W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Rejent 6/2021 (362)

Charakter prawny uznania niewłaściwego przerywającego bieg terminu przedawnienia roszczenia

Okładka
Sławomir Szejna
doktorant w Instytucie Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Tytuł: Charakter prawny uznania niewłaściwego przerywającego bieg terminu przedawnienia roszczenia
Słowa kluczowe:
uznanie długu, uznanie niewłaściwe, przedawnienie, przerwanie biegu przedawnienia, oświadczenie woli
Title: The legal nature of wrong recognition that interrupts the period of limitation for claims
Abstract:

The subject of this publication is to determine the legal nature of the recognition of an incorrect claim resulting in legal effects in the form of interruption of the limitation period. The contentious issue in doctrine and case-law is whether improper recognition leading to the interruption of the limitation period is a declaration of will or knowledge? The analyzed issues are not only theoretical, but above all practical. Namely, adopting the view that improper recognition is a declaration of will, for the effectiveness of a declaration of will in the form of improper recognition interrupting the limitation period it would be necessary for it to meet the conditions for declarations of will (i.e. provisions regarding ability legal transactions; representation of natural and legal persons; forms of legal transactions; defects of declarations of intent). Thus, the provisions on declarations of intent should be applied to such declarations directly. On the other hand, adopting a different position would lead to the application of the incorrect provisions of declarations of intent to this recognition only accordingly (arg. From Article 651 of the Act of 23.04.1964 - Civil Code).

Keywords:
debt recognition; improper recognition; limitation; interruption of limitation; declaration of intent
Titel: Der juristische Charakter der falschen Anerkenntnis, die Anspruchsverjährungsfrist unterbricht
Bibliografia:

A.Baumbach, W.Hefermehl, Wechselgesetz und Scheckgesełz, Monachium 1984

H.Brox, Handelsrecht und Wertpapierrecht, Monachium 1990

A.Brzozowski, [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018

A.Brzozowski, Nowa regulacja przedawnienia w prawie cywilnym, PiP 1992

M.Deneka, Niewłaściwe uznanie roszczenia jako okoliczność powodująca przerwę biegu przedawnienia, [w:] Profesor Aleksander Wolter w 105. rocznicę urodzin, red. M. Grochowski, Lublin 2010

H.Dilcher, [w:l Staudingers Kommentar zum BGB, t. I, cz. 2, Berlin 1980

W.Hefermehl, [w:] Ermanhandkommentar zum BGB, t. I, Münster 1975

B.von Heldmann, [w:] Münchener Kommentar zum BGB, t. I, München 1978

K.Górecka-Ochnio (Uznanie niewłaściwe w świetle zmian Kodeksu cywilnego, PPH 2019, nr 2

J.Klafkowski, Przedawnienie w prawie cywilnym, Warszawa 1970

B.Kordasiewicz, Problematyka dawności, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008

K.Larenz, Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, München 1989

P.Machnikowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017

M.Mataczyński, M.Saczywko, [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016,

H.L.J.Mazeaud, Obligation - theorie general, Paryż 1978

P.Naworski, Problematyka przerwy biegu przedawnienia na skutek uznania niewłaściwego przez dłużnika będącego osobą prawną, cz. 2, MoP 2004, nr 19, s. 893-896, 898

H.Oser, Kommentar zum Schweizerischen Ziuilgesetzbuch, t. I, cz. 1, Zurych 1928

T.Pałdyna, Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012,

M.Planiol, G.Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. VIII, Paris 1954

M.Pyziak-Szafnicka, Uznanie długu, Łódź 1995

M.Pyziak-Szafnicka, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014

M.Pyziak-Szafnicka, Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie, "Rejent" 1993, nr 9, s. 32-49

M.Pyziak-Szafnicka, Glosa do uchwały SN z dnia 26.04.1995 r., III CZP 39/95, OSP 1996

Z.Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1993

Z.Radwański, A.Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017

P.Sobolewski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), red. K. Osajda, Warszawa 2017

A.Sohm-Bourgois, Préscription civil, [w:] Encyclopédie Dalloz, t. VI, 1985

K.Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjâhrungs-Verwinkungs- und Fatalfristen, Berno 1975

A.Stępień-Sporek, Kilka uwag o uznaniu niewłaściwym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2010

A.Szlęzak, Uznanie niewłaściwe jako zdarzenie przerywające bieg terminu przedawnienia, PS 2019

A.Szpunar, Z problematyki przedawnienia roszczeń majątkowych, RPEiS 1974

A.Szpunar, Wpływ uznania roszczenia na bieg przedawnienia, NP 1973

A.Tuhra, por. tenże, Der Allgemeine Teil des Deutschen Biirgerlichen Rechts, Berlin 1957

A.Weill, F.Terre, Droit civil - les obligations, Paryż 1975

M.Wilejczyk, Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 2014, s. 431-450.

A.Wolter, Uznanie roszczenia a przedawnienie i termin zawity, NP 1960

A.Wolter, Prawo cywilne - zarys części ogólnej, Warszawa 1972

A.Wolter, J.Ignatowicz, K.Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018

S.Wójcik, Zagadnienia etyczne przedawnienia roszczeń, [w:] Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora J. Ignatowicza, red. M. Sawczuk, Lublin 1988

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.