W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 1/2017 (309)

Odpowiedzialność notariusza za sporządzenie aktu notarialnego z udziałem osoby posługującej się fałszywym dokumentem tożsamości - uwagi na tle wyroku SN z 27.04.2016 r., II CSK 518/15

Okładka
Dr Małgorzata Sekuła-Leleno
radca prawny; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Tytuł: Odpowiedzialność notariusza za sporządzenie aktu notarialnego z udziałem osoby posługującej się fałszywym dokumentem tożsamości - uwagi na tle wyroku SN z 27.04.2016 r., II CSK 518/15
Title: The notary’s liability for drawing up a notarial deed with participation of a person using a false identity document - remarks based on the decision of the Supreme Court of 27.04.2016, II CSK518/15
Titel: Die Haftung des Notars für die Erstellung der notariellen Urkunde mit Teilnahme einer Person, die sich mit dem falschen Personalasweis ausweist - Anmerkungen aufgrund des Urteils des Obersten Gerichts vom 27.04.2016, II CSK 518/15
Bibliografia:

Allerhand M., Prawo o notariacie, Lwów 1934

Ambroziewicz A., Podpis elektroniczny. Pojęcie i funkcje w obrocie, PS 2001, nr 1

Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, „Palestra” 2002, nr 7-8

Basak Z., Z zagadnień odpowiedzialności cywilnej notariuszy, „Rejent” 1992, nr 7-8

Boć W., Status prawny notariusza, Kolonia Limited 2010

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1998

Drozd E., Odpowiedzialność notariusza w wypadku nieważnej (bezskutecznej) czynności prawnej. III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Sztyk, Warszawa 2006

Florczak M., Odpowiedzialność cywilna notariuszy, „Rejent” 1995, nr 4

Górska K., Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007

Grobel S., Pojęcie rażącego niedbalstwa w kodeksie cywilnym, NP 1978, nr 5

Grzybowski S., Odpowiedzialność cywilna lekarza, [w:] Odpowiedzialność cywilna za wyrządzenie szkody (zagadnienia wybrane), red. S. Grzybowski, Warszawa 1969

Gutowski M., [w:] Komentarz do art. 355 kodeksu cywilnego, t. I, red. M. Gutowski, Legalis 2016

Kaspryszyn J., [w:] Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007

Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993

Kocot W., Elektroniczna forma oświadczeń woli, PPH 2001, nr 3

Kolasiński M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 5 kwietnia 2002 r., I ACa 1317/01, „Rejent” 2003, nr 4

Kolasiński M., Glosa do wyroku SN z dnia 12 czerwca 2002 r., III CKN 694/00 (OSNC 2003, nr 9, poz. 124

Kowalewska M., Reżim odpowiedzialności odszkodowawczej notariusza, „Rejent” 2010, nr 7-8

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Nowe tendencje w zakresie cywilnej odpowiedzialności zawodowej. Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Kraków 1994

Machnicka A.A., Przedkontraktowe porozumienia - umowa o negocjacje i list intencyjny. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2007

Machnikowski P., [w:] Komentarz do art. 355 kodeksu cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, Legalis

Oleszko A., Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza - dyscyplinarnej, cywilnej, karnej, Warszawa 2015

Oleszko A., Podpis własnoręczny jako element formalny aktu notarialnego obejmującego czynność prawną, „Rejent” 2001, nr 9

Oleszko A., Podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej notariusza, „Rejent” 1991, nr 7-8

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz do art. 49, Lex nr 209992

Oleszko A., Staranność zawodowa notariusza w świetle art. 80 prawa o notariacie, „Rejent” 1997, nr 9

Oleszko A., Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999

Radwański Z., [w:] System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. W. Czachórski, Ossolineum 1985

Radwański Z., [w:] System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, C.H. Beck 2008

Rzewuski M., Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym, Wolters Kluwer 2014

Sadowski T., Odpowiedzialność cywilna notariusza, „Rejent” 1995, nr 5

Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2002

Safjan M., [w:] Prawo handlowe, red. J. Okolski, Warszawa 1999

Skowrońska E., Forma testamentu w prawie polskim, „Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego” 1991

Sośniak M., Cywilnoprawna ocena staranności zawodowej, NP 1980, nr 2

Sośniak M., Elementy winy nieumyślnej w prawie cywilny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia Iuridica Silesiana” 1975, nr 6

Sośniak M., Należyta staranność, Katowice 1980

Sośniak M., Spór o winę w prawie cywilnym i prawie pracy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia Iuridica Silesiana” 1978, nr 3

Wróblewski S., Prawo wekslowe i czekowe, Kraków 1936

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.24 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.