W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 4/2017 (312)

Nadużycie prawa przez testatora

Okładka
Krzysztof Grzegorczyk
Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Collegium Invisibile
Tytuł: Nadużycie prawa przez testatora
Słowa kluczowe:
nadużycie prawa podmiotowego, testament, czynność prawna na wypadek śmierci (mortis causa), zasady współżycia społecznego, społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa
Title: Abuse of law by a testator
Abstract:

There are a few imprecise statements in Polish judicature and legal doctrine concerning the application of the provision of Article 5 of the Polish Civil Code to the situation of abuse (in the colloquial sense of the term) of right. The paper discusses this issue. The provision of Article 5 creates a “defensive” legal institution therefore it cannot be applied to that situation because a testament constitutes a legal act in contemplation of death. Moreover, the existence of the legitime in the Polish succession law makes it rather impossible to use the allegation of abuse of right against the testament. However, it is possible to apply Article 58 § 2 of the Polish Civil Code to that situation although such an attempt would probably fail at the stage of evidential proceeding.

Keywords:
abuse of right, testament, legal act in contemplation of death (mortis causa), principles of social intercourse, socio-economic purpose
Titel: Der Rechtsmissbrauch durch den Erblasser
Bibliografia:

Borysiak W., Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013

Borysiak W., Bosek L., Komentarz do art. 32, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016

Borysiak W., Konstrukcja czynności prawnych mortis causa w polskim prawie cywilnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, nr 2

Florczak-Wątor M., Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014

Gniewek E., Treść i wykonywanie prawa własności, [w:] System prawa prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

Gwiazdomorski J., Glosa do uchwały SN z 30.1.1963 r., III CO 42/62, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1964, nr 7-8

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1967

Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000

Kordasiewicz B., Przyjęcie i odrzucenie spadku, [w:] System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Kordasiewicz B., Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978

Księżak P., Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012

Longchamps de Bérier F., Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, Wrocław 2007

Łyda Z., Klauzula generalna „społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa”. (Problemy interpretacji), „Państwo i Prawo” 1987, nr 7

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010

Niedośpiał M., Testament w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia ogólne, Bielsko-Biała 1999

Niedośpiał M., Testament. Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, Kraków-Poznań 1993

Osajda K., Komentarz do art. 943, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, t. I, Warszawa 2013

Osajda K., Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law i civil law, Warszawa 2009

Piątowski J.S., Kordasiewicz B., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011

Pietrzykowski K., Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej a zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2004

Pietrzykowski K., Nadużycie prawa w prawie cywilnym, [w:] Nadużycie prawa, red. H. Izdebski, A. Stępkowski, Warszawa 2003

Pyziak-Szafnicka M., Zaskarżenie odrzucenia spadku, „Nowe Prawo” 1989, nr 2-3

Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, Warszawa 1995

Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012

Safjan M., Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli a zasada równego traktowania, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 2

Safjan M., Źródła prawa prywatnego, [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2013

Schmidt K., Uzasadnienia sądowe jako impuls zwrotny dla teorii, [w:] Acta Erasmiana IV. Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2012

Skowrońska-Bocian E., Testament w prawie polskim, Warszawa 2004

Sobolewski P., Komentarz do art. 58, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, t. I, Warszawa 2013

Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Warszawa 1947

Szpunar A., Stosowanie art. 5 KC w sprawach o prawa stanu, „Państwo i Prawo” 1981, nr 1

Wilewski M., Wypowiedzenie umowy o pracę naruszające zasady współżycia społecznego, „Palestra” 1969, nr 4

Wójcik S., Zoll F., Testament, [w:] System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

Zawadzka J., Uwagi o czynnościach prawnych mortis causa, [w:] Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Warszawa 2016

Zbiegień-Turzańska A., Komentarz do art. 5, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, t. I, Warszawa 2013

Zbiegień-Turzańska A., Zasady stosowania art. 5 Kodeksu cywilnego, „Monitor Prawniczy” 2013, t. 21

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.