W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 5/2017 (313)

„Konstytucja polskiego notariatu” w oczach polskich prawników

Okładka
Dr Tomasz Chłopecki
doktor nauk prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W badaniach naukowych zajmuje się m.in. tematyką rozwoju instytucji notariatu i adwokatury, systemem i ewolucją ochrony prawnej człowieka oraz prawem gospodarczym
Tytuł: „Konstytucja polskiego notariatu” w oczach polskich prawników
Słowa kluczowe:
notariat, II Rzeczpospolita, ustawa, izba notarialna, Komisja Kodyfikacyjna, aplikacja notarialna, akt notarialny
Title: „The constitution of the Polish Notariat” Through the eyes of Polish lawyers
Abstract:

The article The Constitution of the Polish Notary in the Eyes of Polish Lawyers presents the manner of shaping the law on notaries in Polish territory after the adoption of the Act of 1933. Undoubtedly, the Ordinance of the President of the Republic of Poland unified the Polish legal system. This does not mean, however, that these provisions were not subject to numerous considerations of Polish lawyers, who pointed to both .strong. and .weak. sides of the adopted provisions. Particular attention was also paid to the introduction of the mandatory form of the notarial deed in the performance of specific notarial activities . it was widely commented both among notaries and attorneys.

Keywords:
notary, Second Polish Republic, act, Notarial Chamber, Codification Commission, notarial practice, notarial deed
Titel: „Verfassung des polnischen Notariats” in den Augen der polnischen Juristen
Bibliografia:

Breyer S., Kilka uwag o organizacji notarjatu wedle projektów prof. dr Władysława L. Jaworskiego, „Przegląd Notarialny” 1930, nr 1

Breyer S., Odpowied. notarjusza małopolskiego d-rowi Leonowi Peiperowi, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 11

Chłopecki T., Z dziejów Wrocławskiej Izby Notarialnej w latach 1947-1952, Poznań 2017

Domański L., Kodeks zobowiązań w zastosowaniu do praktyki notarialnej, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 13-14

Drwięga M., Forma zewnętrzna aktów notarialnych. Uwagi do artykułu dra Jana Sławskiego, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 2

Dunin K., Zasady prawa handlowego poprzedzone wykładem prawa cywilnego oraz ogólnych wiadomości o prawie do użytku szkół handlowych, Warszawa 1907

Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Kraków 1936

Glass J., „Notariatszeitung” o polskiem prawie o notarjacie, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 1

Glass J., Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej. Referat odczytany w dniu 2 października 1929 r., na posiedzeniu plenarnym II Zjazdu Prawników Polskich w Warszawie, Warszawa 1930

Glass J., Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej, „Przegląd Notarialny” 1930, nr 1

Glass J., Rzut okiem na polską ustawę notarialną, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 10

Gołąb S., Organizacja sądów powszechnych. Opracowana systematycznie z uwzględnieniem rozwoju historycznego, sądownictwa szczególnego oraz ustroju adwokatury, prokuratorii generalnej i notariatu, Kraków 1938

Góra S., Ustawa notarjatu (ciąg dalszy 2), „Przegląd Notarialny” 1922, nr 2

Góra S., Zasady przewodnie i postulaty reformy notarjatu w Polsce, „Przegląd Notarialny” 1922, nr 3 i 4

Grafe G., Art. 147 w powiązaniu z art. 82 pr. o not., „Przegląd Notarialny” 1934, nr 18

Guzikowski S., Przymus notarjalny w Małopolsce wobec obchodzenia § 1 art. 82 pr. o not., „Przegląd Notarialny” 1934, nr 18

Jaworski W.L., Reforma notarjatu, Kraków 1929; Reforma notarjatu, „Przegląd Notarialny” 1929, nr 4

Jaworski W.L., Reforma notarytau w Austryi, Kraków 1904

Kostórkiewicz T., Konstytucja notajatu polskiego, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 13

Kostórkiewicz T., Stanowisko aplikanta i asesora notarialnego w świetle polskiego prawo o notarjacie, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 17

Kowalewski M., Zastępstwo notarjusza w okręgach kaliskim i włocławskim, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 13

Miszewski W., Ustawa notarjalna obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego, Lubelskiego i Ziem Zachodnich (z wydania z roku 1914) z do- daniem orzeczeń sądów kasacyjnych oraz ustaw i rozporządzeń, mających związek z notarjatem, wydanych do dnia 15/VIII 1921 r., tudzież skorowidza, Warszawa 1922

Moczulski M., O właściwości terytorialnej notarjusza (art. 3 w związku z art. 18 i 19 prawa o not.), „Przegląd Notarialny” 1934, nr 19

Muczkowski S., Austryacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 roku, historycznie i porównawczo objaśniona, Kraków 1887

Myciński J., Uwagi do projektu notarjatu, „Przegląd Notarialny” 1922, nr 3 i 4

Namitkiewicz J., Nowy Kodeks handlowy ze stanowiska praktyki notarialnej, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 13-14

Namitkiewicz J., Podręcznik prawa handlowego, wekslowego, czekowego i upadłościowego, Warszawa 1927

Namitkiewicz J., Wróblewski S., Prawo wekslowe i czekowe, Kraków 1936

Namitkiewicz J., Zarys prawa handlowego, Warszawa 1934

Natanson W., Prawo o notarjacie w zestawieniu systematycznem, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 11

Natanson W., Stanowisko notarjusza na tle ustrojowem według polskiego prawa o notarjacie, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 7

O współdziałaniu izb notarjalnych, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 4

Radajewski W., Obowiązki notarjusza według ordynacji podatkowej, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 20

Radajewski W., W sprawie art. 147 prawa o notarjacie. Dalszy przyczynek dyskusyjny, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 20

Rosenblatt I., Czynności notarialne według starego i nowego prawa, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 13

Rosenblatt I., Przepisy wprowadzające prawo o notarjacie, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 1

Rosenkranz A., Notarjusz jako poborca opłat stemplowych, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 6

Rosenkranz A., Postanowienia o opłatach stemplowych w prawie o notarjacie, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 11

Rybiański A., Ku współdziałaniu notarjatu i adwokatury w Małopolsce, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 14

Sławski J., Forma zewnętrzna aktów notrjalnych. Na podstawie art. 78 i 88 prawa o notarjacie, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 1

Sławski J., Kilka uwag o dochodzeniach dyscyplinarnych prowadzonych przez organy samorządu notarjalnego, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 9

Stein S., Egzamin notarjalny w nowem prawie o notariacie, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 4

Stein S., Kilka słów o odpowiedzi w sprawie pewnych formalności z prawa o notarjacie, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 1

Stein S., Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarjalnej, „Przegląd Notarialny” 1933, nr 12

Werkowski K., Praktyka notarjalna i hipoteczna, Warszawa 1934

Werkowski K., Opłaty stemplowe w notarjacie, Warszawa 1927

Wolny K., Odpowiedzialność cywilna notarjusza. Próba interpretacji art. 43 prawa o notarjacie, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 7

Wolny K., Zagadnienie nieważności czynności notarjalnej, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 5

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.