W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 5/2016 (301)

Wolny zawód w regulacjach prawnych

Okładka
Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Jacyszyn
pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Rady Programowej "Rejenta"
Tytuł: Wolny zawód w regulacjach prawnych
Słowa kluczowe:
wolne zawody, odrębne regulacje, status notariusza
Title: Liberal professions the separate regulations
Abstract:

The liberal professions have proved to be very successful in the business practice. Although they are governed by separate regulations. There are also opinions that the liberal professions constitute a certain myth. Are the liberal professions a relic from the past? Is there a reason for their existence in todays reality? Hence, it is very important to emplace the liberal professions in the system of law.

Keywords:
liberal professions, separate regulations, position of the notary
Titel: Freier Beruf in Rechtsregelungen
Bibliografia:

Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004

Boć W., Leśniak M., Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju, „Rejent” 2010, nr 3

Boć W., Status notariusza po dwudziestu latach obowiązywania ustawy Prawo o notariacie, „Rejent” 2011, nr specjalny

Boć W., Status prawny notariusza, „Kolonia Limited” 2010

Boć W., Status prawny notariusza, Wrocław 2010

Bodio J., Status prawny notariusza wybrane zagadnienia, „Rejent” 2011, nr 11

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza: Część ogólna, Warszawa 2001

Dzwoniarski J., Spółka partnerska jako nowa forma wykonywania zawodu adwokata, „Palestra” 2001, nr 5-6

Frąckowiak J., Prowadzenie kancelarii notarialnej przez notariuszy w formie spółki cywilnej albo spółki partnerskiej, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Warszawa-Kluczbork 2006

Gnela B., Wpływ regulacji zawodu doradcy podatkowego wykonywanego w ramach handlowych spółek osobowych na funkcjonowanie tych spółek, „Rejent” 2014, nr 12

Górska B., Spółka partnerska w prawie niemieckim i polskim kodeksie spółek, PPH 2001, nr 3

Grodecki Z., Radca prawny wolny zawód, „Radca Prawny” 1999, nr 2

Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001

Jacyszyn J., Notariusz zawodem zaufania publicznego, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Warszawa-Kluczbork 2006

Jacyszyn J., Notariusz, jako wspólnik spółki partnerskiej (na tle projektu ustawy Prawo spółek handlowych), [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Poznań-Kluczbork 1999

Jacyszyn J., Pojęcie wolnego zawodu: analiza aktów prawnych i doktryny, PPH 2000, nr 10

Jacyszyn J., Spółka partnerska według przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Bielsko-Biała 2000

Jacyszyn J., Wokół statusu prawnego radcy prawnego, „Radca Prawny” 2015, nr 2

Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004

Januś I., Spółka partnerska, Kraków 2000

Kidyba A., Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2010

Kidyba A., Radca prawny: zawód wolny, regulowany czy przedsiębiorca?, „Radca Prawny” 2015, nr 1

Kidyba A., Spółka partnerska w prawie niemieckim i projekcie prawa spółek handlowych, „Prawo Spółek” 1999, nr 9

Kidyba A., Wolny zawód w kodeksie spółek handlowych, Prawda czy mit?, „Rejent” 2014 zeszyt specjalny

Klank A., Spółka partnerska w polskim kodeksie spółek handlowych i prawie amerykańskim, „Prawo Spółek” 2011, nr 1

Koroluk S., Broker jako pośrednik ubezpieczeniowy, Sopot 1998

Korybowski, A. Wolne zawody i zawody regulowane w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim, [w:] Prawne problemy członkostwa w Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński, Lublin 2005

Król M., Notariusz czyli hybryda, „Rzeczpospolita” 2005, nr 45

Król M., Notariusz de lege ferenda, „Rejent” 2006, nr 5

Król M., Notariusz na rozdrożu, „Nowy Przegląd Notarialny” 2006, nr 3

Krzemiński Z., Zakaz reklamy adwokackiej, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 10

Krześniak E.J., Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego, Zakamycze 2003

Krześniak E.J., Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych, Zakamycze 2002

Kuczma P., Notariusz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Rejent” 2012, nr 2

Kwiatkowski Z., Notariusz jako funkcjonariusz publiczny w świetle nowego prawa o notariacie, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 3

Leszczyńska I., Wolne zawody: do wyboru do koloru, „Rzeczpospolita” 2000, nr 24

Lewańska W., Nurowska M., Kiedy wolny zawód, kiedy inna działalność gospodarcza, „Rzeczpospolita” 1995, nr 203

Loranc-Borkowska J., Wykonywanie doradztwa podatkowego w spółkach doradztwa podatkowego, „Rejent” 2014, zeszyt specjalny

Lubowiecki J., Wybrane zagadnienia spółek świadczących pomoc prawną, „Palestra” 1990, nr 4-5

Ławniczak-Lehmann M., Pojęcie zawodów medycznych w świetle prawa i doktryny prawniczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, rok LXIII, z 1-2

Marquardt P., Notariusz przedsiębiorca, PUG 2004, nr 11

Matysiak W.P., Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, Warszawa 2014

Nowacki A., Firma spółki partnerskiej, „Prawo Spółek” 2011, nr 4

Nowak D., Wadliwa spółka partnerska, Warszawa 2010

Oleszko A., Glosa do konferencji naukowej „Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych”, „Rejent” 2015, nr 6

Oleszko A., Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2015

Oleszko A., Ochrona prawna notariusza jako funkcjonariusza publicznego oraz osoby zaufania publicznego, „Rejent” 2015, nr 7

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz, cz. I, Warszawa 2011

Oleszko A., Status prawny notariusza w systemie ustroju państwowego, „Rejent” 2005, nr 12

Pietraszewski M., Wykonywanie wolnych zawodów prawniczych w formie spółki handlowej kilka uwag na temat braku jednolitości w przepisach, „Rejent” 2015, nr 11

Promińska U., [w:] A.Kidyba, U.Promińska, Spółka partnerska, red. A. Kidyba, Warszawa 2013

Pyzioł W., [w:] J.Frąckowiak, A.Kidyba, K.Kruczalak, W.Opalski, W.Popiołek, W.Pyzioł, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001

Redelbach A., Prawo o notariacie: komentarz do ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Toruń-Poznań 2002

Romatowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Komentarz, Warszawa 2003

Rudnicki M., Spółka partnerska jako forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej wykonywania zawodu radców prawnych, „Radca Prawny” 2002, nr 2

Salagierski W., Pozycja notariusza w systemie organów ochrony prawnej, „Rejent” 2001, nr 11

Salagierski W., Pozycja notariusza w systemie organów ochrony prawnej, „Rejent” 2001, nr 5

Sołtys B., Klientela przedsiębiorstwo wolny zawód, „Rejent” 1995, nr 1

Sołtysiński S., Kodeks spółek handlowych (Podstawowe założenia), PiP 2000, z. 11

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1150, Warszawa 2012

Szumański A., Spółka partnerska jako forma prywatnego świadczenia usług medycznych, „Nowy Przegląd Notarialny” 2001, nr 7-8

Tymecki B., Nowe prawo o notariacie, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 5-6

Wieprzkowicz E., Antynomie zawodu notariusza. Między racjonalnością instrumentalną a komunikacyjną, „Rejent” 2014, nr 6

Wojtczak K., Co to jest wolny zawód, „Zeszyty Naukowe” WSZiB 1997, nr 1

Wojtczak K., Pojęcie wolnego zawodu w świetle prawa, „Studia Prawnicze” 1997, nr 3-4

Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studia z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999

Wolski J., Formy organizacyjnoprawne wykonywania zawodu rzecznika patentowego, „Rzecznik Patentowy” 2001, nr 3

Załucki M., Spółka partnerska, Lublin 2002

Zejda J., Spółka jako forma wykonywania zawodu adwokata (zagadnienia wybrane), „Palestra” 1990, nr 4-5

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.