W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 6/2016 (302)

Śmierć wspólnika spółki jawnej wybrane zagadnienia dotyczące konsekwencji prawnych

Okładka
Mgr Barbara Ferenc
adwokat; doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego
Mgr Piotr Karolczyk
prawnik; doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego
Tytuł: Śmierć wspólnika spółki jawnej wybrane zagadnienia dotyczące konsekwencji prawnych
Słowa kluczowe:
spółka osobowa, spółka jawna, wspólnik, zasada swobody umów, prawo spadkowe
Title: The death of a partner of a general partnership selected issues concerning the legal consequences
Abstract:

The premise of the article is the analysis of the legal implications related to the death of a partner in a commercial partnership as an example of a general partnership. The rationale for selection of the subject is on the one hand the model nature and a great popularity of the company, on the other hand many uncertainties within its codification.

Keywords:
partnership, general partnership, partner, freedom of contract, law of succession
Titel: Der Tod des Gesellschafters der offenen Handelsgesellschaftausgewählte Fragen zur rechtlichen Konsequenzen
Bibliografia:

Frąckowiak J., O niektórych zagrożeniach dla handlowych spółek osobowych szczególnie spółki jawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 9

Frąckowiak J., Potrzeszcz R., Czy nadanie osobowości prawnej handlowym spółkom osobowym wymaga zasadniczej reformy prawa podatkowego?, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 1

Frąckowiak J., Trzecia kategoria osób w prawie spółek zbędna mistyfikacja czy krok w dobrym kierunku, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2012

Gorczyński G., Spółka jawna jako podmiot prawa, Kraków 2009

Jamroży M., Jamroży A., Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawnopodatkowe, optymalizacja podatkowa, Warszawa 2012

Janeta J., Gajownik-Zienkiewicz J., Sprawozdanie z konferencji pod tytułem „O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych zorganizowanej 18.05.2012 r. w Uniwersytecie Łódzkim”, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 9

Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013

Kidyba A., Atypowe spółki handlowe. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Kraków 2006

Kidyba A., Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2013

Kidyba A., Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących spółki osobowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 9

Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, LEX, 2015

Kidyba A., Kultura legislacyjna w kodeksach handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 7

Kiparisow N.A., Teoria księgowości, Warszawa 1954

Koch A., Napierała J., Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007

Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, Poznań 1997

Kozieł G., Możliwość przenoszenia ogółu praw i obowiązków wspólników handlowych spółek osobowych a wybrane konstrukcje atypowe w spółce jawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 3

Kozieł G., Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Warszawa 2006

Kozieł G., Przesłanki przenoszalności ogółu praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 11

Król M.Z., Celichowski M., Praw osobistych się nie dziedziczy, „Rzeczpospolita” 13.04.2005 r., nr 86

Naworski J.P., Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki jawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 1

Nita-Jagielski G., Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, Warszawa 2008

Osajda K., O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 10

Pabis R., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 16

Pazdan M., Księga czwarta. Spadki. Przepisy ogólne, [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do artykułów 450 1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011

Pogodzińska-Mizdrak E., Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 51, Warszawa 2009

Popiołek W., O dziedziczeniu udziału w spółce jawnej, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010

Promińska U., (R)ewolucja koncepcji osobowej spółki handlowej (od kodeksu handlowego do kodeksu spółek handlowych), „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 4

Promińska U., W sprawie modelowej konstrukcji handlowych spółek osobowych, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 9

Rejmer M., Konsekwencje śmierci wspólnika handlowej spółki osobowej na przykładzie spółki jawnej, „Nowy Przegląd Notarialny” 2014, nr 2

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009

Skowrońska-Bocian E., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2003

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do artykułów 1150, Warszawa 2006

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. IV, Komentarz do artykułów 459-633, Warszawa 2009

Spiechowicz P., Charakter praw nabywanych przez spadkobierców wspólnika spółki jawnej na podstawie klauzuli umownej z art. 60 § 1 k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 8

Spyra M., Przepisy ogólne. Spółki osobowe, [w:] J.Bieniak, M.Bieniak, G.NitaJagielski, K.Oplustil, R.Pabis, A.Rachwał, M.Spyra, G.Suliński, M. Tofel, R.Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011

Stępień A., Uprawnienie spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej do żądania przekształcenia, „Prawo Spółek” 2006, nr 10

Strzępka J.A., Konsekwencje legislacyjnego wyodrębnienia osobowych spółek handlowych, „Prawo Spółek” 2001, nr 9

Szumański A., Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałowa?, [w:] Kodeks spółek handlowych, t. IV, Komentarz do artykułów 459-633, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, R. Zawłocki, Warszawa 2009

Szumański A., Spór o metodę wyceny w prawie spółek handlowych na przykładzie wykładni art. 65 § 1 k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 5

Trzebiński J., Regulacje prawne zapobiegające ustaniu podmiotowości gospodarczej spółek osobowych prawa handlowego, „Rejent” 1998, nr 5

Witosz A.J., Jednoosobowa spółka osobowa (cz. I), „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 11

Witosz A.J., Przekształcenie spółki jawnej na żądanie spadkobierców zmarłego wspólnika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 9

Zakrzewski P., Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 1

Zięty J.J., Skutki prawne śmierci wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 12

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.