W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 12/2016 (308)

Wpływ upadłości zastępcy inwestycyjnego na stosunek zastępstwa inwestycyjnego

Okładka
Mgr Sławomir Szejna
doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Tytuł: Wpływ upadłości zastępcy inwestycyjnego na stosunek zastępstwa inwestycyjnego
Słowa kluczowe:
umowa o zastępstwo inwestycyjne, świadczenie usług, zastępca inwestycyjny, inwestor, upadłość
Title: The impact of the bankruptcy of the investment deputy on the investment replacement ratio
Abstract:

The object of this publication is to determine the legal consequences of the impact of the bankruptcy deputy investment ratio of replacement investment. These considerations are not only theoretical value, but what is more important practical In view of the difficulties associated with the functioning of the economy, and in particular the loss of liquidity, many entrepreneurs refuses to pay compensation under the agreement for a replacement investment. This state of affairs leads to an increase in the number of bankruptcy investor substitute. The contract for replacement investment is contractus innominatus, which raises issues related to the definition of its legal nature (and consequently - defining the legal regime of contracts for replacement investment). This state of affairs makes it difficult to determine the legal consequences of the impact of the bankruptcy deputy investment ratio of replacement investment arising from the agreement for replacement investment. In order to solve this problem, the author referred to the achievements of the doctrine of judicial decisions and arbitration.

Keywords:
investment substitution agreement, services performance, investment deputy, investor, bankruptcy
Titel: Der Konkurs des Investment Vertreters und seine Auswirkung auf das Verhältnis der Investment Vertretung
Bibliografia:

Adamus R., Umowa o roboty budowlane a upadłość likwidacyjna wykonawcy, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 2

Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2011

Andrełowicz M., Umowy o zastępstwo inwestycyjne i nadzór inwestorski, PUG 1983, nr 8-9

Brzeziński P., Umowa o zastępstwo inwestycyjne, PPH 2012, nr 10

Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu (opracowanie: A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian), Warszawa 1999

Dawidowicz H., Umowa o powiernictwo inwestycyjne, PUG 1967, nr 1

Domański L., Instytucje Kodeksu Zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część szczególna, Warszawa 1938

Gawlik B., Pojęcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII

Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2011, wyd. 7

Jakubecki A., [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006, wyd. 2

Jastrzębowski W., [w:] Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1965

Joffe O.S., Objzatielstwiennoje prawo, Moskwa 1975

Korzonek J., Rosenblüth I., Kodeks Zobowiązań. Komentarz, t. I, wyd. 2, Kraków 1936

Lange O., Dzieło. Ekonomia polityczna, t. 3, Warszawa 1975

Lapierre Ł., Umowy w procesie budowlanym, Warszawa 1997

Leszczyński Z., Zamawianie usług zastępstwa inwestycyjnego. Zamówienia publiczne, „Doradca” 2011, nr 3

Namitkiewicz J., Kodeks Zobowiązań. Komentarz dla praktyki, t. II, Łód. 1949

Nesterowicz M., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, t. II, Warszawa 1989

Ogiegło L., Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika, [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994

Ogiegło L., Pojęcie usługi i umów o świadczenie usług w ujęciu kodeksu cywilnego, SIS 1985, z. 10

Ogiegło L., Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989

Ogiegło L., Zlecenie na tle kodeksowych umów o świadczenie usług, SIS 1979, z. 5

Ogiegło L., Zlecenie, [w:] System prawa prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2004

Pannert M., Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych, Warszawa 2010

Radwański Z., [w:] System prawa cywilnego, red. S. Grzybowski, t. III, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

Rudnicki J., Umowa o zastępstwo inwestycyjne, [w:] M. Cherka, F.A. Eliżanowski, M. Swora, K.A. Wąsowski, Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010

Rylke M., Organizacja usług w gospodarce narodowej, Warszawa 1970

Sośniak M., Podstawy prawa cywilnego i rodzinnego (Zarys dla studium administracyjnego), Katowice 1977

Sośniak M., Umowy o świadczenie usług z art. 750 Kodeksu Cywilnego, „Państwo i Prawo” 1981, z. 5

Stecki L., Umowa zlecenia a prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, RPEiS 1980, nr 3

Strzępka J.A., [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001

Strzępka J.A., [w:] Prawo umów budowlanych, red. J. Strzępka, Warszawa 2012

Strzępka J.A., Umowy o roboty budowlane, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, t. 7, red. J. Rajski, Warszawa 2001

Strzępka J.A., Umowy powiernicze w procesie budowlanym, „Prawo Spółek” 2001, nr 4

Strzępka J.A., Umowy w zakresie inwestycji budowlanych, [w:] Prawo umów handlowych, t. 5, red. S. Włodyka, Warszawa 2006

Szczerski J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski i I. Bielski, t. II, Warszawa 1972

Szejna S., Charakter prawny umowy o zastępstwo inwestycyjne, [w:] Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, red. P. Stec, M. Załucki, Kraków 2015

Szostak R., Zastępstwo inwestycyjne. Część pierwsza. Zamówienia publiczne, „Doradca” 2011, nr 3

Szpunar A., [w:] System prawa cywilnego, red. S. Grzybowski, t. III, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

Terre F., L’influence de la volanté individuelle sur les qualifications, L.G.D.J. 1957

Weiss I., Jurga R., Inwestycje budowlane, Warszawa 1996

Wiśniewski T., Praktyka sądowa w sprawach o wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług, NP 1987, nr 3

Wróblewska-Perucka B., Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji, Kraków 1998

Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004

Zielińska E., [w:] Prawo umów budowlanych, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2012

Zienkiewicz D., [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. D. Zienkiewicz, Warszawa 2006, wyd. 2

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.