W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 11/2016 (307)

Forma ad probationem po nowelizacji kodeksu cywilnego z 10.07.2015 r.

Okładka
Dr Mateusz Grochowski
adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki, research affiliate na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, laureat Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa prywatnego
Tytuł: Forma ad probationem po nowelizacji kodeksu cywilnego z 10.07.2015 r.
Słowa kluczowe:
forma oświadczenia woli, sankcje, dowody w postępowaniu cywilnym, dokument, kontrakty elektroniczne
Title: The ad probationem form after the amendment to the Civil Code of 10.07.2015
Abstract:

The article tackles the issue of consequences of the recent amendment to the Civil Code of 10 July 2015 for one of the typical consequences of non-compliance with formal requirements: the ad probationem regime (excluding, in the event of the lack of prescribed formality, an evidence from witness testimony and parties hearing). The article analyses the outcomes of the reform at two levels. First of all, it deals with the question of the outcomes of the core element of the amendment - introduction of the documentary form as the new type of formality in civil code - which has been legislatively bound with ad probationem regime as a preset result of nonobservance of formalities. Secondly, it explores a few more peculiar alterations made by the amendment, which in some instances brought about considerable changes to the core elements of the concept and structure of ad probationem form.

Keywords:
form of declarations of intent, sanctions, evidence in civil proceedings, document, e-contracts
Titel: Die Form ad probationem nach der Änderung des ZGB vom 10.07.2015
Bibliografia:

Baudenbacher C., Haas T., Websites as durable media, “Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2015, nr 10

Giaro M., Cywilnoprawne pojęcie pisemności w społeczeństwie informacyjnym, PiP 2009, z. 10

Giaro M., Dwie kwestie formy ad probationem w nowym art. 74 § 3 k.c., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 9

Giaro M., Forma rozwiązania umowy o pracę - koncepcja alternatywna, PiZS 2009, nr 9

Gizbert-Studnicki T., Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, PiP 2009, z. 7

Gniewek E., Łuszpak-Zając A., Machnikowski P., Uwagi do projektowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zawierania umów, KPP 2001, z. 1

Gołaczyński J., Elektronizacja postępowania cywilnego - nowelizacja KPC i KC wchodząca w życie 8.9.2016 r., MoP 2016, nr 19

Górska K., Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007

Grochowski M., Forma oświadczenia woli dla celów dowodowych - enfant terrible polskiej cywilistyki, [w:] Profesor Aleksander Wolter. W 105. rocznicę urodzin, red. M. Grochowski, Lublin 2011

Grochowski M., Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa, [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska Domagalska, Warszawa 2012

Grochowski M., Skutki naruszenia wymogów formalnych w prawie prywatnym - proporcjonalność i sposoby jej zapewnienia, KPP 2015, z. 4

Grochowski M., Wola stron postępowania a skutki braku zachowania formy ad probationem, PPC 2015, nr 1

Grykiel J., [w:] J. Grykiel, M. Lemkowski, Czynności prawne. Art. 56. 81 KC. Komentarz, Warszawa 2010

Grykiel J., Kilka uwag o nowej definicji dokumentu i formie dokumentowej, MoP 2016, nr 5

Grykiel J., Komentarz do art. 651, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Grykiela J., Komentarz do art. 74, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2016

Gwiazdomorski J., Nowe przepisy o formie czynności prawnych, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa-Wrocław 1967

Isik I.J., Die Schriftform im EU-Recht. Merkmale und Funktionen der Schriftform sowie die Sanktionierung von Formmängeln, Berlin 2013

Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993

Knoppek K., Wokół sporu o ograniczenia dowodowe przeciwko osnowie i ponad osnowę dokumentu (próba podsumowania), [w:] Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, red. A. Marciniak, Łódź 1998

Kruszewskiego A.K., Nowelizacja przepisów o formie czynności prawnych, MoP 2016, nr 2

Larenz K., Wolf M., Allgemeiner Teil des Bürgelichen Rechts, München 2004

Lemkowski M., [w:] J. Grykiel, M. Lemkowski, Czynności prawne. Art. 56-81 KC. Komentarz, Warszawa 2010

Machnikowski P., Komentarz do art. 651, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Mankowski P., Formvorschriften und Europäisches Privatrecht, [w:] Europäisches Vertragsrecht in Gemeinschaftsrecht, red. H. Schulte-Nölke, R. Schulze, Köln 2002

Marszałkowska-Krześ E., Rudkowska-Ząbczyk E., Dowód z dokumentu w świetle projektowanych zmian Kodeksu cywilnego, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010

Mądrzak A., Ograniczenia dowodowe przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu a postulat wykrycia prawdy w procesie cywilnym, NP 1961, nr 3

Mikuszewski W., Ograniczenia dopuszczalności dowodu ze świadków w prawie polskim, Lwów 1938

Mularski K., Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011

Olek P., Rygoryzm a formalizm w dziedzinie oświadczeń woli. Refleksja na temat projektowanej rezygnacji z formy pisemnej ad probationem w polskim prawie cywilnym oraz planów wprowadzenia formy dokumentowej, „Rejent” 2010, nr 6

Pecyna M., Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim, Warszawa 2003

Rabel E., The Statute of Frauds and comparative legal history, [w:] E. Rabel, Gesammelte Aufsätze, t. II, red. H.G. Leser, Tübingen 1967

Resich Z., Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1958

Rudkowska-Ząbczyk E., [w:] Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010

Rudnicki S., Współczesne problemy formy czynności prawnych w świetle judykatury niemieckiej, MoP 1997, nr 7

Smits J.M., Contract Law: A Comparative Introduction, Cheltenham-Northampton 2014

Snyder D.V., The Law of Contract and the Concept of Change: Public and Private Attempts to Regulate Modification, Waiver, and Estoppel, “Wisconsin Law Review” 1999

Strzebińczyk J., Komentarz do art. 74, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Szpunar A., Uwagi o formie przewidzianej dla celów dowodowych, RPEiS 1988, z. 4

Tuhr A., Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, t. II, cz. I, Die rechtserheblichen Tatsachen, insbesondere das Rechtsgeschäft, München-Leipzig 1914

Tyczka M., Ograniczenia dowodów ze świadków i z przesłuchania stron przeciwko dokumentom, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa-Wrocław 1967

von Vogel A., Verbrauchervertragsrecht und allgemeines Vertragsrecht: Fragen der Kohärenz in Europa, Berlin 2006

Wagner-von Papp F., Are No Oral Modification Clauses Not Worth the Paper They Are Written On? DCFR. II.-4:105 v CISG 29(2), UNIDROIT Principles 2.1.18, UCC § 2-209, and Comparative Law, “Current Legal Problems” 2010

Wolter A., Policzkiewicz-Zawadzka Z., Forma dla celów dowodowych w projekcie Kodeksu Cywilnego, PUG 1963, nr 6

Zoll F., Forma pisemna odstąpienia od umowy w umowach konsumenckich, ZNUJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2006, z. 96

Zweigert K., Kötz H., Introduction to Comparative Law, Oxford 1998

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.