPN 2012, nr 2

Strzelczyk R., Charakter prawny umowy deweloperskiej w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, „Rejent” 2012, nr 2

Strzelczyk R., Obligatoryjne elementy umowy deweloperskiej w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, „Rejent” 2012, nr 9

Strzępka J., System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2011

Wojewoda M., Umowa deweloperska i przedawnienie wynikających z niej roszczeń, PPH 2010, nr 10

Zięty J.J., Pawlak B., Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku, PiP 2013, nr 2

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.