W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 6/2021 (362)

Posiadanie – ogólny zarys konstrukcji (cz. I)

Okładka
Michał Żuralski
notariusz w Wąbrzeźnie
Tytuł: Posiadanie – ogólny zarys konstrukcji (cz. I)
Słowa kluczowe:
posiadanie, uprawnienie do posiadania, faktyczny charakter posiadania
Title: Possession – an overview of the construction (part I)
Abstract:

The article presents an outline of Polish construction of possession. The author tries to explain the most primary elements of this construction according to Polish law, Polish court judgments and Polish jurisprudence. In particular, the paper presents chief points of S. Wróblewski's theory of possession which after twelve decades still seems to be refreshing and useful.

Keywords:
possession, ius possidendi, possession as a fact
Titel: Der Besitz - allgemeiner Überblick auf die Konstruktion (Teil I)
Bibliografia:

B.Bladowski, A.Gola, Posiadanie i jego ochrona. Prawo dla każdego, Warszawa 1987

E.Cashin-Ritaine, National Report on the Transfer of Movables in France, [w:] National Reports on the Transfer of Movables in Europe, Vol. 4, red. W. Faber, B. Lurger, Monachium 2011

W.Czachórski, [w:] J.Wasilkowski, Prawo rzeczowe w zarysie, Warszawa 1957

W.Czachórski, Pojęcie i treść posiadania według obowiązującego prawa rzeczowego, "Nowe Prawo" 1957

W.Czachórski, "Rei vindicatio" według obowiązującego prawa polskiego (I), "Nowe Prawo" 1960

A.Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2007

T.Dybowski, Odszkodowanie za naruszenie posiadania, [w:] T.Dybowski, Dzieła zebrane, red. B. Chanowska-Dymlang, Warszawa 2013

T.A.Filipiak, Komentarz do art. 336, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, LEX 2012

A.Földi, Historic and dogmatic aspects of the triad of proprietary rights, [w:] Scritti in onore di Generoso Melillo, a cura di Antonio Palma, vol. 1, Neapol 2009

B.Gawlik, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985

E.Gniewek, Komentarz do art. 336, [w:] E.Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001

E.Gniewek, System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

M.Gocłowski, Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego (prawo podmiotowe czy stan faktyczny), "Państwo i Prawo" 2001

J.Gołaczyński, Komentarz do art. 352, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019

S.Grzybowski, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, red. W. Czachórski, Ossolineum 1974

S.Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1989

J.Gudowski, I.Rzucidło, Uzasadnienie orzeczenia sądowego, Warszawa 2020

J.Ignatowicz, Komentarz do art. 336, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, red. Z. Resich, Warszawa 1972

J.Ignatowicz, Ochrona posiadania, Warszawa 1963

J.Ignatowicz, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985

B.Janiszewska, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, red. J. Gudowski, LEX/el. 2018

J.Niesiołowski, J.Rodziewicz, Pojęcie normy prawnej a podstawa prawna i faktyczna orzeczenia sądu cywilnego, "Państwo i Prawo" 1984

K.Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1976

S.Kołodziejski, Posiadanie samoistne, zależne i służebne, "Palestra" 1966

B.J.Kowalczyk, Stan faktyczny czy prawny? - czyli o naturze posiadania raz jeszcze, "Studia Iuridica" 2016

J.Kozińska, Komentarz do art. 336, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352), red. M. Fras, M. Habdas, WKP 2018

M.Krajewski, Charakter prawny przeniesienia posiadania, "Studia Prawa Prywatnego" 2013

P.Księżak, Komentarz do art. 181, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020

C.Kunderewicz, Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995

A.Kunicki, [w:] System Prawa Cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. W. Czachórski, Ossolineum 1977

A.Kunicki, Współposiadanie rzeczy objętych wspólnością ustawową, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne" 1967

A.Kunicki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1966 r., III CR 108/66, OSP 1967

A.Kunicki, Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964

A.Kunicki, Przedmiot i zakres sądowej ochrony posiadania, "Państwo i Prawo" 1962

A.Kunicki, Zewnętrzna i wewnętrzna istota posiadania w prawie polskim, "Rocznik Nauk Społecznych KUL" 1949

M.Kuryłowicz, A.Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008

B.Lackoroński, Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020

F.Longchamps de Berier, [w:] W.Dajczak, T.Giaro, F.Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2013

P.Machnikowski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

J.Majorowicz, Komentarz do art. 181, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, red. Z. Resich, Warszawa 1972

M.Margoński, Kurator spadku, LexisNexis 2009

Z.K.Nowakowski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1969

W.Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1967

J.Panowicz-Lipska, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011

T.Pietrzykowski, Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa, Warszawa 2012

J.Pokrzywniak, Komentarz do art. 352, [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz, Warszawa 2018

K.Przybyłowski, Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania, Lwów 1929

M.Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe, "Studia Prawa Prywatnego" 2006

W.Rozwadowski, Possessio, Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986

S.Rudnicki, Nabycie przez zasiedzenie, LexisNexis 2007

G.Rudnicki, S.Rudnicki, Komentarz do art. 336, [w:] G.Rudnicki, S.Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, LexisNexis 2011

S.Rudnicki, Nabycie przez zasiedzenie, LexisNexis 2007

M.Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), "Państwo i Prawo" 1990

I.Sbándor, Property and trust law in Hungary, Wolters Kluwer 2017

G.Sikorski, Komentarz do art. 352, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, LexisNexis 2014

E.Skowrońska-Bocian, M.Warciński, Komentarze do art. 352, [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018

M.Smith, Four German Jurists. II, "Political Science Quarterly" 1896

M.Smyk, Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego, Oficyna 2010

K.P.Sokołowski, Posiadanie samoistne a zasiedzenie nieruchomości, "Państwo i Prawo" 2010

J.Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2003

A.Stelmachowski, Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958

A.Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998

A.Stelmachowski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2007

A.Stempniak, Komentarz do art. 666, [w:] Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz, t. IVB, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018

R.Strugała, Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego, Warszawa 2019

F.Szilágyi, National Report on the Transfer of Movables in Hungary, [w:] National Reports on the Transfer of Movables in Europe, vol. 3, red. W. Faber, B. Lurger, Monachium 2011

J.Wasilkowski, [w:] System Prawa Cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977

M.Warciński, Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego, LEX 2013

S.Wróblewski, Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899

P.Widerski, Pełnomocnictwo w prawie polskim, Warszawa 2018

W.Wołodkiewicz, M.Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014

S.Wronkowska, Z.Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001

S.Wróblewski, Zarys wykładu prawa rzymskiego. Prawo rzeczowe, Kraków 1919

R.Wrzecionek, Komentarz do art. 181, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Legalis 2019

R.Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1969

E.Till, Wykład nauk ogólnych prawa prywatnego austriackiego, Lwów 1892

E.Till, Wykład prawa rzeczowego austriackiego (Prawo własności, prawo służebności i prawo zastawu), Lwów 1892

K.Zaradkiewicz, Romańska teoria posiadania a kodeks cywilny, "Studia Iuridica" 2016

J.Zielonacki, Pandekta czyli Wykład prawa prywatnego rzymskiego, o ile ono jest podstawą prawodawstw nowszych. Cz. 1, Kraków 1870

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.