W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 8/2021 (364)

Konsekwencje dokonania przez jednego z małżonków czynności prawnej w sferze prawnej drugiego małżonka

Okładka
Dr Wojciech Górecki
adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ
0000-0002-4520-1047
Tytuł: Konsekwencje dokonania przez jednego z małżonków czynności prawnej w sferze prawnej drugiego małżonka
Słowa kluczowe:
kodeks rodzinny i opiekuńczy, wspólność majątkowa małżeńska, majątek wspólny małżonków, zarząd majątkiem wspólnym małżonków
Title: Consequences of performing by one of the spouses a legal transaction within the legal area of the other spouse
Abstract:

In this article, we can find a view criticism, according to art. 36 § 2 sentence 1 of the Family and Guardianship Code the contents of which serve to indicate that statutory mutual statutory representation of the spouses to make the activity of managing the assets of the spouses. In the author's opinion a role of this provision is different. From art. 36 § 2 sentence 1 of the Family and Guardianship Code the authorization of each spouse results remaining in a joint marital property regime to exercise independently joint subjective rights towards third parties, i.e. the marital property subjective rights, including entitlement to disposal of these rights. In case of the legal acts obliging one of spouses to enter into financial commitment does not mean that another spouse is his/her party. In case of acquiring a property right by one of the spouses, its covering with the joint property of the spouses is a consequence of obliging art. 31 § 1 sentence 1 of the Family and Guardianship Code, and also art. 33 point 2 in fine of the Family and Guardianship Code.

Keywords:
the Family and Guardianship Code, joint property of spouses, joint marital property, management of the spouses' joint property
Titel: Die Folgen einer Rechtshandlung durch einen Ehepartner im Rechtsbereich des zweiten Ehepartners
Bibliografia:

M.Berek, Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem, Warszawa 2016

P.Bieżuński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12 maja 2011 r., "Przegląd Sądowy" 2012

B.Gawlik, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985

K.Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012

A.Herbet, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Warszawa 2008

B.Jelonek-Jarco, Artykuł 63 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012

M.Kućka, Przegląd orzecznictwa - prawo prywatne, "Forum Prawnicze" 2012

A.Lutkiewicz-Rucińska, Definicja wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków a czynność prawna prowadząca do nabycia przedmiotu majątkowego do tego majątku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis 6" 2014

M.Lutkowski, Fraudacyjne czynności prawne małżonka dłużnika w świetle skargi pauliańskiej, "Przegląd Sądowy" 2017

R.Morek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis C.H. BECK 2021

M.Nazar, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014

A.Nowacki, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis C.H. BECK, 2020

M.Olczyk, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2005

J.Pawliczak, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, red. K. Osajda, Warszawa 2017

J.St.Piątowski, Glosa do uchwały SN z dnia 9/23 czerwca 1958 r., I CO 10/58, OSPiKA 1959

K.Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Legalis C.H. BECK 2020

J.Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2012

D.Przewłocka, Czynności prawne małżonków rozporządzające majątkiem wspólnym a ochrona wierzyciela przed czynnościami fraudacyjnymi, Warszawa 2020

D.Przewłocka, Zakres zaskarżenia skargą pauliańską czynności prawnej dokonanej z majątku wspólnego małżonków, "Przegląd Sądowy" 2016

S.K.Rzonca, Instytucja zarządu w prawie cywilnym a zarząd majątkiem wspólnym małżonków, "Studia Cywilistyczne" 1981

S.K.Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 1982

P.Sławicki, Postępowanie klauzulowe. Art. 776-795 k.p.c. Komentarz, Warszawa 2020

J.Słyka,w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, t. 5, red. K. Osajda, Warszawa 2017

M.Sychowicz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011

A.Sylwestrzak, [w:] Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, Warszawa 2016

Ł.Węgrzynowski, Skarga pauliańska a małżeński ustawowy ustrój majątkowy, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 13

J.Zawadzka, Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2013

F.Zedler, Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków, Warszawa 1976

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.