W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 9/2016 (305)

Wolny zawód w doktrynie prawa

Okładka
Prof. nadz. dr hab. Jerzy Jacyszyn
pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Tytuł: Wolny zawód w doktrynie prawa
Słowa kluczowe:
wolny zawód, doktryna
Title: Liberal profession based on legal theory
Abstract:

The liberal professions have proved to be very successful in the business practice, as they are perceived to be special professions requiring special qualifications and skills of the persons pursuing them, as well as the role and function they fulfill in the lives of societies. Hence, it is very important to emplace the liberal professions in the system of law. Although they by separate regulations. Doctrine (specialized literature) refers to this issue in different ways of expression. So far, there is no normative definition of a “professional service”, although this term is used by the legislator in the acts. The best example is Article 88 Code of Commercial Companies where are listed “professional services”.

Keywords:
liberal professions, doctrine
Titel: Freier Beruf in der Rechtstheorie
Bibliografia:

Asłanowicz M., Charakter prawny spółki partnerskiej, „Państwo i Prawo” 1998, nr 7

Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004

Bierć A., [w:] M. Bączyk, A. Bierć, K. Kruczalak, R. Mastalski, M. Tarska, K. Piasecki, A. Szajkowski, Podstawy prawa przedsiębiorstw, Warszawa 1999, nr 31

Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1977

Boć W., Status prawny notariusza, Kolonia Limited 2010

Borowicz K., Tworzenie i przekształcanie spółek osobowych na przykładzie spółki partnerskiej, Bielsko-Biała

Ciesielski J., Wencel S., Spółka partnerska - uwagi prawno-porównawcze na tle regulacji amerykańskiej spółki LLP. Księga dla naszych kolegów, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013

Dmowski S., Górska B., Spółka partnerska w prawie niemieckim i polskim kodeksie spółek, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 3

Filipek J., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1995

Frąckowiak J., Prowadzenie kancelarii przez notariuszy w formie spółki cywilnej albo spółki partnerskiej, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Warszawa-Kluczbork 2006

Jacyszyn J., Czy potrzebna jest definicja normatywna wolnego zawodu, „Rejent” 2014(zeszyt specjalny)

Jacyszyn J., Pojęcie wolnego zawodu, analiza aktów prawnych i doktryny, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 10

Jacyszyn J., Spółka partnerska według przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Bielsko-Biała 2000

Jacyszyn J., Wolny zawód - anachronizm czy istotne pojęcie prawne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015

Jacyszyn J., Wolny zawód w regulacjach prawnych, „Rejent” 2016, nr 5

Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004

Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1946

Januś I., Spółka partnerska, Kraków 2000

Kidyba A., Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2010

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych Komentarz, t. I, Warszawa 2011

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007

Kidyba A., Wolny zawód w kodeksie spółek handlowych. Prawda czy mit? „Rejent” 2014(numer specjalny)

Klank A., Spółka partnerska w polskim kodeksie spółek handlowych i prawie amerykańskim, „Prawo Spółek” 2001, nr 1

Koroluk S., Zmiany w kodeksie cywilnym, „Edukacja Prawnicza” 2002, nr 3

Krześniak E.J., Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego, Kraków 2003

Krześniak E.J., Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych, Kraków 2002

Krześniak E.J., Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych, Kraków 2002

Kulesza M., Pojęcie zawodu zaufania publicznego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolności wykonywania zawodu. Materiały z konferencji. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002

Kurczewski J., Rola samorządów zaufania publicznego w tworzeniu demokratycznego państwa prawa, Warszawa 2004

Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998

Lewańska W., Nurowska M., Kiedy wolny zawód, kiedy inna działalność gospodarcza, „Rzeczypospolita” 1995, nr 203

Matysiak W.P., Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, Warszawa 2014

Nowak D., Wadliwa spółka partnerska, Warszawa 2010

Oleszko A., Głos do konferencji naukowej „Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych”, „Rejent” 2015, nr 6

Preussner-Zamorska J., Uwagi na temat zakazu reklamowania wolnych zawodów, „Rejent” 1994, nr 3

Promińska U., Spółka partnerska, red. A. Kidyba, Warszawa 2013

Pyzioł W., [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I.Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 2002

Sołtys B., Pojęcie i charakter klienteli w prawie polskim, Poznań-Kluczbork 1995

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1-150, Warszawa 2012

Szajkowski A., [w:] System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008

Szydło M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 7-8

Wojtczak K., Co to jest wolny zawód?, „Zeszyty naukowe WSZiB” 1997, nr 1

Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja Studium z zakresu prawa administracyjnego, Poznań 1999

Załucki M., Spółka partnerska, Lublin 2002

Zieliński M., Wolny zawód i stosunek pracy, „Rzeczpospolita” 1995, nr 41

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.