W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 3/2016 (299)

Notarialny tytuł egzekucyjny z elementem obcym

Okładka
Mgr Magdalena Mazurek-Redmerska
doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Tytuł: Notarialny tytuł egzekucyjny z elementem obcym
Słowa kluczowe:
notarialny tytuł egzekucyjny, oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, cudzoziemcy, wykonalność dokumentów urzędowych za granicą
Title: Notarial enforcement orders with a foreign aspect
Abstract:

The debtor’s filing of a declaration of voluntary submission to debt recovery in the form of a notarial deed provides grounds for one of the enforcement orders mentioned in Article 777 § 1 (4)-(6) of the Act of 17 November 1964 the Code of Civil Procedure (Journal of Laws 2014, item 101, consolidated text). The prerequisite for the effectiveness of the order is the debtor’s full capacity to perform acts in law. If the debtor is a foreigner, the issue is determined on the basis of the legal regulations applicable in the country of the person in question. The applicable foreign law is identified by the notary before whom the declaration is made, solely on the basis of his/her own knowledge and information provided by the appearers. Should there be any doubt as to the aforementioned capacity of the debtor, the notary is entitled, and obligated, to refuse to perform the said act in law. The notary’s jurisdiction defines the range of activities that can be performed by the Polish notaries, the jurisdiction borders of notarial offices in various countries, and the notarial offices responsible for a given act in law. As for the place of performing the act by the notary, jurisdiction is established on the basis of the territoriality principle, which stipulates that the notary can perform notarial acts only on the territory of Poland. It is recognised that the notary’s jurisdiction in a given case does not have to comply with the national jurisdiction of the court. However, the performance of an enforcement order made without compliance with the regulations on the national jurisdiction of the court can be problematic, as Polish enforcement authorities may perform enforcement only in relation to the debtor’s assets located in Poland. Otherwise, it is necessary to establish the admissibility of enforcing a Polish official document in the form of a notarial deed abroad. Solutions can be found in the legal regulations of foreign countries and international agreements. In some cases foreign legal systems provide for the possibility of performing a Polish notarial deed, for instance in Austria, the Czech Republic, France, Greece, Spain and Italy. In other cases, such a possibility stems from being a party to international agreements, the most important among which is the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters concluded in Lugano on 16 September 1988. Finally, the possibility can result from being a Member State of the EU, whose numerous regulations provide for the cross-border performance of notarial deeds.

Keywords:
notarial enforcement title, a debtor’s declaration of submission to enforcement, foreigners, cross-border performance of authentic acts
Titel: Notarieller Vollstreckungstitel mit dem fremden Element
Bibliografia:

Arciszewski M., Klauzula wykonalności, „Prawo i podatki Unii Europejskiej” 2007, nr 4

Bałan-Gonciarz E., Ciepła H., Komentarz do art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, [w:] Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Lex 2011

Bieniek G., Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, NPN 1999, nr 3

Cioch J., Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, „Człowiek-Rodzina-Prawo” 2012, nr 3

Dolecki H., Sokołowski T., Andrzejewski M., Lutkiewicz-Rucińska A., Olejniczak A., Sylwestrzak A., Zielonacki A., Komentarz do art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Lex

Flaga-Gieruszyńska K., Jurysdykcja krajowa i uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, Kraków 1999

Grzebyk P., Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001, Warszawa 2011

Grzegorczyk P., Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu własności przemysłowej, Warszawa 2007

Grzegorczyk P., Weitz K., Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red. P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2012

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012

Jakubecki A., Komentarz aktualizowany do art. 7951 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, red. A. Jakubecki, Lex/el 2014

Jakubecki A., Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym, „Rejent” 1998, nr 12

Marciniak A., Jurysdykcja krajowa w postępowaniu egzekucyjnym, [w:] A.Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, LexisNexis 2013

Mazurek M., Dopuszczalność umownego regulowania stosunków alimentacyjnych przed notariuszem. Umowa o alimenty i oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, „Człowiek-Rodzina-Prawo” 2013, nr 11

Oleszko A., Akty notarialne. Komentarz, Warszawa 2012

Pazdan M., Cudzoziemiec klientem polskiego notariusza, „Rejent” 2001, nr 7-8

Pazdan M., Notariat a prawo prywatne międzynarodowe (uwagi ogólne), „Rejent” 1995, nr 9

Pisuliński J., Ugody i dokumenty urzędowe jako podstawa egzekucji w świetle rozporządzenia nr 805/2004, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 4

Romańska M., [w:] J.Ignaczewski, M.Karcz, W.Maciejko, M.Romańska, Alimenty. Komentarz, wyd 2, Warszawa 2011

Romańska M., Leśniak O., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 2013

Swaczyna B., Czynności notarialne z zakresu obrotu nieruchomościami położonymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Rejent” 2004, nr 12

Swaczyna B., Komentarz do art.65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, [w:] J.Pisuliński, B.Jelonek-Jarco, M.Kućka, Ł.Przyborowski, B.Swaczyna, J.Zawadzka, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz, red. J. Pisuliński, LexisNexis, 2014

Swaczyna B., Wydarzenia prawne wokół integracji z Unią Europejską. Czynności notarialne z zakresu obrotu nieruchomościami położonymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Rejent” 2004, nr 12

Walasik M., Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Warszawa 2008

Walasik M., Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Warszawa 2008

Wyrwiński M., Komentarz do art.3 rozporządzenia Rady (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, Lex 2007

Zatorska J., Komentarz do art. 17 rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, Lex 2011

Zatorska J., Komentarz do art.16 rozporządzenia nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, Lex 2011

Zedler F., Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, „Rejent” 1998, nr 8-7

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.