W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 7/2021 (363)

Zgoda na wpis do księgi wieczystej w ujęciu de lege ferenda

Okładka
Dr Jarosław Kuropatwiński
radca prawny
Tytuł: Zgoda na wpis do księgi wieczystej w ujęciu de lege ferenda
Słowa kluczowe:
księgi wieczyste, zgoda na wpis, uproszczona podstawa wpisu, pewność obrotu
Title: Consent for an entry in the land and mortgage register from the perspective of de lege ferenda
Abstract:

In Polish law, it is permissible, in a narrow extent, to make an entry in the land and mortgage register on the basis of consent to the entry coming from an authorized person according to the content of the land and mortgage register. The purpose of this article is to draw attention to the usefulness of consent to an entry in the Polish legal system and to initiate a discussion on the advisability of extending the scope of application of this simplified entry basis. The author points up at the tendencies in practice to apply consent to entry contra legem and presents arguments that, in a limited extent, support legislative changes leading to greater use of consent to entry as a simplified basis for entry. The author also points out that the permissibility of modifying the legal status of real estate disclosed in the land and mortgage register on the basis of consent to entry, too broadly defined, could pose a threat to the certainty of legal relations.

Keywords:
land and mortgage registers, consent to entry, simplified basis for entry, certainty of legal relations
Titel: Zustimmung auf die Eintragung ins Grundbuch im Sinne de lege ferenda
Bibliografia:

T.Czech, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014

A.Bieranowski, Służebność mieszkania, Warszawa 2011

A.Burzak, M.Okoń, P.Pałka, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz (wyd. el. LEX 2012)

S.Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975

H.Ciepła, B.Szczytowska, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism (wyd. el. LexisNexis 2012

T.Czech, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014

T.Czech, Ustawa deweloperska. Komentarz (wyd. el. WolersKluwerPolska 2018

J.Demharter, Grundbuchordnung, München 2005, s. 288, oraz F.Baur, R.Stürner, Sachenrecht, München 1999, s. 167.

W.Dutkiewicz, Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim, Warszawa 1850

K.Engisch, Einführung in das juristische Denken, Stuttgart 2005

P.Filipowicz, Charakter prawny zgody przy odstąpieniu nabywcy od umowy deweloperskiej, "Rejent" 2014, nr 5

B.Gliniecki, Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (wyd. el. LexisNexis 2012

E.Gniewek, Księgi wieczyste. Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC. Komentarz, Warszawa 2017,

E.Gniewek, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2005

S.Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976, s. 234

J.Ignatowicz, Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych, "Rejent" 1994, nr 2, s. 14-16

J.Korzonek, Ustawa hipoteczna, Kraków 1932

J.Kuropatwiński, Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1-582 u.k.w.h. oraz art. 6261-62613 k.p.c., t. I, Komentarz do art. 1-10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Bydgoszcz 2013, t. 1, s. 310-311.

J.Kuropatwiński, Pojęcie prawa osobistego i roszczenia na tle ustawy o księgach wieczystych i hipotece, "Rejent" 2018, nr 6

J.Kuropatwiński, Podstawa wpisu do księgi wieczystej, Warszawa 2021, s. 35-39.

L.Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002

J.Munzig, [w:] J.Kuntze, R.Ertl, H.Herrmann, D.Eickmann, Grundbuchrecht. Kommentar zur Grundbuchordnung und Grundbuchverfügung einschließlich Wohnungseigentumsgrundbuchverfügung, Berlin 2006, s. 655.

Z.K.Nowakowski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1969, s. 198.

A.Oleszko, Uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości w zakresie podstawy dokonanego wpisu prawa własności w księdze wieczystej, "Rejent" 2007, nr 1, s. 15-16.

K.Osajda, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz (wyd. el. Legalis 2020

P.Siciński, Komentarz do wpisów w księgach wieczystych, Warszawa 2013

R.Strzelczyk, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz (wyd. el. Legalis 2012

B.Swaczyna, [w:] Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014

R.Tymiec, [w:] R.Tymiec, D.Kurek, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz (wyd. el. Legalis 2019

J.Wasilkowski, Znaczenie wpisu do księgi wieczystej według prawa rzeczowego, cz. 2, PiP 1947, nr 5-6, s. 50;

J.Wasilkowski, Na temat wykładni art. 20-22 pr. rzecz., PN 1947, nr 7-8

F.Zoll, Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948), oprac. I.Homola-Skąpska, Kraków 2000

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.