W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 5/2016 (301)

Notarialne poświadczenie dziedziczenia po zmianach z 2015 roku

Okładka
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Katedra Prawa Prywatnego, Akademia Leona Koźmińskiego
Tytuł: Notarialne poświadczenie dziedziczenia po zmianach z 2015 roku
Słowa kluczowe:
notarialne poświadczenie dziedziczenia, jurysdykcja w sprawach spadkowych, rozporządzenie spadkowe UE 650/2012
Title: The notarial certificate of succession after amendments of 2015
Abstract:

In addition to the competence to issue notarial certificates of succession, which Polish notaries enjoy since 2007, they have obtained the competence to issue European Certificates of Succession, as on the basis of the Act of Parliament of 24.7.2015. The Act introduces also important changes regarding notarial certificates of succession. In particular, the limitation with respect to jurisdiction of the Polish notaries was removed. Furthermore, the possibility of preparing a draft of the succession protocol was introduced, even in presence of only one person interested in the notarial certificate of succession, and where the other interested parties may present their positions in separate declarations made before chosen notaries. If the declarations are in accord, the notary may issue a certificate of succession. Abolishing a requirement that a certificate of succession must be signed by all interested parties, underlines a judicial function performed by notaries in preparing the notarial certificates of succession.

Keywords:
notarial certificate of succession, jurisdiction in succession cases, Succession Act of EU 650/2012
Titel: Der notarielle Erbschein nach den Änderungen von 2015
Bibliografia:

Bieniek G., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, „Rejent” 2008, nr 9

Blok M., Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia a sądowe stwierdzenie praw do spadku, „Rejent” 2010, nr 7-8

Borkowski P., Notarialne poświadczenie dziedziczenia uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2009, nr 9

Borkowski P., Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011

Borysiak W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. K. Osajda, Warszawa 2013

Ciepła H., Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia, „Nowy Przegląd Notarialny” 2009, nr 4

Ciszewski J., Knobe J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014

Czepelak M., Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa 2012

Czepelak M., Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2008

Czubik P., Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia), „Rejent” 2013, nr 11

Czubik P., Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych zagadnienia wybrane, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 1

Döbereiner Ch., Das Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein, „Neue Juristische Wochenschrift” 2015

Dończyk D., Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz, Warszawa 2011

Górecki J., Akt poświadczenia dziedziczenia a europejskie poświadczenie spadkowe, [w:] Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego, red. E. Rott-Pietrzyk, A. Strzebińczyk, Bielsko-Biała 2015

Grzybczyk K., Szpunar M., Notarialne poświadczenie dziedziczenia jako alternatywny sposób stwierdzenia prawa do dziedziczenia, „Rejent” 2006, nr 2

Kapkowski R., Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, „Państwo i Prawo” 2009, z. 11

Kapkowski R., Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, „Państwo i Prawo” 2009, z. 11

Kordasiewicz B., [w:] System prawa prywatnego, t. 10, Warszawa 2013

Kordasiewicz B., [w:] System prawa prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009

Kordasiewicz B., [w:] System prawa prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, t. 10, wyd. 3, Warszawa 2015

Kot T., Wejście w życie rozporządzenia spadkowego wybrane zmiany w prawie polskim, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 1

Kremis J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Mackiewicz, Warszawa 2014

Kremis J., Strugała R., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek i P. Machnikowski, Warszawa 2016

Kwaśnicka L., Porębska B., Notarialne poświadczenia dziedziczenia, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 24

Manowska M., Wybrane zagadnienia dotyczące poświadczenia dziedziczenia, „Nowy Przegląd Notarialny” 2008, nr 3

Niezbecka E., [w:] Kodeks cywilny, t. IV, red. A. Kidyba, Warszawa 2015

Oleszko A., Prawo o notariacie, Kluczbork-Lublin 2008

Oleszko A., Prawo o notariacie, Komentarz, cz. II, t. 2, Warszawa 2012

Pajor T., O projekcie harmonizacji międzynarodowego prawa spadkowego w Unii Europejskiej, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005

Pazdan J., [w:] System prawa prywatnego, t. 20C, red. M. Pazdan, Warszawa 2015

Pazdan J., Ku jednolitemu międzynarodowemu prawu spadkowemu, „Rejent” 2005, nr 3

Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

Pazdan M., [w:] Nowe europejskie prawo spadkowe, red. M. Pazdan i J. Górecki, Warszawa 2015

Pazdan M., Czynności notarialne w międzynarodowym prawie spadkowym, „Rejent” 1998, nr 4

Pazdan M., Notarialne poświadczenie dziedziczenia a prawo prywatne międzynarodowe, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012

Pazdan M., Notariat a prawo prywatne międzynarodowe (uwagi ogólne), „Rejent” 1995, nr 9

Pazdan M., Prace nad jednolitym międzynarodowym prawem spadkowym w Unii Europejskiej, [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie, Katowice-Kraków 2009

Pazdan M., Prawo spadkowe, [w:] Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006

Pazdan M., Przesłanki dopuszczalności notarialnego poświadczenia dziedziczenia, [w:] Rozprawy i studia. Księga dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, Kraków 2009

Pazdan M., Zielona Księga o dziedziczeniu i testamentach propozycje odpowiedzi na pytania, „Rejent” 2006, nr 5

Pisuliński J., Europejskie poświadczenie spadkowe, [w:] Rozprawy cywilistyczne, Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013

Revillard M., L'Introduction d'un Certificat International d'Heritier et la Pratique du Droit International Privé des Successions, [w:] Les Successions Internationales dans l'UE. Perspectives pour une Harmonisation, Bruxelles 2004

Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2016

Szereda A.J., Jurysdykcja notarialna, „Łódzki Biuletyn Notarialny” 2011, nr 9

Sztyk R., Testament notarialny. Wybrane zagadnienia, „Rejent” 2005, nr 9

Sztyk R., Zakres kompetencji notariusza w XXI wieku, „Łódzki Biuletyn Notarialny” 2010, nr 1

Truszkiewicz Z., Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 78

Walasik M., Pozycja prawna polskiego notariusza w sprawach międzynarodowych z zakresu prawa spadkowego, [w:] Znad granicy. Ponad granicami, Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, Warszawa 2014

Wysocka A., Projekt jednolitego międzynarodowego prawa spadkowego państw Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, nr 1

Wysocka-Bar A., Wybór prawa w międzynarodowym prawie spadkowym, Warszawa 2013

Załucki M., Ku jednolitemu prawu spadkowemu w Europie, Zielona Księga Komisji Wspólnot Europejskich o dziedziczeniu i testamentach, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego Porównawczego” 2009, z. 1

Zawada K., Europeizacja międzynarodowego prawa zobowiązań umownych. Od konwencji rzymskiej do rozporządzenia rzymskiego w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 5

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.