W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 1/2016 (297)

Zasiedzenie służebności gruntowej na gruncie użytkowanym wieczyście

Okładka
Dr hab. Michał Warciński
adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł: Zasiedzenie służebności gruntowej na gruncie użytkowanym wieczyście
Słowa kluczowe:
użytkowanie wieczyste, grunt, przedmiot prawa rzeczowego, służebność gruntowa, zasiedzenie, numerus clausus praw rzeczowych
Title: Usucaption of the ground easement of the land under perpetual usufruct
Abstract:

According to the dominant viewpoint possession of land servitude on a perpetual usufructed land may result in acquisition of servitude on perpetual usufruct through usucaption. According to the Author only real estate may be an object of a land servitude. That is why the possessor of a land servitude on the perpetual usufructed land may acquire thorough usucaption only right on the land and not on perpetual usufruct.

Keywords:
land servitude, perpetual usufruct, usucaption of a land servitude
Titel: Die Ersitzung der Grunddienstbarkeit auf dem Boden mit Erbpachtnutzung
Bibliografia:

Bender P., Zasiedzenie prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, „Rejent” 2014, z. 7

Bieniek G., Jeszcze w sprawie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, MoP 2008, z. 20

Bladowski B., Gola A., Służebności gruntowe i osobiste, Warszawa 1988

Breyer S., Prawo użytkowania wieczystego, PiP 1962, z. 89

Dorożała F., Charakter prawny i istota wieczystego użytkowania terenów państwowych, „Palestra” 1962, nr 12

Drozd E., Numerus clausus praw rzeczowych, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990

Gniewek E., Glosa do uchwały SN z dnia 7 kwietnia 2006 r., III CZP 24/06, OSP 2007, z. 10

Gniewek E., Podział gruntu w trybie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997

Gniewek E., Prawo rzeczowe, wyd. 7, Warszawa 2008

Gniewek, E. O ustanawianiu służebności przez użytkowników wieczystych, „Rejent” 2007, z. 2

Gordon Z., Glosa do postanowienia SN z dnia 17 stycznia 1974 r., III CRN 316/73, NP 1976, z. 6

Górecki J., Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, ZP WSEiA 2005, z. 1

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, wyd. 4, Warszawa 2012

Janiszewska B., Połączenie i podział gruntu przez użytkownika wieczystego, MoP 2014, z. 15

Kocon W., Droga konieczna, Warszawa 1977

Kocon W., Glosa do uchwały SN z dnia 29 maja 1974 r., III CZP 21/74, NP 1976, z. 5

Kopff A., Charakter prawny wieczystego użytkowania, SC 1967, t. IX

Kunicki A., Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964

Łukawski K., Wybrane zagadnienia na tle stosowania art. 145 k.c. do użytkowania wieczystego, NP 1978, z. 10

Nowakowski Z.K., Służebności, RPEiS 1968, z. 3

Pawlak B., Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, PS 2013, z. 9

Polszakiewicz-Zabrzeska I., Służebności gruntowe i osobiste, Warszawa-Zielona Góra 1996

Por. Z. Truszkiewic z, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. 4, red. E. Gniewek, wyd. 3, Warszawa 2012

Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Ossolineum 1992

Rudnicki S., Charakter prawny użytkowania wieczystego, NP 1970, nr 12

Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, wyd. 7, Warszawa 2013

Smyczyński T., Rozporządzanie prawem wieczystego użytkowania, „Palestra” 1973, z. 1

Szer S., Użytkowanie wieczyste, PiP 1964, z. 1

Szpunar A., Kolizja praw podmiotowych, KPP 1996, z. 4

Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2006

Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2006

Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963

Wąsiewicz A., [w:] System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977

Winiarz J., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1980

Winiarz J., Glosa do uchwały SN z dnia 22 października 1968 r., III CZP 98/68, OSP 1970, z. 4

Winiarz J., Prawo użytkowania wieczystego, Warszawa 1970

Woźniak C., Użytkowanie wieczyste, Warszawa 2006

Wójcik S., Z problematyki użytkowania wieczystego, NP 1977, nr 6

Zaradkiewicz K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, wyd. 7, Warszawa 2013

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.20 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.