W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 3/2017 (311)

Umowa jako sposób ustanowienia odrębnej własności włókna światłowodowego

Okładka
Mgr Adrian Malicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tytuł: Umowa jako sposób ustanowienia odrębnej własności włókna światłowodowego
Słowa kluczowe:
światłowód, odrębna własność, odrębna własność włókna światłowodowego, umowa o ustanowienie odrębnej własności włókna światłowodowego
Title: Agreement as a way of establishing a separate ownership of optical fibre
Abstract:

In Supporting the Development of Telecommunications Networks and Services Act of 7th May 2010 legislator introduced into the Polish legal structure of separate ownership constituent of movables. According to the Act of 7 May 2010 it is possible to establish separate ownership of the optical fiber placed in the cable. This is a breach in the existing perception of the design property rights. This possibility is still not in the Civil Code. Separation of ownership of the component previously was only possible in the case of real estate. The fulfillment of the conditions laid down in the act does not automatically extract the fiber optic cable. Achieving this effect requires the occurrence of an event specified in the act. The legislator foresaw four ways to establish a separate ownership fiber require detailed discussion. This article attempts to analyze the contractual establishment of separate ownership. Describes the conditions laid down in the act to establish a separate ownership of optical fiber and characterized a contract for the establishment of separate ownership of optical fiber including the statutory requirements as to form and content.

Keywords:
optical fiber, separate ownership, separate ownership of the optical fiber, contract for the establishment of separate ownership of optical fiber
Titel: Vertrag als die Möglichkeit der Bestellung vom separaten Lichtleitereigentum
Bibliografia:

Bazański Ł., Odrębna własność włókna światłowodowego - zagadnienia ogólne, „Rejent” 2014, nr 8

Brzozowski A., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015

Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania umów gospodarczych, Warszawa 2014

Dorosz D., Aktywne światłowody specjalne, Kraków-Białystok 2010

Einarsson G., Podstawy telekomunikacji światłowodowej, Warszawa 1998

Filipiak T.A., Komentarz do art. 155 k.c., [w:] Kodeks cywilny, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, LEX 2012

Gilowski P., Data pewna a forma oświadczenia woli z datą pewną, „Rejent” 2007, nr 3

Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2014

Grossman T., Knopkiewicz W., Sebzda-Załuska J., Szydło M., Wilczewski J., Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz, Warszawa 2013

Grykiel J., Komentarz do art. 81 k.c., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2012

Katner W.J., Komentarz do art. 45 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014

Katner W.J., Rzeczy proste i rzeczy złożone. Części składowe rzeczy, [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012

Katner W.J., Umowne nabycie własności ruchomości, Warszawa 1992

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wadliwość czynności prawnych, [w:] System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, red. St. Grzybowski, Wrocław 1985

Marciniak M., Łączność światłowodowa, Warszawa 1998

Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2013

Midwinter J.E., Guo Y.L., Optoelektronika i technika światłowodowa, Warszawa 1995

Midwinter J.E., Światłowody telekomunikacyjne, Warszawa 1983

Olejniczak A., Uwagi o pojęciu części składowej nieruchomości na tle art. 49 k.c., [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, red. P. Machnikowski, Warszawa 2010

Olejniczak A., Umowy gospodarcze. Część ogólna, [w:] Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2013, s. 21; P. Machnikowski, Komentarz do art. 3531 k.c., [w:] red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013

Radwański Z., Nieważność czynności prawnej, [w:] System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2011

Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977

Radwański Z., Treść umowy, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław 1981

Rogalski M., Komentarz do art. 2 Prawa telekomunikacyjnego, [w:] Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, red. M. Rogalski, LEX 2010

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., Komentarz do art. 45 k.c., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Strzebinczyk J., Komentarz do art. 81 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013

Szustakowski M., Elementy techniki światłowodowej, Warszawa 1992

Szydło W., Ustanawianie odrębnej własności części składowych rzeczy ruchomych - niedopuszczalny wyłom systemowy czy gospodarcza konieczność?, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, red. P. Machnikowski, Warszawa 2010

Wąsiewicz A., Powstanie, istota i zniesienie współwłasności ułamkowej, Poznań 1965

Witosz A., Data pewna w postępowaniu upadłościowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 10

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.13 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.