W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 4/2017 (312)

Przeniesienie z urzędu wpisów ujawnionych w dziale III księgi wieczystej do współobciążenia

Okładka
Mgr Piotr Blus
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Dr Paweł Sławicki
absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Dr Piotr Sławicki
adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Tytuł: Przeniesienie z urzędu wpisów ujawnionych w dziale III księgi wieczystej do współobciążenia
Słowa kluczowe:
księga wieczysta, dział III księgi wieczystej, przeniesienie obciążeń nieruchomości z urzędu
Title: Transfer of the entries ex officio disclosed in section III of the land mortgage register for joint encumbrance
Abstract:

The subject of this article is an analysis of the scope of ex officio operation of the Mortgage and Land Register Court under § 93 of the Regulation of the Minister of Justice of 15.02.2016 on the create and managing of mortgage and land register in the teleinformatic system. This regulation is linked with the important interpretative concerns. Polish Mortgage and Land Registry contains four Divisions. The entries disclosed in Division III of the Mortgage and Land Register requires analysis in the context of the transfer of a part of the real estate to another Mortgage and Land Register. Authors concentrate on transfer of encumbrance by operation of law.

Keywords:
the Mortgage and Land Register, the Division III of the Mortgage and Land Register, Transfer of Encumbrance by Operation of Law
Titel: Die Übertragung von Amts wegen der im III. Teil des Grundbuches bekanntgegebenen Eitragungen zur Mitbelastung
Bibliografia:

Balwicka-Szczyrba M., [w:] M. Balwicka-Szczyrba, G. Karaszewski, A. Sylwestrzak, Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2014

Bełczącki, M. Kocon R.M., Kognicja sądu wieczystoksięgowego - kwestie proceduralne, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 10

Bieniek G., Kognicja sądu wieczystoksięgowego w .wietle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Nowy Przegląd Notarialny” 1999, nr 4

Bieniek G., Podziały nieruchomości, „Nowy Przegląd Notarialny” 1999, nr 1

Bieranowski A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 r. III CZP 1/03, „Rejent” 2004, nr 11

Bieranowski A., Wpływ podziału obciążonej nieruchomości na byt służebności gruntowej - uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2010, nr 11

Bończak-Kucharczyk E., Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Warszawa 2012

Ciepła H., Komentarz do art. 930 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. IV, Artykuły 730-1088, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex 2014

Ciepła H., Majewska J., Prawa osobiste i roszczenia podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej, „Nowy Przegląd Notarialny” 1999, nr 4

Ciepła H., Pawelczyk Z., Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2015

Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014

Deneka M., Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne, Warszawa 2012

Gieral-Siewielec A., Podział nieruchomości budynkowych i lokalowych, „Rejent” 2000, nr 7-8

Golat R., Służebności gruntowe a podział nieruchomości, „Nieruchomości” 2014, nr 12

Golba Z., Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu, Warszawa 2013

Góra-Błaszczykowska A., Kognicja sądu wieczystoksięgowego, [w:] Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I, red. J. Gudowski, K.Weitz, Warszawa 2011

Hryćków-Mycka K., [w:] I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2014

Jędrych A., Hipoteka łączna czy repartycja, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 13

Kuropatwiński J., Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1-581 u.k.w.h. oraz art. 6261-62613 k.p.c., t. I, Bydgoszcz 2013

Lackoroński B., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Osajda, Warszawa 2013

Maj K., Podział hipoteki, „Rejent” 2011, nr 9

Makowska I., Hipoteka na nieruchomości a wydzielenie części nieruchomości, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 9

Manowska M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. M. Manowska, Warszawa 2011

Mazur L., Budowa hipoteki łącznej i jej podział, „Rejent” 2000, nr 9

Myga W., Z praktyki notarialnej, „Rejent” 2010, nr 2

Nazaruk P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014

Oleszko A., Akty notarialne jako podstawa wpisu w księdze wieczystej w świetle orzecznictwa wieczystoksięgowego, Lublin 2013

Oleszko A., Akty notarialne. Komentarz, Warszawa 2015

Oleszko A., Pastuszko R., Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe, Warszawa 2016

Oleszko A., Podział nieruchomości obciążonej a wpis hipoteki łącznej z urzędu, „Rejent” 2004, nr 5

Oleszko A., Pytania i odpowiedzi, „Rejent” 2001, nr 1

Przyborowski Ł., [w:] Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014

Rudnicka J., Rudnicki G., Rudnicki S., Komentarz do art. 244 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Gudowski, LexisNexis 2013

Siciński P., Komentarz do wpisów w księgach wieczystych, [w:] Komentarze z wokandy, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2013

Siciński P., Przenoszenie obciążeń na nieruchomości powstałe z podziału nieruchomości obciążonej, „Rejent” 2001, nr 6

Siciński P., Zabezpieczenie roszczenia przez wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej (ze szczególnym uwzględnieniem wpisu zakazu zbywania i obciążania nieruchomości), „Przegląd Sądowy” 1999, nr 7-8

Skowrońska-Bocian E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011

Skwarło R., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 października 2004 r. (III CZP 52/04), „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 11

Sługiewicz W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14.07.1994 r. III CZP 85/94, „Rejent” 1996, nr 11

Sługiewicz W., Kognicja sądu w postępowaniu o wpis hipoteki do księgi wieczystej, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 3

Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, Warszawa 2015

Swaczyna B., Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi, „Rejent” 2002, nr 9

Sylwestrzak A., Zakres nieruchomości gruntowej w płaszczyźnie poziomej - glosa - III CZP 9/09, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 2

Szkadłubowicz W.M., Ujawnianie służebności gruntowych w treści księgi wieczystej - zagadnienia praktyczne, „Rejent” 2013, nr 4

Szpunar A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1994, III CZP 85/94, „Rejent” 1995, nr 6

Warciński J., Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego, Warszawa 2013

Zaradkiewicz K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011

Zawadzka J., [w:] Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.